http://www.bqiconsultant.com
  สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
 หน้าแรก  เกี่ยวกับเรา  บริการของเรา  ข่าวประชาสัมพันธ์  ติดต่อเรา  ร่วมงานกับเรา
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   Cart รายการสั่งซื้อ (0) 
บทความทางวิชาการ
โปรแกรมวิเคราะห์โครงการ
รวมหลักสูตรอบรม
หนังสือน่าอ่าน
ลูกค้าบางส่วนของเรา
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจกลางและย่อม
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ(สสว)
สมาคมส่งเสริมวิสาหกิจ SME
ธนาคารแห่งประเทศไทย
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงการคลัง
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
SME Bank
มาตราฐาน MS-QWL
เพื่อนบ้านทั้งหมด
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 02/04/2009
ปรับปรุง 09/01/2023
สถิติผู้เข้าชม1,244,488
Page Views1,555,701
สินค้าทั้งหมด 1
 

งานสัมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร บริษัท ที.สัน.เทรดมาร์ค จำกัด

บริษัท ที.สัน.เทรดมาร์ค จำกัด ผู้ผลิตป้ายตราสินค้าประเภท ทอ ปัก พิมพ์ที่มีชื่อเสียง เข้าร่วมในโครงการสมทบเงินเพื่อจูงใจในการพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรม (Training Fund : TF) ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยได้เลือกบริษัท บี คิว ไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในโครงการดังกล่าว เป็นผู้ดำเนินการในการออกแบบหลักสูตรและจัดการอบรมให้กับบุคลากร เพื่อการพัฒนาศักยภาพรองรับภาวะการแข่งขันทางธุรกิจที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ทางทีมงานมีภาพวันสัมมนามาฝากด้วยค่ะ

การอบรมครั้งที่ 1.
กลยุทธ์การแข่งขันทางธุรกิจ


การอบรมครั้งที่ 2.การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
 
การอบรมครั้งที่ 3.การวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจและนำสู่การปฏิบัติเชิงปฏิบัติการ

การอบรมครั้งที่
4.
การบริหารงานสำหรับหัวหน้างาน

การอบรมครั้งที่
5.
การจัดการระบบงานบุคคล

การอบรมครั้งที่
6.
การสร้างจิตสำนึกต่อคุณภาพการผลิต

การอบรมครั้งที่ 7.
หลักการเพิ่มผลผลิตโดยใช้เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ 
หนังสือรับรองบริษัทที่ปรึกษา
BUSINESS SIMULATION GAME
การบูรณาการ BALANCED SCORECARD
บริษัท เอ็นที บิสซิเน็ส กรุ๊ป จำกัด
MBA Handbook คู่มือนักบริหาร
บทสรุปการวางแผนกลยุทธ์ Balanced Scorecard Model
การบริหารการเงินสำหรับ SMEs
การสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ
คู่มือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
ความสามารถหลักขององค์กร
นโยบายองค์กร ที่มาและการนำสู่การปฏิบัติ
วิทยากรบรรยาย
อบรม-สัมนา
ประชุมกลุ่ม
นำเสนอผลงาน
วิทยากรบรรยาย
สัมนา-อบรม
ระดมสมอง
อบรมสัมมนา เสนอผลงาน
สัมนาหัวหน้างาน
งานที่ปรึกษา ISO
งานที่ปรึกษาISO (2)
Walk rally
Walk Rally
walk rally and game
 หน้าแรก  ติดต่อเรา
view