http://www.bqiconsultant.com
  สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
 หน้าแรก  เกี่ยวกับเรา  บริการของเรา  ข่าวประชาสัมพันธ์  ติดต่อเรา  ร่วมงานกับเรา
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   Cart รายการสั่งซื้อ (0) 
บทความทางวิชาการ
โปรแกรมวิเคราะห์โครงการ
รวมหลักสูตรอบรม
หนังสือน่าอ่าน
ลูกค้าบางส่วนของเรา
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจกลางและย่อม
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ(สสว)
สมาคมส่งเสริมวิสาหกิจ SME
ธนาคารแห่งประเทศไทย
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงการคลัง
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
SME Bank
มาตราฐาน MS-QWL
เพื่อนบ้านทั้งหมด
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 02/04/2009
ปรับปรุง 09/01/2023
สถิติผู้เข้าชม1,244,469
Page Views1,555,682
สินค้าทั้งหมด 1
 

การพัฒนาตนเอง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง

 “ การพัฒนาตนเอง”


หลักการและเหตุผล

                  ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตหรือการทำงานในยุคปัจจุบันล้วนมีปํญหาเกิดขึ้นมากมาย คนที่ไม่รู้จักปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ที่เกิด ย่อมไม่มีความสุขในชีวิต และอาจไม่ก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน หรือไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ หลักสูตรนี้จึงมุ่งให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึงการพัฒนาตนเองให้มีความสุขทั้งในการทำงานและใช้ชีวิตในครอบครัว รวมไปถึงการอยู้ร่วมกับผู้อื่น อีกด้วย

วัตถุประสงค์

 • สามารถศึกษาและวิเคราะห์ตนเองได้อย่างถูกต้อง
 • รับทราบถึงวิธีในการกำหนดเป้าหมายชีวิตของตนเอง                
 • มีความเข้าใจต่อกระบวนการและหลักการพัฒนาตนเองได้อย่างถูกต้อง

 รูปแบบและระยะเวลาอบรม

                ระยะเวลาในการอบรมและฝึกปฏิบัติการ รวม 2 วัน       

หัวข้อสัมมนา   

   - วันแรก

 • กระบวนการศึกษาตนเอง                    
 • การยอมรับตนเองและผู้อื่น               
 • การศึกษาตนเองและผู้อื่นด้วยหลักจิตวิทยา                           
 • การกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาตนเอง                           
 • แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาตนเอง

    - วันที่สอง

 • องค์ประกอบของกระบวนการพัฒนาตนเอง                     
 • หลักการและเทคนิคการพัฒนาตนเอง                                   
 • กรณีศึกษาการพัฒนาตนเอง 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

                หัวหน้างาน พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง    

 

สนใจหรือต้องการสอบถามรายละเอียด

                ติดต่อได้ที่            คุณ สุวัฒน์  ศิรินิรันดร์                     โทร. 08 – 1829-2939

                                        Email : bqiconsultant@hotmail.com

                                        คุณภาวนา   สายชู                          โทร. 08 – 1826-9304

                                        Email : info @bqiconsultant.com

                                        บริษัท บี คิว ไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด

 

 

 
หนังสือรับรองบริษัทที่ปรึกษา
BUSINESS SIMULATION GAME
การบูรณาการ BALANCED SCORECARD
บริษัท เอ็นที บิสซิเน็ส กรุ๊ป จำกัด
MBA Handbook คู่มือนักบริหาร
บทสรุปการวางแผนกลยุทธ์ Balanced Scorecard Model
การบริหารการเงินสำหรับ SMEs
การสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ
คู่มือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
ความสามารถหลักขององค์กร
นโยบายองค์กร ที่มาและการนำสู่การปฏิบัติ
วิทยากรบรรยาย
อบรม-สัมนา
ประชุมกลุ่ม
นำเสนอผลงาน
วิทยากรบรรยาย
สัมนา-อบรม
ระดมสมอง
อบรมสัมมนา เสนอผลงาน
สัมนาหัวหน้างาน
งานที่ปรึกษา ISO
งานที่ปรึกษาISO (2)
Walk rally
Walk Rally
walk rally and game
 หน้าแรก  ติดต่อเรา
view