http://www.bqiconsultant.com
  สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
 หน้าแรก  เกี่ยวกับเรา  บริการของเรา  ข่าวประชาสัมพันธ์  ติดต่อเรา  ร่วมงานกับเรา
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   Cart รายการสั่งซื้อ (0) 
บทความทางวิชาการ
โปรแกรมวิเคราะห์โครงการ
รวมหลักสูตรอบรม
หนังสือน่าอ่าน
ลูกค้าบางส่วนของเรา
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจกลางและย่อม
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ(สสว)
สมาคมส่งเสริมวิสาหกิจ SME
ธนาคารแห่งประเทศไทย
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงการคลัง
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
SME Bank
มาตราฐาน MS-QWL
เพื่อนบ้านทั้งหมด
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 02/04/2009
ปรับปรุง 09/01/2023
สถิติผู้เข้าชม1,244,549
Page Views1,555,768
สินค้าทั้งหมด 1
 

บริษัท เอ็นที บิสซิเน็สกรุ๊ป จำกัด

                     บริษัท เอ็นที บิสซิเน็สกรุ๊ป จำกัด                       


 คุณทนงศักดิ์ ธัญญปกรณ์พันธ์


   " จากประสบการณ์ทำงานในสาขาบัญชีมาหลายปี ทั้งในเรื่องการจัดทำบัญชี การวางระบบบัญชี การวางแผนภาษี ผมได้พบและช่วยแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้ามากมาย ผมจึงมั่นใจว่าผมและทีมงานมีความพร้อมที่จะช่วยเหลือทุกท่านได้เป็นอย่างดี มาพบกับเราสิครับแล้วท่านจะรู้สึกว่างานด้านบัญชีไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด "
บริการของเรา                                                                                      
 เพื่อช่วยท่านแก้ปัญหาและแบ่งเบาภาระของท่าน เราขอเสนอบริการ ดังนี้
 
บริการด้านการจัดทำบัญชี

- บริการด้านการวางรูประบบบัญชีและที่ปรึกษาบัญชี โดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็ก  และขนาดกลาง มุ่งเน้นการออกแบบและพัฒนาระบบบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และรองรับการจัดทำบัญชีเพื่อการเสียภาษีอากร รวมถึงช่วยปิดงบการเงินประจำเดือนและประจำปีให้ท่านโดยไม่ต้องจ้างสมุห์บัญชีหือผู้จัดการฝ่ายบัญชี จึงประหยัดค่าใช้จ่าย การลาออกของเจ้าหน้าที่ และความไม่มีมาตรฐานการทำงานของฝ่ายบัญชี

บริการด้านภาษีอากร

- บริการเป็นที่ปรึกษา วางแผน และจัดทำบัญชีเพื่อเสียภาษีอากร โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้คำแนะนำวิธีปฏิบัติเพื่อให้ท่านเสียภาษีอย่างถูกต้องและประหยัด ลดภาระและความเสี่ยงเกี่ยวกับการรียกตรวจ การประเมินภาษีย้อนหลัง

บริการด้านอื่นๆ

- บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร้านค้า การแก้ไขเปลี่ยนแปลง  เพิ่มทุน ลดทุน จดทะเบียนเลิก ย้ายสถานที่ ฯลฯ

- บริการขอใบอนุญาตทำงาน วีซ่า อนุญาติมีถิ่นที่อยู่แก่คนต่างด้าว
- บริการยื่นขอจัดทำประกันสังคมของนายจ้างและลูกจ้างคุณเคยประสบปัญหาเหล่านี้หรือไม่
- ุการวิเคราะห์งบการเงิน งบกระแสเงินสด เพื่อการตัดสินใจ
- กลยุทธ์การวางแผนภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย เช่น รับเงินล่วงหน้า เงินค่างวด  โดยมีการหักเงินล่วงหน้า
- การรับจ้างทำของ เงินประกัน ค่าเช่า ค่าโฆษณา
- การเตรียมเอกสาร จัดเก็บเอกสารและบันทึกข้อมูลทางด้านภาษี
- การจัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย และรายงานสินค้าและวัตถุดิบ
- เทคนิคการประมาณการภาษีกลางปี ให้ใกล้เคียงกำไรสุทธิ ตอนสิ้นงวดและประหยัดภาษีมากที่สุด
- การทำลายสินค้า ทรัพย์สินชำรุด และการทำเอกสารประกอบที่สมบูรณ์ เพื่อตัดเป็นรายจ่ายได้
- เงื่อนไขการรับรู้รายได้และปัญหาเกี่ยวกับรายได้
- รายจ่ายใดที่จัดเป็นรายจ่ายได้ แม้ไม่มีบิลเงินสด ใบเสร็จรับเงิน หรือการจัดการ  บิลที่ไม่ถูกต้องภายในบริษัท
- การออกใบกำกับภาษี , ใบเพิ่มหนี้ , ใบลดหนี้

ติดต่อเราได้อย่างไร

หากท่านสนใจในบริการของเราและมีความประสงค์ที่จะใช้บริการ หรือมีข้อสงสัย ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามโดยตรงที่ คุณทนงศักดิ์ ธัญญปกรณ์พันธ์

บริษัท เอ็นที บิสซิเน็สกรุ๊ป จำกัด เลขที่
119/182 หลังอาคารสำนักงานใหญ่สินธานี ถ.สุขาภิบาล 1 คลองกุ่ม บึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240 โทร. 0 2948 3993-4 แฟกซ์ 0-2948-3995 หรือที่ E-mail : info @bqiconsultant.com 
หนังสือรับรองบริษัทที่ปรึกษา
BUSINESS SIMULATION GAME
การบูรณาการ BALANCED SCORECARD
บริษัท เอ็นที บิสซิเน็ส กรุ๊ป จำกัด
MBA Handbook คู่มือนักบริหาร
บทสรุปการวางแผนกลยุทธ์ Balanced Scorecard Model
การบริหารการเงินสำหรับ SMEs
การสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ
คู่มือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
ความสามารถหลักขององค์กร
นโยบายองค์กร ที่มาและการนำสู่การปฏิบัติ
วิทยากรบรรยาย
อบรม-สัมนา
ประชุมกลุ่ม
นำเสนอผลงาน
วิทยากรบรรยาย
สัมนา-อบรม
ระดมสมอง
อบรมสัมมนา เสนอผลงาน
สัมนาหัวหน้างาน
งานที่ปรึกษา ISO
งานที่ปรึกษาISO (2)
Walk rally
Walk Rally
walk rally and game
 หน้าแรก  ติดต่อเรา
view