http://www.bqiconsultant.com
  สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
 หน้าแรก  เกี่ยวกับเรา  บริการของเรา  ข่าวประชาสัมพันธ์  ติดต่อเรา  ร่วมงานกับเรา
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   Cart รายการสั่งซื้อ (0) 
บทความทางวิชาการ
โปรแกรมวิเคราะห์โครงการ
รวมหลักสูตรอบรม
หนังสือน่าอ่าน
ลูกค้าบางส่วนของเรา
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจกลางและย่อม
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ(สสว)
สมาคมส่งเสริมวิสาหกิจ SME
ธนาคารแห่งประเทศไทย
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงการคลัง
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
SME Bank
มาตราฐาน MS-QWL
เพื่อนบ้านทั้งหมด
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 02/04/2009
ปรับปรุง 09/01/2023
สถิติผู้เข้าชม1,244,499
Page Views1,555,714
สินค้าทั้งหมด 1
 

การคิดเชิงกลยุทธ์


หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การคิดเชิงกลยุทธ์

หลักการและเหตุผล          

                นักคิดที่เฉียบคม จะต้องมีการคิดในเชิงกลยุทธ์ นั่นคือ เป็นการคิดที่มีเหตุผลและมีหลักวิชาการที่ถูกต้อง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางธุรกิจ การคิดเชิงกลยุทธ์ ก็คือ ความสามารถในการกำหนดแนวทางที่ดีที่สุด ภายใต้สภาวะต่าง ๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ  ผู้บริหารจำเป็นต้องประเมินกำลังความสามารถของตนเอง ประเมินสภาพแวดล้อม รวมทั้งต้องสามารถ คาดการณ์อนาคตที่อาจเกิดขึ้น แล้วจึงกำหนดทางเลือกกลยุทธ์ ที่คิดว่ามีโอกาสประสบความสำเร็จมากที่สุด การคิดเชิงกลยุทธ์ต้องสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ที่แตกต่างกัน การเตรียมความพร้อมจะช่วยให้เราสามารถปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วโดยยังคงพยายามที่จะยึดแนวทางสู่เป้าหมายสูงสุดไว้ ทำให้มีโอกาสประสบความสำเร็จได้มากกว่าคนที่ปราศจากการคิดเชิงกลยุทธ์    

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดเชิงกลยุทธ์ มีทักษะการคิดและสามารถตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีวิธีคิด และมุมมองในการคิดเพื่อแก้ปัญหาที่หลากหลาย จนสามารถนำไป สู่การพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และองค์กรต่อไประยะเวลาอบรม

               ระยะเวลาการอบรม 1 วัน เวลา 9.00-16.00 น.

 

รูปแบบการอบรม

                การฟังบรรยาย ซักถาม และการวิเคราะห์กรณีศึกษา จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

 

เนื้อหาโดยสังเขป   

- นิยามและความหมาย

- ความสำคัญของการคิดเชิงกลยุทธ์

- ลักษณะของนักคิดเชิงกลยุทธ์

- ทักษะที่สำคัญของการคิดเชิงกลยุทธ์

- การตั้งกรอบเป้าหมาย

 • ประเด็นปัญหาที่แท้จริง
 • ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและข้อมูลของปัจจัยต่าง ๆ
 • โอกาสหรือแนวทางใหม่ ๆเพื่อการแก้ปัญหา
 • เครื่องมือที่ช่วยในการจับและวิเคราะห์ประเด็นปัญหา
 • กรอบความคิดด้านองค์กร (McKinsey’s 7S Framework)

- การสร้างแนวคิด

 • เงื่อนไขของแนวคิดที่ดีคืออะไร ?
 • เคล็ดลับในการสร้างแนวคิดที่ดี

- การคิดอย่างมีตรรกะ

 • การคิดอย่างมีตรรกะมีความสำคัญอย่างไร
 • การใช้การคิดอย่างมีตรรกะในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

- การวางตำแหน่งเชิงเปรียบเทียบ

 • การวางตำแหน่งเปรียบเทียบเพื่อสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง
 • เงื่อนไข 4 ประการของการวางตำแหน่งเชิงเปรียบเทียบ

- การคิดเชิงกลยุทธ์กับการนำไปประยุกต์ใช้

              

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

                บุคลากรระดับหัวหน้างาน หรือระดับผู้บริหาร


สนใจหรือต้องการสอบถามรายละเอียด

                ติดต่อได้ที่   คุณ สุวัฒน์  ศิรินิรันดร์ โทร. 08 1829-2939
                               Email : bqiconsultant@hotmail.com

                               คุณภาวนา   สายชู     โทร. 08 1826-9304
                               Email : info @bqiconsultant.com
                               
                                     บริษัท บี คิว ไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด

 
หนังสือรับรองบริษัทที่ปรึกษา
BUSINESS SIMULATION GAME
การบูรณาการ BALANCED SCORECARD
บริษัท เอ็นที บิสซิเน็ส กรุ๊ป จำกัด
MBA Handbook คู่มือนักบริหาร
บทสรุปการวางแผนกลยุทธ์ Balanced Scorecard Model
การบริหารการเงินสำหรับ SMEs
การสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ
คู่มือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
ความสามารถหลักขององค์กร
นโยบายองค์กร ที่มาและการนำสู่การปฏิบัติ
วิทยากรบรรยาย
อบรม-สัมนา
ประชุมกลุ่ม
นำเสนอผลงาน
วิทยากรบรรยาย
สัมนา-อบรม
ระดมสมอง
อบรมสัมมนา เสนอผลงาน
สัมนาหัวหน้างาน
งานที่ปรึกษา ISO
งานที่ปรึกษาISO (2)
Walk rally
Walk Rally
walk rally and game
 หน้าแรก  ติดต่อเรา
view