http://www.bqiconsultant.com
  สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
 หน้าแรก  เกี่ยวกับเรา  บริการของเรา  ข่าวประชาสัมพันธ์  ติดต่อเรา  ร่วมงานกับเรา
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   Cart รายการสั่งซื้อ (0) 
บทความทางวิชาการ
โปรแกรมวิเคราะห์โครงการ
รวมหลักสูตรอบรม
หนังสือน่าอ่าน
ลูกค้าบางส่วนของเรา
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจกลางและย่อม
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ(สสว)
สมาคมส่งเสริมวิสาหกิจ SME
ธนาคารแห่งประเทศไทย
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงการคลัง
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
SME Bank
มาตราฐาน MS-QWL
เพื่อนบ้านทั้งหมด
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 02/04/2009
ปรับปรุง 09/01/2023
สถิติผู้เข้าชม1,244,473
Page Views1,555,686
สินค้าทั้งหมด 1
 

โครงการเสริมสร้างทักษะการบริหารจัดการ (INGRAM MICRO MBA )
โครงการ"เสริมสร้างทักษะการบริหารจัดการ ( INGRAM MICRO MBA ) " ของ บริษัท อินแกรม ไมโคร ( ประเทศไทย ) จำกัด ซึ่งมอบหมายให้ บริษัท บี คิว ไอ คอนซัลแตนท์ จำกัดเป็นผู้บริหารโครงการ ได้จัดให้มีขึ้นในวันที่ 13 , 20 , 27 มีนาคมและ 3 เมษายน ที่ผ่านมา รวม 4 วัน ณ อาคารเคยู โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 54 คน โดยเนื้อหาการอบรมจะครอบคลุม 5 หลักสูตรได้แก่ การบริหารเชิงกลยุทธ์ , การตลาด , การเงิน , การบริหารโซ่อุปาทานและลอจิสติกส์ และการบัญชี ทางบริษัทฯ ได้เรียนเชิญคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมาเป็นวิทยากรในการอบรม

 

หลักสูตรการบริหารเชิงกลยุทธ์ ซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์สาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน จากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาเป็นวิทยากร

หลักสูตรการตลาด ทางบริษัทฯได้เรียนเชิญ                   รองศาสตราจารย์ ยุทธนา ธรรมเจริญ จากมหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช มาเป็นวิทยากร ท่านอาจารย์เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในสาขาการตลาดมาเป็นเวลานับสิบปี
หลักสูตรการเงิน ทางบริษัทฯได้เรียนเชิญ ดร.ภัทรกิตติ์ เนตินิยม จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาเป็นวิทยากร ท่านอาจารย์มาพร้อมกับบรรยากาศเป็นกันเองและสนุกสนาน และท่านยังได้แนะนำวิธีใช้ชีวิตอย่างไร ไม่ให้มีปัญหาทางการเงิน รวมทั้งการจัดสรรเงินให้ เหมาะสม
หลักสูตรการบริหารโซ่อุปทานและลอจิสติกส์ ทางบริษัทฯได้เรียนเชิญ อาจารย์วัชรพงษ์ พนิตธำรง ท่านอาจารย์เป็นผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมวิชาการบริหาร และเป็นวิทยากรอบรมในสถาบันต่างๆมากมาย
หลักสูตรการบัญชีทางบริษัทฯ ได้เรียนเชิญ อาจารย์ นันทพร พิทยะ จากคณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาเป็นวิทยากร ด้วยเทคนิคการสอนที่ดีมาก และน้ำเสียงชวนฟัง ท่านอาจารย์ทำให้การเรียนบัญชี ซึ่งหลายคนคิดว่าน่าเบื่อกลายเป็นวิชาที่น่าสนใจและสนุกสนาน ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมจริงๆค่ะ
     
     

 

 

 
หนังสือรับรองบริษัทที่ปรึกษา
BUSINESS SIMULATION GAME
การบูรณาการ BALANCED SCORECARD
บริษัท เอ็นที บิสซิเน็ส กรุ๊ป จำกัด
MBA Handbook คู่มือนักบริหาร
บทสรุปการวางแผนกลยุทธ์ Balanced Scorecard Model
การบริหารการเงินสำหรับ SMEs
การสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ
คู่มือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
ความสามารถหลักขององค์กร
นโยบายองค์กร ที่มาและการนำสู่การปฏิบัติ
วิทยากรบรรยาย
อบรม-สัมนา
ประชุมกลุ่ม
นำเสนอผลงาน
วิทยากรบรรยาย
สัมนา-อบรม
ระดมสมอง
อบรมสัมมนา เสนอผลงาน
สัมนาหัวหน้างาน
งานที่ปรึกษา ISO
งานที่ปรึกษาISO (2)
Walk rally
Walk Rally
walk rally and game
 หน้าแรก  ติดต่อเรา
view