http://www.bqiconsultant.com
  สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
 หน้าแรก  เกี่ยวกับเรา  บริการของเรา  ข่าวประชาสัมพันธ์  ติดต่อเรา  ร่วมงานกับเรา
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   Cart รายการสั่งซื้อ (0) 
บทความทางวิชาการ
โปรแกรมวิเคราะห์โครงการ
รวมหลักสูตรอบรม
หนังสือน่าอ่าน
ลูกค้าบางส่วนของเรา
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจกลางและย่อม
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ(สสว)
สมาคมส่งเสริมวิสาหกิจ SME
ธนาคารแห่งประเทศไทย
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงการคลัง
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
SME Bank
มาตราฐาน MS-QWL
เพื่อนบ้านทั้งหมด
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 02/04/2009
ปรับปรุง 09/01/2023
สถิติผู้เข้าชม1,244,497
Page Views1,555,712
สินค้าทั้งหมด 1
 

การสัมมนา การทำงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ ที่ สคร2 สระบุรี

  

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การทำงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์" ให้แก่คณะเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯให้เกิดความตระหนักถึงความสำเร็จในการทำงาน เพื่อมุ่งผลักดันแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติและก่อให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยให้เกียรติเชิญ คุณสุวัฒน์ ศิรินิรันดร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี คิว ไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ โดยการสัมมนาได้จัดขึ้นในวันที่ 21 -22 พฤษภาคมที่ผ่านมา ณ โรงแรมลพบุรีอินน์ จ.ลพบุรี ...ทางเรามีภาพบรรยากาศการอบรมมาให้ชมค่ะ...

          

 
หนังสือรับรองบริษัทที่ปรึกษา
BUSINESS SIMULATION GAME
การบูรณาการ BALANCED SCORECARD
บริษัท เอ็นที บิสซิเน็ส กรุ๊ป จำกัด
MBA Handbook คู่มือนักบริหาร
บทสรุปการวางแผนกลยุทธ์ Balanced Scorecard Model
การบริหารการเงินสำหรับ SMEs
การสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ
คู่มือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
ความสามารถหลักขององค์กร
นโยบายองค์กร ที่มาและการนำสู่การปฏิบัติ
วิทยากรบรรยาย
อบรม-สัมนา
ประชุมกลุ่ม
นำเสนอผลงาน
วิทยากรบรรยาย
สัมนา-อบรม
ระดมสมอง
อบรมสัมมนา เสนอผลงาน
สัมนาหัวหน้างาน
งานที่ปรึกษา ISO
งานที่ปรึกษาISO (2)
Walk rally
Walk Rally
walk rally and game
 หน้าแรก  ติดต่อเรา
view