http://www.bqiconsultant.com
  สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
 หน้าแรก  เกี่ยวกับเรา  บริการของเรา  ข่าวประชาสัมพันธ์  ติดต่อเรา  ร่วมงานกับเรา
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   Cart รายการสั่งซื้อ (0) 
บทความทางวิชาการ
โปรแกรมวิเคราะห์โครงการ
รวมหลักสูตรอบรม
หนังสือน่าอ่าน
ลูกค้าบางส่วนของเรา
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจกลางและย่อม
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ(สสว)
สมาคมส่งเสริมวิสาหกิจ SME
ธนาคารแห่งประเทศไทย
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงการคลัง
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
SME Bank
มาตราฐาน MS-QWL
เพื่อนบ้านทั้งหมด
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 02/04/2009
ปรับปรุง 09/01/2023
สถิติผู้เข้าชม1,244,530
Page Views1,555,748
สินค้าทั้งหมด 1
 

ศรีตรังกับงานบริหารการอบรมบุคลากร

  

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ยางพาราแบบครบวงจรรายใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่ง ให้ความไว้วางใจอย่างสูงแก่ทาง บริษัท บี คิว ไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด ในการเป็นผู้บริหารและจัดการฝึกอบรม - สัมมนาให้แก่บุคลากรของบริษัทและกลุ่มบริษัทในเครือทั้งหมด ตลอดปีพ.ศ. 2554 นี้ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมวิเคราะห์ความต้องการด้านการฝึกอบรม การออกแบบหลักสูตร การกำหนดวิธีการประเมินผลและจัดวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายให้ความรู้และทักษะแก่ผู้เข้ารับการอบรมทุกระดับ โดยโครงการนี้จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไป....

หลักสูตร การคิดเชิงกลยุทธ์และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ รุ่น 1 

      
 

หลักสูตรจิตวิทยาการจัดการและการสร้างแรงจูงใจ

      
 

หลักสูตร การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจและ Balanced Score Card รุ่น 1 

      

หลักสูตร ภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหาร รุ่น 1 

      

หลักสูตร การพัฒนาคุณภาพและกำหนดตัวชี้วัด รุ่น 1 

       
 

หลักสูตร การทำงานในภาวะเครียดและการจัดการความเครียดด้วย EQ

       

หลักสูตร การพัฒนาคุณภาพและกำหนดตัวชี้วัด รุ่น 2 

        
       

หลักสูตร ภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหาร รุ่น 2 

       

 หลักสูตร การคิดเชิงกลยุทธ์และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ รุ่น 2 

       

หลักสูตร การเพิ่มผลผลิตด้วยเทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ รุ่น 1 

        
       

 หลักสูตร การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ รุ่น 1 

        
       

หลักสูตร นโยบายองค์กรและการนำสู่การปฏิบัติ รุ่น 1 

       

 หลักสูตร การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงสมรรถนะ รุ่น 1 

       

 หลักสูตร Effective Leadership Program

       

หลักสูตร การพัฒนาตนเอง รุ่น 1

       
       

หลักสูตร การจัดทำแผนปฏิบัติงานสำหรับหน่วยงาน รุ่น 1

       

หลักสูตร การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงสมรรถนะ รุ่น 2

       

หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน รุ่น 1

       
       

 หลักสูตร การพัฒนาตนเอง รุ่น 2

       
       

หลักสูตร จิตสำนึกต่อความรับผิดชอบทางสังคมด้านสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 1

       

หลักสูตร การจัดทำแผนปฏิบัติงานสำหรับหน่วยงาน รุ่น 2

       
       

 หลักสูตร นโยบายองค์กรและการนำสู่การปฏิบัติ รุ่น 2

       
       

หลักสูตร การบริหารความขัดแย้ง รุ่น 1 

          

หลักสูตร การบริหารการเงินและบัญชี รุ่น 1 

      

หลักสูตร การสร้างทีมงานเพื่อเป้าหมายร่วมขององค์กร รุ่น 1 

      

 หลักสูตร Strategic Management for Successor Group

       
         

หลักสูตร จิตสำนึกทางสังคมด้านสิ่งแวดล้อม รุ่น 2 

          

 หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน รุ่น 2

        
        

หลักสูตร การบริหารความขัดแย้ง รุ่น 2

             

หลักสูตร การบริหารการเงินและบัญชี รุ่น 2 

            

หลักสูตร การสร้างทีมงานเพื่อเป้าหมายร่วมขององค์กร รุ่น 2

            

 

 
หนังสือรับรองบริษัทที่ปรึกษา
BUSINESS SIMULATION GAME
การบูรณาการ BALANCED SCORECARD
บริษัท เอ็นที บิสซิเน็ส กรุ๊ป จำกัด
MBA Handbook คู่มือนักบริหาร
บทสรุปการวางแผนกลยุทธ์ Balanced Scorecard Model
การบริหารการเงินสำหรับ SMEs
การสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ
คู่มือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
ความสามารถหลักขององค์กร
นโยบายองค์กร ที่มาและการนำสู่การปฏิบัติ
วิทยากรบรรยาย
อบรม-สัมนา
ประชุมกลุ่ม
นำเสนอผลงาน
วิทยากรบรรยาย
สัมนา-อบรม
ระดมสมอง
อบรมสัมมนา เสนอผลงาน
สัมนาหัวหน้างาน
งานที่ปรึกษา ISO
งานที่ปรึกษาISO (2)
Walk rally
Walk Rally
walk rally and game
 หน้าแรก  ติดต่อเรา
view