http://www.bqiconsultant.com
  สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
 หน้าแรก  เกี่ยวกับเรา  บริการของเรา  ข่าวประชาสัมพันธ์  ติดต่อเรา  ร่วมงานกับเรา
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   Cart รายการสั่งซื้อ (0) 
บทความทางวิชาการ
โปรแกรมวิเคราะห์โครงการ
รวมหลักสูตรอบรม
หนังสือน่าอ่าน
ลูกค้าบางส่วนของเรา
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจกลางและย่อม
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ(สสว)
สมาคมส่งเสริมวิสาหกิจ SME
ธนาคารแห่งประเทศไทย
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงการคลัง
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
SME Bank
มาตราฐาน MS-QWL
เพื่อนบ้านทั้งหมด
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 02/04/2009
ปรับปรุง 09/01/2023
สถิติผู้เข้าชม1,244,552
Page Views1,555,772
สินค้าทั้งหมด 1
 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร บริษัท เวทอินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด

บริษัท เวท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด และบริษัทในเครือ ผู้จัดจำหน่ายเวชภัณฑ์และอาหารสำหรับสัตว์ ที่มีชื่อเสียง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาองค์กรและบุคลากรเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในสภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันผวนอย่างมาก จึงได้มอบหมายให้บริษัท บี คิว ไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการในการออกแบบหลักสูตรและจัดการอบรมให้กับบุคลากร เพื่อการพัฒนาศักยภาพรองรับภาวะการแข่งขันทางธุรกิจที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

โครงการจะเริ่มต้นในวันที่ 2 กุมภาพันธ์นี้ โดยหลักสูตรแรกที่ทำการบรรยาย คือ กลยุทธ์การแข่งขันทางธุรกิจ เพื่อปูพื้นความรู้เกี่ยวกับแนวทางการแข่งขันของธุรกิจต่างๆในปัจจุบัน และนำมาปรับใช้กับธุรกิจและสร้างความกระตือรือร้นให้แก่ทีมงานในการร่วมกันเสนอความคิดเห็น ทางทีมงานมีภาพวันสัมมนามาฝากค่ะ


การอบรมในครั้งที่ 2 เป็นการอบรมในหัวข้อ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และการเปิดโอกาสให้ผุ้เข้าอบรมทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกันระดมสมองวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค ขององค์กรจริง เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์องค์กรในครั้งต่อไป


การอบรมในครั้งที่ 3 เป็นการอบรมในหัวข้อ การวางแผนกลยุทธ์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีพื้นความรู้ในเรื่องรูปแบบกลยุทธ์ต่างๆ แนวทางการวางแผนกลยุทธ์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับสถานะขององค์กร


การอบรมในครั้งที่ 4 เป็นการอบรมในหัวข้อ การสร้างภาวะผู้นำและการบริหารสำหรับหัวหน้างาน เพื่อเพิ่มทักษะในการบริหารจัดการให้กับผู้บริหารระดับต้นขึ้นไป อันจะนำมาซึ่งการบริหารงานอย่างเป็นระบบและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

การอบรมในครั้งที่ 5 เป็นการอบรมในหัวข้อ การอ่านงบการเงินสำหรับผู้บริหาร เพื่อเพิ่มทักษะในด้านการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน และอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ให้กับผู้บริหารระดับต้นขึ้นไป


 
หนังสือรับรองบริษัทที่ปรึกษา
BUSINESS SIMULATION GAME
การบูรณาการ BALANCED SCORECARD
บริษัท เอ็นที บิสซิเน็ส กรุ๊ป จำกัด
MBA Handbook คู่มือนักบริหาร
บทสรุปการวางแผนกลยุทธ์ Balanced Scorecard Model
การบริหารการเงินสำหรับ SMEs
การสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ
คู่มือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
ความสามารถหลักขององค์กร
นโยบายองค์กร ที่มาและการนำสู่การปฏิบัติ
วิทยากรบรรยาย
อบรม-สัมนา
ประชุมกลุ่ม
นำเสนอผลงาน
วิทยากรบรรยาย
สัมนา-อบรม
ระดมสมอง
อบรมสัมมนา เสนอผลงาน
สัมนาหัวหน้างาน
งานที่ปรึกษา ISO
งานที่ปรึกษาISO (2)
Walk rally
Walk Rally
walk rally and game
 หน้าแรก  ติดต่อเรา
view