http://www.bqiconsultant.com
  สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
 หน้าแรก  เกี่ยวกับเรา  บริการของเรา  ข่าวประชาสัมพันธ์  ติดต่อเรา  ร่วมงานกับเรา
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   Cart รายการสั่งซื้อ (0) 
บทความทางวิชาการ
โปรแกรมวิเคราะห์โครงการ
รวมหลักสูตรอบรม
หนังสือน่าอ่าน
ลูกค้าบางส่วนของเรา
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจกลางและย่อม
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ(สสว)
สมาคมส่งเสริมวิสาหกิจ SME
ธนาคารแห่งประเทศไทย
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงการคลัง
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
SME Bank
มาตราฐาน MS-QWL
เพื่อนบ้านทั้งหมด
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 02/04/2009
ปรับปรุง 09/01/2023
สถิติผู้เข้าชม1,244,468
Page Views1,555,681
สินค้าทั้งหมด 1
 

งานสัมมนา การวิเคราะห์นโยบายองค์กร เพื่อนำสู่การปฏิบัิติ ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ

ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม ได้จัดการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "การวิเคราะห์นโยบายองค์กรเพื่อนำสู่การปฎิบัติ" ให้กับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภายในศูนย์ จำนวน 40 ท่าน เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ของศูนย์ฯ ให้สอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ของคณะเกษตร ที่ได้จัดทำไปแล้ว และได้ให้เกียรติเรียนเชิญ อาจารย์สุวัฒน์ ศิรินิรันดร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีคิวไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อดังกล่าวอีกครั้ง โดยจัดขึ้นในวันที่ 27-28 มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ โรงแรม เฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี ทางเราได้นำภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นมานำเสนอแล้วค่ะ

        
        
        
        
 
หนังสือรับรองบริษัทที่ปรึกษา
BUSINESS SIMULATION GAME
การบูรณาการ BALANCED SCORECARD
บริษัท เอ็นที บิสซิเน็ส กรุ๊ป จำกัด
MBA Handbook คู่มือนักบริหาร
บทสรุปการวางแผนกลยุทธ์ Balanced Scorecard Model
การบริหารการเงินสำหรับ SMEs
การสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ
คู่มือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
ความสามารถหลักขององค์กร
นโยบายองค์กร ที่มาและการนำสู่การปฏิบัติ
วิทยากรบรรยาย
อบรม-สัมนา
ประชุมกลุ่ม
นำเสนอผลงาน
วิทยากรบรรยาย
สัมนา-อบรม
ระดมสมอง
อบรมสัมมนา เสนอผลงาน
สัมนาหัวหน้างาน
งานที่ปรึกษา ISO
งานที่ปรึกษาISO (2)
Walk rally
Walk Rally
walk rally and game
 หน้าแรก  ติดต่อเรา
view