http://www.bqiconsultant.com
  สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
 หน้าแรก  เกี่ยวกับเรา  บริการของเรา  ข่าวประชาสัมพันธ์  ติดต่อเรา  ร่วมงานกับเรา
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   Cart รายการสั่งซื้อ (0) 
บทความทางวิชาการ
โปรแกรมวิเคราะห์โครงการ
รวมหลักสูตรอบรม
หนังสือน่าอ่าน
ลูกค้าบางส่วนของเรา
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจกลางและย่อม
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ(สสว)
สมาคมส่งเสริมวิสาหกิจ SME
ธนาคารแห่งประเทศไทย
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงการคลัง
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
SME Bank
มาตราฐาน MS-QWL
เพื่อนบ้านทั้งหมด
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 02/04/2009
ปรับปรุง 09/01/2023
สถิติผู้เข้าชม1,244,458
Page Views1,555,670
สินค้าทั้งหมด 1
 

โครงการอบรมสัมมนา BSC ที่สุรพลฟู้ดส์

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำในอุตสาหกรรมการผลิตและส่งออกอาหารแช่เยือกแข็งรายใหญ่ของประเทศไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ผู้บริหารทั้งสำนักงานใหญ่และบริษัทในเครือ ประมาณ 40 ท่าน ในเรื่อง การทบทวนแผนกลยุทธ์และนำสู่การปฏิบัติระดับหน่วยงาน เพื่อปรับแผนรองรับสถานการณ์ปี 2552 โดยให้เกียรติเชิญ คุณสุวัฒน์ ศิรินิรันดร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี คิว ไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้เป็นวิทยากรและที่ปรึกษาในการอบรมดังกล่าว โดยได้จัดให้มีขึ้นในวันที่ 7 และ 14 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้ ซึ่งทางทีมงานได้นำภาพบรรยากาศการอบรมบางส่วนมาฝากค่ะ
           
         การอบรมในวันแรก เป็นการบรรยายทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนกลยุทธ์และการนำหลักการของ Balanced Scorecard มาปฏิบัติใช้

        การอบรมในวันที่สอง เป็นการทำกิจกรรมกลุ่ม โดยให้แต่ละสาขาทำการระดมสมองปรึกษาหารือ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านต่างๆ ทำแผนปฏิบัติการและทำแผนที่ทางกลยุทธ์ตามหลักการ Balanced Scorecard

 
หนังสือรับรองบริษัทที่ปรึกษา
BUSINESS SIMULATION GAME
การบูรณาการ BALANCED SCORECARD
บริษัท เอ็นที บิสซิเน็ส กรุ๊ป จำกัด
MBA Handbook คู่มือนักบริหาร
บทสรุปการวางแผนกลยุทธ์ Balanced Scorecard Model
การบริหารการเงินสำหรับ SMEs
การสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ
คู่มือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
ความสามารถหลักขององค์กร
นโยบายองค์กร ที่มาและการนำสู่การปฏิบัติ
วิทยากรบรรยาย
อบรม-สัมนา
ประชุมกลุ่ม
นำเสนอผลงาน
วิทยากรบรรยาย
สัมนา-อบรม
ระดมสมอง
อบรมสัมมนา เสนอผลงาน
สัมนาหัวหน้างาน
งานที่ปรึกษา ISO
งานที่ปรึกษาISO (2)
Walk rally
Walk Rally
walk rally and game
 หน้าแรก  ติดต่อเรา
view