http://www.bqiconsultant.com
  สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
 หน้าแรก  เกี่ยวกับเรา  บริการของเรา  ข่าวประชาสัมพันธ์  ติดต่อเรา  ร่วมงานกับเรา
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   Cart รายการสั่งซื้อ (0) 
บทความทางวิชาการ
โปรแกรมวิเคราะห์โครงการ
รวมหลักสูตรอบรม
หนังสือน่าอ่าน
ลูกค้าบางส่วนของเรา
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจกลางและย่อม
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ(สสว)
สมาคมส่งเสริมวิสาหกิจ SME
ธนาคารแห่งประเทศไทย
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงการคลัง
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
SME Bank
มาตราฐาน MS-QWL
เพื่อนบ้านทั้งหมด
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 02/04/2009
ปรับปรุง 09/01/2023
สถิติผู้เข้าชม1,244,565
Page Views1,555,786
สินค้าทั้งหมด 1
 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

การอบรมหลักสูตร

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

 

หลักการและเหตุผล

               
             ถ้าจะชักชวนให้ใครต่อใครตอบคำถามสัก 1 คำถามว่า การที่จะให้องค์กรธุรกิจสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคงต้องทำอย่างไร  ? คงจะมีคำตอบมากมายจากหลายหลากความคิด สุดท้ายคือ ทุกคนตอบถูกหมด คำตอบส่วนใหญ่น่าจะไปเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงาน และบางส่วนอาจจะไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการภายในขององค์กรธุรกิจ แต่ถ้าจะตอบให้มีความครอบคลุม แสดงความเชื่อมโยงองค์ประกอบต่าง ๆอย่างครบถ้วน ก็น่าจะตอบว่า องค์กรธุรกิจต้องมีความสามารถในการปรับปัจจัยหรือสภาพแวดล้อมภายใน ให้มีความสอดคล้องกับปัจจัยหรือสภาพแวดล้อมภายนอกขององค์กรอยู่เสมอ น่าจะเป็นคำตอบที่ดีกว่า เพราะโดยปกติก็เป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่า สถานการณ์ภายนอกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และที่สำคัญคือ เราไม่สามารถที่จะควบคุมหรือเปลี่ยนแปลงได้ การปรับสภาพแวดล้อมภายในขององค์กรให้มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภายนอก อาจเปรียบเทียบได้กับยุทธศาสตร์สำคัญของซุนวูที่กล่าวว่า “รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ก็ชนะร้อยครั้ง” ดังนั้น การศึกษาและให้ความสำคัญต่อการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ จึงมีความสำคัญอย่างมากต่อการดำเนินงานทางธุรกิจ เพราะจะทำให้องค์กรธุรกิจสามารถวางแผนเชิงกลยุทธ์ได้อย่างถูกต้องนั่นเอง

 

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม

-         ทราบถึงความสำคัญของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

-         มีความรู้เกี่ยวกับรายละเอียดของปัจจัยต่าง ๆที่เป็นสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

-         สามารถวิเคราะห์และสร้างความเชื่อมโยงผลกระทบจากปัจจัยต่าง ๆที่เป็นสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ที่จะส่งผลต่อองค์กร

-         สามารถใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจได้อย่างถูกต้อง

-         สามารถประเมินศักยภาพขององค์กรที่มีต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และกำหนดแนวทางการดำเนินกลยุทธ์ได้อย่างเหมาะสม

 

รายละเอียดหลักสูตรและกำหนดการ

- วันแรก

- ความสำคัญของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

- ปัจจัยที่เป็นสภาพแวดล้อมภายในองค์กร

- แนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร

- ปัจจัยที่เป็นสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร

- ปัจจัยที่เป็นสภาพแวดล้อมภายนอกทั่วไป

- วันที่สอง

- ปัจจัยที่เป็นสภาพแวดล้อมภายนอกทางอุตสาหกรรม

- ปัจจัยที่เป็นสภาพแวดล้อมทางธุรกิจต่างประเทศ

- เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

- การประเมินศักยภาพขององค์กรที่มีต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

- การกำหนดแนวทางการดำเนินกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

 

 

มีความสนใจและต้องการทราบรายละเอียด กรุณาติดต่อที่

คุณภาวนา สายชู       บริษัท บี คิว ไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด  (http://www.bqiconsultant.com)

Email : pawana@bqiconsultant.com หรือ โทร. 08-1826-9304

 
หนังสือรับรองบริษัทที่ปรึกษา
BUSINESS SIMULATION GAME
การบูรณาการ BALANCED SCORECARD
บริษัท เอ็นที บิสซิเน็ส กรุ๊ป จำกัด
MBA Handbook คู่มือนักบริหาร
บทสรุปการวางแผนกลยุทธ์ Balanced Scorecard Model
การบริหารการเงินสำหรับ SMEs
การสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ
คู่มือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
ความสามารถหลักขององค์กร
นโยบายองค์กร ที่มาและการนำสู่การปฏิบัติ
วิทยากรบรรยาย
อบรม-สัมนา
ประชุมกลุ่ม
นำเสนอผลงาน
วิทยากรบรรยาย
สัมนา-อบรม
ระดมสมอง
อบรมสัมมนา เสนอผลงาน
สัมนาหัวหน้างาน
งานที่ปรึกษา ISO
งานที่ปรึกษาISO (2)
Walk rally
Walk Rally
walk rally and game
 หน้าแรก  ติดต่อเรา
view