http://www.bqiconsultant.com
  สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
 หน้าแรก  เกี่ยวกับเรา  บริการของเรา  ข่าวประชาสัมพันธ์  ติดต่อเรา  ร่วมงานกับเรา
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   Cart รายการสั่งซื้อ (0) 
บทความทางวิชาการ
โปรแกรมวิเคราะห์โครงการ
รวมหลักสูตรอบรม
หนังสือน่าอ่าน
ลูกค้าบางส่วนของเรา
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจกลางและย่อม
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ(สสว)
สมาคมส่งเสริมวิสาหกิจ SME
ธนาคารแห่งประเทศไทย
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงการคลัง
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
SME Bank
มาตราฐาน MS-QWL
เพื่อนบ้านทั้งหมด
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 02/04/2009
ปรับปรุง 09/01/2023
สถิติผู้เข้าชม1,236,102
Page Views1,545,166
สินค้าทั้งหมด 1
 

จิตสำนึกต่อความรับผิดชอบทางสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรอบรม-สัมมนา

เรื่อง จิตสำนึกต่อความรับผิดชอบทางสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม

หลักการและเหตุผล          

              “Corporate Social Responsibility (CSR) หมายถึง ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร ซึ่งคือการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี โดยรับผิดชอบสังคมและสิ่งเเวดล้อมทั้งในระดับไกลและใกล้ อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"

                จากการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดภัยพิบัติต่างๆทั่วโลก  ผลักดันให้ทุกองค์กรหันมาให้ความสำคัญกับการจัดทำ CSR มากขึ้น และมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติ แต่การจะทำ CSR ให้ประสบผลสำเร็จได้ ทุกคนในองค์กรต้องมีจิตสำนึกและตระหนักถึงความสำคัญของ CSR อย่างแท้จริง

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. รับทราบถึงความสำคัญของความรับผิดชอบต่อสังคม

2. รับทราบถึงลักษณะปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจ

3. สามารถระบุและประเมินลักษณะปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้อง

4. มีความเข้าใจต่อมาตรฐานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม


ระยะเวลาอบรม

               ระยะเวลาการอบรม 1 วัน เวลา 9.00-16.00 น.

 

รูปแบบการอบรม

                การฟังบรรยาย ซักถาม  จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

 

เนื้อหาโดยสังเขป   

 • ความหมายของ CSR
 • ประโยชน์จากการทำ CSR 
 • ระดับของ CSR
 • ประเภทของ CSR
 • องค์ประกอบของ CSR ที่ยอมรับในปัจจุบัน
 • สรุปหลักและแนวคิดของ CSR
 • ISO 26000 :มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม
 • ลักษณะปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Aspect)
 • แนวทางการดำเนินงาน
 • มาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001)
 • ตัวอย่างการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
 • ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน       

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

                บุคลากรระดับหัวหน้างาน หรือระดับผู้บริหาร


สนใจหรือต้องการสอบถามรายละเอียด

                ติดต่อได้ที่   คุณ สุวัฒน์  ศิรินิรันดร์ โทร. 08 – 1829-2939
                               Email : bqiconsultant@hotmail.com

                               คุณภาวนา   สายชู     โทร. 08 – 1826-9304
                               Email : info @bqiconsultant.com
                               
                                     บริษัท บี คิว ไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด

 
หนังสือรับรองบริษัทที่ปรึกษา
BUSINESS SIMULATION GAME
การบูรณาการ BALANCED SCORECARD
บริษัท เอ็นที บิสซิเน็ส กรุ๊ป จำกัด
MBA Handbook คู่มือนักบริหาร
บทสรุปการวางแผนกลยุทธ์ Balanced Scorecard Model
การบริหารการเงินสำหรับ SMEs
การสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ
คู่มือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
ความสามารถหลักขององค์กร
นโยบายองค์กร ที่มาและการนำสู่การปฏิบัติ
วิทยากรบรรยาย
อบรม-สัมนา
ประชุมกลุ่ม
นำเสนอผลงาน
วิทยากรบรรยาย
สัมนา-อบรม
ระดมสมอง
อบรมสัมมนา เสนอผลงาน
สัมนาหัวหน้างาน
งานที่ปรึกษา ISO
งานที่ปรึกษาISO (2)
Walk rally
Walk Rally
walk rally and game
 หน้าแรก  ติดต่อเรา
view