http://www.bqiconsultant.com
  สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
 หน้าแรก  เกี่ยวกับเรา  บริการของเรา  ข่าวประชาสัมพันธ์  ติดต่อเรา  ร่วมงานกับเรา
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   Cart รายการสั่งซื้อ (0) 
บทความทางวิชาการ
โปรแกรมวิเคราะห์โครงการ
รวมหลักสูตรอบรม
หนังสือน่าอ่าน
ลูกค้าบางส่วนของเรา
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจกลางและย่อม
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ(สสว)
สมาคมส่งเสริมวิสาหกิจ SME
ธนาคารแห่งประเทศไทย
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงการคลัง
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
SME Bank
มาตราฐาน MS-QWL
เพื่อนบ้านทั้งหมด
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 02/04/2009
ปรับปรุง 09/01/2023
สถิติผู้เข้าชม1,236,079
Page Views1,545,143
สินค้าทั้งหมด 1
 

จิตวิทยาการบริหารและการสร้างแรงจูงใจ

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง จิตวิทยาการบริหารและการสร้างแรงจูงใจ

หลักการและเหตุผล          

               ในปัจจุบันนี้ องค์กรส่วนใหญ่ต่างมุ่งเน้นการพัฒนาพนักงานให้มีความสามารถและศักยภาพสูงขึ้น เพื่อรองรับกับการแข่งขันที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาได้  และในขณะเดียวกัน ก็มีหลายองค์กรที่ต้องเผชิญกับปัญหาที่พนักงานส่วนหนึ่งทำงานมานานเริ่มทำงานแบบทำไปวันๆ ขาดความกระตือรือร้น ไม่ปฏิบัติตามนโยบาย ต่อต้านระบบงานใหม่ๆ มีทัศนคติลบต่อองค์กร หลีกเลี่ยงงาน ทำงานไม่เต็มความสามารถ ขาดความใส่ใจคุณภาพ และไม่ใส่ใจในการเข้ารับอบรมหรือพัฒนาใดๆ  ส่งผลให้งานขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และส่งผลให้ภาพรวมของการดำเนินงานขององค์กรไม่บรรลุเป้าหมาย และบางครั้งอาจลุกลามไปถึงการทำให้สูญเสียลูกค้าในที่สุด
                จากสถานการณ์ข้างต้น บ่งบอกว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องพัฒนาให้ผู้บริหารยุคใหม่ โดยเฉพาะหัวหน้างานและผู้จัดการ ให้มีความสามารถในการสร้างแรงจูงใจให้แก่ทีมงาน โดยการให้ความใส่ใจ ความเข้าใจ ใช้กลยุทธ์ในการสื่อสารที่กระตุ้นจูงใจและมีการบริหารงานที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการทำงาน นอกเหนือ จากเงินเดือนโบนัสและสวัสดิการ  

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.  มีความเข้าใจการประยุกต์หลักจิตวิทยามาใช้ในการบริหารคน
2.  มีความรู้ในการนำหลักจิตวิทยามาใช้ในการสร้างลักษณะผู้นำแก่ตนเอง
3.  ทราบถึงแนวคิดในการสร้างแรงจูงใจในการบริหารทีมงาน
4.  สามารถใช้เครื่องมือต่างๆในการสร้างแรงจูงใจแก่ทีมงานระยะเวลาอบรม

               ระยะเวลาการอบรม 2 วัน เวลา 9.00-16.00 น.

 

รูปแบบการอบรม

                การฟังบรรยาย ซักถาม จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

 

เนื้อหาโดยสังเขป   

 • การปรับเปลี่ยนเจตคติและการสร้างความคิดเชิงบวก
 • เจตคติที่ดีต่อองค์การ , เจตคติต่อตนเองและผู้อื่น   
 • เจตคติต่องานที่ทำ 
 • การทำความเข้าใจตนเอง
 • การเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เมื่อต้องอยู่ร่วมกัน
 • การวิเคราะห์ทีมงานเพื่อการบริหารทีมในเชิงจิตวิทยา
 • เทคนิคการสร้างแรงจูงใจในการทำงานแก่ทีมงาน
 • เครื่องมือต่างๆ ของหัวหน้างานในการสร้างแรงจูงใจแก่ทีมงาน   
                                                       
            

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

                บุคลากรระดับหัวหน้างาน หรือระดับผู้บริหาร


สนใจหรือต้องการสอบถามรายละเอียด

                ติดต่อได้ที่   คุณ สุวัฒน์  ศิรินิรันดร์ โทร. 08 – 1829-2939
                               Email : bqiconsultant@hotmail.com

                               คุณภาวนา   สายชู     โทร. 08 – 1826-9304
                               Email : info @bqiconsultant.com
                               
                                     บริษัท บี คิว ไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด

 
หนังสือรับรองบริษัทที่ปรึกษา
BUSINESS SIMULATION GAME
การบูรณาการ BALANCED SCORECARD
บริษัท เอ็นที บิสซิเน็ส กรุ๊ป จำกัด
MBA Handbook คู่มือนักบริหาร
บทสรุปการวางแผนกลยุทธ์ Balanced Scorecard Model
การบริหารการเงินสำหรับ SMEs
การสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ
คู่มือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
ความสามารถหลักขององค์กร
นโยบายองค์กร ที่มาและการนำสู่การปฏิบัติ
วิทยากรบรรยาย
อบรม-สัมนา
ประชุมกลุ่ม
นำเสนอผลงาน
วิทยากรบรรยาย
สัมนา-อบรม
ระดมสมอง
อบรมสัมมนา เสนอผลงาน
สัมนาหัวหน้างาน
งานที่ปรึกษา ISO
งานที่ปรึกษาISO (2)
Walk rally
Walk Rally
walk rally and game
 หน้าแรก  ติดต่อเรา
view