http://www.bqiconsultant.com
  สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
 หน้าแรก  เกี่ยวกับเรา  บริการของเรา  ข่าวประชาสัมพันธ์  ติดต่อเรา  ร่วมงานกับเรา
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   Cart รายการสั่งซื้อ (0) 
บทความทางวิชาการ
โปรแกรมวิเคราะห์โครงการ
รวมหลักสูตรอบรม
หนังสือน่าอ่าน
ลูกค้าบางส่วนของเรา
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจกลางและย่อม
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ(สสว)
สมาคมส่งเสริมวิสาหกิจ SME
ธนาคารแห่งประเทศไทย
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงการคลัง
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
SME Bank
มาตราฐาน MS-QWL
เพื่อนบ้านทั้งหมด
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 02/04/2009
ปรับปรุง 09/01/2023
สถิติผู้เข้าชม1,236,078
Page Views1,545,142
สินค้าทั้งหมด 1
 

งานพัฒนาองค์กร แพรนด้า จิวเวลรี

ขอแสดงความยินดีกับ บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและส่งออก เครื่องประดับ - อัญมณีชั้นนำของโลก ซึ่งมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนากระบวนการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยการเข้าสู่มาตรฐาน ISO 9001: 2008 และมอบหมายให้ บริษัท บี คิว ไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาในการวางระบบดังกล่าว ขณะนี้ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการจัดการคุณภาพ ISO 9001:2008 จาก Bureau Ventas Certification (Thailand) Ltd.อย่างเป็นทางการแล้วค่ะ ทางทีมที่ปรึกษาต้องขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกัน ทำให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จอย่างงดงามค่ะ

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและส่งออก เครื่องประดับ - อัญมณีชั้นนำของโลก เตรียมความพร้อมในการปรับตัวครั้งสำคัญเพื่อ "สร้างความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ" ของบริษัทฯและกลุ่มบริษัทในเครือด้วยการ ทบทวนและวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ตามหลักสมรรถนะ (Competency Base Management) พัฒนาบุคลากรในกลุ่ม Successor วางระบบการบริหารจัดการคนเก่ง-คนดี (Talent Management) และมุ่งพัฒนากระบวนการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยการเข้าสู่มาตรฐาน ISO 9001: 2008 โดยมอบหมายให้ บริษัท บี คิว ไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาและวิทยากรในการดำเนินงานโครงการต่าง ๆข้างต้นตลอดปีพ.ศ. 2555 และต่อเนื่องมาถึงปี 2556 นี้
 

งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Business Model และ การวางแผนกลยุทธ์องค์กร

     
   
 

 

งานบรรยาย "บทนำสู่ ISO 9001:2008 จิตสำนึกแห่งคุณภาพ"

     
     

งานบรรยาย "ข้อกำหนด ISO 9001:2008 และการตีความ"

     
     

งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การวิเคราะห์นโยบายองค์กรและนำสู่การปฏิบัติ"

     
     

 งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ภาพรวมการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงสมรรถนะ"

     

งานประชุมระดมสมองเพื่อหา Core Competency และ Managerial Competency"

 งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การประเมินสมรรถนะบุคลากร"

 
หนังสือรับรองบริษัทที่ปรึกษา
BUSINESS SIMULATION GAME
การบูรณาการ BALANCED SCORECARD
บริษัท เอ็นที บิสซิเน็ส กรุ๊ป จำกัด
MBA Handbook คู่มือนักบริหาร
บทสรุปการวางแผนกลยุทธ์ Balanced Scorecard Model
การบริหารการเงินสำหรับ SMEs
การสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ
คู่มือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
ความสามารถหลักขององค์กร
นโยบายองค์กร ที่มาและการนำสู่การปฏิบัติ
วิทยากรบรรยาย
อบรม-สัมนา
ประชุมกลุ่ม
นำเสนอผลงาน
วิทยากรบรรยาย
สัมนา-อบรม
ระดมสมอง
อบรมสัมมนา เสนอผลงาน
สัมนาหัวหน้างาน
งานที่ปรึกษา ISO
งานที่ปรึกษาISO (2)
Walk rally
Walk Rally
walk rally and game
 หน้าแรก  ติดต่อเรา
view