http://www.bqiconsultant.com
  สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
 หน้าแรก  เกี่ยวกับเรา  บริการของเรา  ข่าวประชาสัมพันธ์  ติดต่อเรา  ร่วมงานกับเรา
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   Cart รายการสั่งซื้อ (0) 
บทความทางวิชาการ
โปรแกรมวิเคราะห์โครงการ
รวมหลักสูตรอบรม
หนังสือน่าอ่าน
ลูกค้าบางส่วนของเรา
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจกลางและย่อม
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ(สสว)
สมาคมส่งเสริมวิสาหกิจ SME
ธนาคารแห่งประเทศไทย
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงการคลัง
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
SME Bank
มาตราฐาน MS-QWL
เพื่อนบ้านทั้งหมด
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 02/04/2009
ปรับปรุง 09/01/2023
สถิติผู้เข้าชม1,244,570
Page Views1,555,791
สินค้าทั้งหมด 1
 

การบริหารความขัดแย้ง

หลักสูตรอบรม

เรื่อง การบริหารความขัดแย้ง (Conflict Management)

 

หลักการและเหตุผล

ความสามารถในการบริหารความขัดแย้งถือเป็น Competency ที่สำคัญสำหรับนักบริหารไม่ว่าจะเป็น นักบริหารระดับต้น ระดับกลาง หรือระดับสูง เพราะว่าปัจจุบันมีความเชื่อว่าความขัดแย้งในองค์การในระดับ ที่เหมาะสมจะก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จของ องค์การนั่นเอง ด้วยเหตุนี้นักบริหารที่มีความเข้าใจธรรมชาติของความขัดแย้งจะสามารถกำหนดกลยุทธ์ เพื่อใช้บริหารความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 

วัตถุประสงค์

                เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม

-          รับทราบถึงสาเหตุที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง

-          รับทราบถึงผลที่เกิดจากปัญหาความขัดแย้ง

-          มีความเข้าใจต่อวิธีการแก้ไขและจัดการกับความขัดแย้ง

 

รายละเอียดหลักสูตร

-          ความหมายของความขัดแย้ง

-          สาเหตุและผลที่เกิดจากปัญหาความขัดแย้ง

-          วิธีแก้ไขและการจัดการต่อปัญหาความขัดแย้ง

-          อุปสรรคต่อการแก้ปัญหาความขัดแย้ง

-          การเจรจาต่อรองเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้ง

-          กาณีศึกษา “การสลายช่องว่าง เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้ง”

 

กำหนดการการอบรม

                ระยะเวลาในการอบรมจำนวน 1 วัน เวลา 09.00 – 16.00 น.

 

สนใจหรือต้องการสอบถามรายละเอียด

                ติดต่อได้ที่             คุณภาวนา   สายชู       โทร. 08 – 1826-9304
                                                Email : bqiconsultant@gmail.com
                                                บริษัท บี คิว ไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด

 
หนังสือรับรองบริษัทที่ปรึกษา
BUSINESS SIMULATION GAME
การบูรณาการ BALANCED SCORECARD
บริษัท เอ็นที บิสซิเน็ส กรุ๊ป จำกัด
MBA Handbook คู่มือนักบริหาร
บทสรุปการวางแผนกลยุทธ์ Balanced Scorecard Model
การบริหารการเงินสำหรับ SMEs
การสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ
คู่มือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
ความสามารถหลักขององค์กร
นโยบายองค์กร ที่มาและการนำสู่การปฏิบัติ
วิทยากรบรรยาย
อบรม-สัมนา
ประชุมกลุ่ม
นำเสนอผลงาน
วิทยากรบรรยาย
สัมนา-อบรม
ระดมสมอง
อบรมสัมมนา เสนอผลงาน
สัมนาหัวหน้างาน
งานที่ปรึกษา ISO
งานที่ปรึกษาISO (2)
Walk rally
Walk Rally
walk rally and game
 หน้าแรก  ติดต่อเรา
view