http://www.bqiconsultant.com
  สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
 หน้าแรก  เกี่ยวกับเรา  บริการของเรา  ข่าวประชาสัมพันธ์  ติดต่อเรา  ร่วมงานกับเรา
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   Cart รายการสั่งซื้อ (0) 
บทความทางวิชาการ
โปรแกรมวิเคราะห์โครงการ
รวมหลักสูตรอบรม
หนังสือน่าอ่าน
ลูกค้าบางส่วนของเรา
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจกลางและย่อม
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ(สสว)
สมาคมส่งเสริมวิสาหกิจ SME
ธนาคารแห่งประเทศไทย
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงการคลัง
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
SME Bank
มาตราฐาน MS-QWL
เพื่อนบ้านทั้งหมด
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 02/04/2009
ปรับปรุง 09/01/2023
สถิติผู้เข้าชม1,244,582
Page Views1,555,803
สินค้าทั้งหมด 1
 

การสัมมนาผู้บริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

สายงานผลิตไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การวางแผนยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงาน" ให้แก่ผู้บริหารและบุคคลากรภายในสายงาน อหฟ. เพื่อเป็นการทบทวนเพิ่มพูนความรู้ และปรับแผนของหน่วยงานให้มีความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ระดับองค์กรมากยิ่งขึ้น โดยได้เชิญ คุณสุวัฒน์ ศิรินิรันดร์ กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ เป็นวิทยากรและที่ปรึกษาติดต่อกันเป็นปีที่ 2 ซึ่งการอบรมดังกล่าวได้จัดไปเมื่อวันที่ 28-29 สิงหาคม ที่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ บางกรวย จ.นนทบุรี และในวันที่ 17-18 กันยายน ที่เขาบ่อยา จังหวัดชลบุรี  โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประมาณ 40 ท่าน  ทางทีมงานได้นำภาพการสัมมนามาฝากบางส่วนค่ะ 
หนังสือรับรองบริษัทที่ปรึกษา
BUSINESS SIMULATION GAME
การบูรณาการ BALANCED SCORECARD
บริษัท เอ็นที บิสซิเน็ส กรุ๊ป จำกัด
MBA Handbook คู่มือนักบริหาร
บทสรุปการวางแผนกลยุทธ์ Balanced Scorecard Model
การบริหารการเงินสำหรับ SMEs
การสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ
คู่มือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
ความสามารถหลักขององค์กร
นโยบายองค์กร ที่มาและการนำสู่การปฏิบัติ
วิทยากรบรรยาย
อบรม-สัมนา
ประชุมกลุ่ม
นำเสนอผลงาน
วิทยากรบรรยาย
สัมนา-อบรม
ระดมสมอง
อบรมสัมมนา เสนอผลงาน
สัมนาหัวหน้างาน
งานที่ปรึกษา ISO
งานที่ปรึกษาISO (2)
Walk rally
Walk Rally
walk rally and game
 หน้าแรก  ติดต่อเรา
view