http://www.bqiconsultant.com
  สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
 หน้าแรก  เกี่ยวกับเรา  บริการของเรา  ข่าวประชาสัมพันธ์  ติดต่อเรา  ร่วมงานกับเรา
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   Cart รายการสั่งซื้อ (0) 
บทความทางวิชาการ
โปรแกรมวิเคราะห์โครงการ
รวมหลักสูตรอบรม
หนังสือน่าอ่าน
ลูกค้าบางส่วนของเรา
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจกลางและย่อม
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ(สสว)
สมาคมส่งเสริมวิสาหกิจ SME
ธนาคารแห่งประเทศไทย
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงการคลัง
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
SME Bank
มาตราฐาน MS-QWL
เพื่อนบ้านทั้งหมด
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 02/04/2009
ปรับปรุง 09/01/2023
สถิติผู้เข้าชม1,244,609
Page Views1,555,831
สินค้าทั้งหมด 1
 

การบริหารจัดการคนเก่งขององค์กร

หลักสูตรอบรม

 การบริหารจัดการคนเก่งขององค์กร (Talent Management)

 

หลักการและเหตุผล

เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วกันว่าในปัจจุบันความสามารถขององค์กรเป็นผลมาจากความสามารถของบุคลากรในองค์กร หากบุคลากรในองค์กรขาดความสามารถและประสิทธิภาพในการทำงานจะทำให้องค์กรมีศักยภาพต่ำกว่าคู่แข่ง ดังนั้นองค์กรจึงต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ความทุ่มเทและทักษะในการปฏิบัติงานที่ดี ซึ่งก็คือคนเก่งในองค์กร คนเก่งในองค์กรนั้นจะมีผลการทำงานที่โดดเด่น และมีลักษณะที่แตกต่างจากบุคลากรทั่วไปในองค์กร องค์กรต่าง ๆจึงต้องการคนเก่งเหล่านี้ให้อยู่ภายใต้องค์กร เพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กร ส่งผลให้เกิดการแย่งชิงตัวคนเก่งระหว่างองค์กรเกิดขึ้น ซึ่งหากองค์กรสูญเสียคนเก่งไปจะส่งผลกระทบต่อองค์กรอย่างมาก ด้วยเหตุนี้ทำให้องค์กรต่างๆเริ่มหันมาให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการคนเก่ง เพื่อให้องค์กรได้รับประโยชน์สูงสุดจากคนเก่งเหล่านี้และสามารถรักษาคนเก่งให้อยู่ในองค์กร รวมถึงสามารถดึงดูดคนเก่งจากภายนอกองค์กรได้ การบริหารจัดการคนเก่งจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการในเรื่องนี้

 

รายละเอียดหลักสูตร

  • นิยามและความหมายของคนเก่ง
  • ความสำคัญของการบริหารจัดการคนเก่ง
  • แนวคิดการบริหารจัดการคนเก่ง
  • กระบวนการบริหารจัดการคนเก่ง
  • การระบุคุณลักษณะของคนเก่ง
  • การสรรหาคนเก่ง
  • การคัดเลือกหรือระบุคนเก่ง
  • การบริหารและจูงใจคนเก่ง
  • การรักษาคนเก่งให้อยู่กับองค์กร
  • ตัวอย่างการบริหารจัดการคนเก่งขององค์กรชั้นนำขนาดใหญ่

 

รูปแบบและระยะเวลาอบรม

เป็นการบรรยาย พร้อมแจกเอกสารประกอบคำบรรยาย , ระยะเวลาอบรม 1 วัน

 

สนใจหรือต้องการสอบถามรายละเอียด

ติดต่อได้ที่       คุณภาวนา สายชู โทร. 08 – 1826-9304

                  Email : bqiconsultant@gmail.com

 
หนังสือรับรองบริษัทที่ปรึกษา
BUSINESS SIMULATION GAME
การบูรณาการ BALANCED SCORECARD
บริษัท เอ็นที บิสซิเน็ส กรุ๊ป จำกัด
MBA Handbook คู่มือนักบริหาร
บทสรุปการวางแผนกลยุทธ์ Balanced Scorecard Model
การบริหารการเงินสำหรับ SMEs
การสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ
คู่มือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
ความสามารถหลักขององค์กร
นโยบายองค์กร ที่มาและการนำสู่การปฏิบัติ
วิทยากรบรรยาย
อบรม-สัมนา
ประชุมกลุ่ม
นำเสนอผลงาน
วิทยากรบรรยาย
สัมนา-อบรม
ระดมสมอง
อบรมสัมมนา เสนอผลงาน
สัมนาหัวหน้างาน
งานที่ปรึกษา ISO
งานที่ปรึกษาISO (2)
Walk rally
Walk Rally
walk rally and game
 หน้าแรก  ติดต่อเรา
view