http://www.bqiconsultant.com
  สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
 หน้าแรก  เกี่ยวกับเรา  บริการของเรา  ข่าวประชาสัมพันธ์  ติดต่อเรา  ร่วมงานกับเรา
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   Cart รายการสั่งซื้อ (0) 
บทความทางวิชาการ
โปรแกรมวิเคราะห์โครงการ
รวมหลักสูตรอบรม
หนังสือน่าอ่าน
ลูกค้าบางส่วนของเรา
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจกลางและย่อม
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ(สสว)
สมาคมส่งเสริมวิสาหกิจ SME
ธนาคารแห่งประเทศไทย
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงการคลัง
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
SME Bank
มาตราฐาน MS-QWL
เพื่อนบ้านทั้งหมด
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 02/04/2009
ปรับปรุง 09/01/2023
สถิติผู้เข้าชม1,236,101
Page Views1,545,165
สินค้าทั้งหมด 1
 

การสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน

หลักสูตรอบรม


การสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน

หลักการและเหตุผล


ทัศนคติ (Attttude) เป็นกลไกอย่างหนึ่งในตัวบุคคล ซึ่งเป็นผลพวงจากการตกผลึกทางความคิดและความรู้สึกที่ผนวกหรือผสมผสานรวมกันอย่างเหนียวแน่น กลไกนี้มีอิทธิพลและผลกระทบต่อการกระทำหรือการแสดงออกของบุคคล หากกลไกนี้บุคคลนำไปใช้ในทิศทางด้านบวกก็จะส่งผลลัพธ์ที่ดีในเชิงสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ต่อตนเองและต่อผู้อื่น แต่ถ้าหากกลไกนี้ถูกนำไปใช้ในทิศทางด้านลบก็จะส่งผลเสียในทางตรงข้ามกับทิศทางด้านบวกอย่างเห็นได้ชัดเจน ความสำคัญและประโยชน์ของทัศนคติด้านบวกนั้นหากบุคคลสามารถปรับใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในการทำงาน ก็จะช่วยเกื้อกูลให้งานในหน้าที่ลุล่วงสัมฤทธิ์ผล ในหมู่เพื่อนร่วมงานด้วยกันก็จะมีแต่ความรู้สึกนึกคิดที่ดีต่อกัน ลูกน้องก็จะมีความเคารพและเชื่อฟังหัวหน้า ตลอดจนบุคคลก็จะมีความรู้สึกที่จงรักภักดีต่อองค์กร


รายละเอียดหลักสูตร

  • วัตถุประสงค์ขององค์กร
  • วัตถุประสงค์ของการทำงาน
  • ความปรารถนาของนายจ้างที่มีต่อพนักงาน
  • ลักษณะการทำงานของพนักงาน
  • ผลของทัศนคติที่มีต่อองค์กร
  • ทัศนคติที่ดีในการทำงาน
  • การสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน


รูปแบบและระยะเวลาอบรม

  • ระยะเวลาในการอบรม 1 วัน       


คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  • พนักงานทุกระดับและผู้ที่เกี่ยวข้อง    


สนใจหรือต้องการสอบถามรายละเอียด

                ติดต่อได้ที่            คุณ สุวัฒน์  ศิรินิรันดร์                     โทร. 08 – 1829-2939

                                        Email : bqiconsultant@hotmail.com

                                        คุณภาวนา   สายชู                          โทร. 08 – 1826-9304

                                        Email : info @bqiconsultant.com

                                        บริษัท บี คิว ไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด

 
หนังสือรับรองบริษัทที่ปรึกษา
BUSINESS SIMULATION GAME
การบูรณาการ BALANCED SCORECARD
บริษัท เอ็นที บิสซิเน็ส กรุ๊ป จำกัด
MBA Handbook คู่มือนักบริหาร
บทสรุปการวางแผนกลยุทธ์ Balanced Scorecard Model
การบริหารการเงินสำหรับ SMEs
การสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ
คู่มือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
ความสามารถหลักขององค์กร
นโยบายองค์กร ที่มาและการนำสู่การปฏิบัติ
วิทยากรบรรยาย
อบรม-สัมนา
ประชุมกลุ่ม
นำเสนอผลงาน
วิทยากรบรรยาย
สัมนา-อบรม
ระดมสมอง
อบรมสัมมนา เสนอผลงาน
สัมนาหัวหน้างาน
งานที่ปรึกษา ISO
งานที่ปรึกษาISO (2)
Walk rally
Walk Rally
walk rally and game
 หน้าแรก  ติดต่อเรา
view