http://www.bqiconsultant.com
  สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
 หน้าแรก  เกี่ยวกับเรา  บริการของเรา  ข่าวประชาสัมพันธ์  ติดต่อเรา  ร่วมงานกับเรา
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   Cart รายการสั่งซื้อ (0) 
บทความทางวิชาการ
โปรแกรมวิเคราะห์โครงการ
รวมหลักสูตรอบรม
หนังสือน่าอ่าน
ลูกค้าบางส่วนของเรา
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจกลางและย่อม
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ(สสว)
สมาคมส่งเสริมวิสาหกิจ SME
ธนาคารแห่งประเทศไทย
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงการคลัง
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
SME Bank
มาตราฐาน MS-QWL
เพื่อนบ้านทั้งหมด
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 02/04/2009
ปรับปรุง 09/01/2023
สถิติผู้เข้าชม1,244,581
Page Views1,555,802
สินค้าทั้งหมด 1
 

การบริการเพื่อสร้างความประทับใจ


โครงการอบรม-สัมมนา

เรื่อง

การบริการเพื่อสร้างความประทับใจ

 

หลักการและเหตุผล

                การบริการ นับเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากในการทำธุรกิจในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจภาคการผลิต การขายสินค้า หรือธุรกิจการให้บริการรูปแบบต่างๆ การมีสินค้าที่มีคุณภาพดีอย่างเดียว ไม่สามารถนำพาธุรกิจให้อยู่รอดได้ในปัจจุบัน เพราะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสามารถติดตามและลอกเลียนแบบได้อย่างรวดเร็ว ผู้ซื้อมีทางเลือกมากมายในการตัดสินใจซื้อ และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ดังนั้น การจะทำอย่างไรให้ผู้ซื้อทำการซื้อซ้ำ หรือไม่เปลี่ยนใจไปใช้สินค้าอื่น จึงไม่ใช่เรื่องง่าย การสร้างบริการที่ประทับใจ จึงเข้ามามีบทบาทสูงขึ้นเรื่อยๆและมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง เช่น ในธุรกิจโทรคมนาคม ธุรกิจร้านอาหาร ศูนย์บริการรถยนต์  ฯลฯ หากผู้ประกอบการท่านใดไม่ปรับตัวให้ทัน  ก็จะไม่สามารถแข่งขันและยากที่จะประสบความสำเร็จได้

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

  • ตระหนักถึงความสำคัญของการให้บริการ
  • มีความรู้เกี่ยวกับแนวทางการให้บริการและการสร้างบริการที่ประทับใจตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง
  • มีความรู้ในการพัฒนาบุคลิกภาพ และทัศนคติในการปฏิบัติงานบริการ
  • มีความรู้เกี่ยวกับการประสานงานภายใน เพื่อสร้างบริการที่ประทับใจแก่ลูกค้า
  • ร่วมกัน สัมมนา กำหนดแนวทางการพัฒนาบริการของศูนย์บริการสู่มืออาชีพ

 

ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

·         ผู้เข้าอบรมเห็นความสำคัญของการให้บริการและสามารถนำหลักการบริการไปใช้ได้อย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิผล

 

รูปแบบและระยะเวลาอบรม

                ใช้เวลา 1 วัน เป็นการบรรยายพร้อมแจกเอกสารประกอบคำบรรยายโดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมซักถามประเด็นข้อสงสัย

 

เนื้อหาโดยสังเขป                              

หลักสูตรนี้จะประกอบด้วยสาระสำคัญดังนี้

·         ความหมายของการบริการ

.         ลักษณะเฉพาะของงานบริการ

.         ปัจจัยพื้นฐานในการให้บริการ

.         ธรรมชาติของมนุษย์

·         ความต้องการของลูกค้า

.         เทคนิค วิธีการสร้างสัมพันธภาพ

.         ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของงานบริการ

.         การค้นหาความคาดหวังของลูกค้า

.         ความพึงพอใจของลูกค้า

.         สาเหตุของการให้บริการที่ไม่ดี

.         GAP ในการบริการ

.         การทำงานเป็นทีมเพื่องานบริการ

.         บทบาทผู้นำในการบริการ

·         workshop : การวิเคราะห์งานบริการของหน่วยงาน

               

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

                ควรเป็นบุคลากรทุกคนในองค์กร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการ

 

สนใจหรือต้องการสอบถามรายละเอียด

                ติดต่อได้ที่    คุณ สุวัฒน์  ศิรินิรันดร์     โทร. 08 1829-2939

                               Email : bqiconsultant@hotmail.com

                               คุณภาวนา   สายชู         โทร. 08 1826-9304

                               Email : info @bqiconsultant.com

                                    บริษัท บี คิว ไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด

 
หนังสือรับรองบริษัทที่ปรึกษา
BUSINESS SIMULATION GAME
การบูรณาการ BALANCED SCORECARD
บริษัท เอ็นที บิสซิเน็ส กรุ๊ป จำกัด
MBA Handbook คู่มือนักบริหาร
บทสรุปการวางแผนกลยุทธ์ Balanced Scorecard Model
การบริหารการเงินสำหรับ SMEs
การสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ
คู่มือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
ความสามารถหลักขององค์กร
นโยบายองค์กร ที่มาและการนำสู่การปฏิบัติ
วิทยากรบรรยาย
อบรม-สัมนา
ประชุมกลุ่ม
นำเสนอผลงาน
วิทยากรบรรยาย
สัมนา-อบรม
ระดมสมอง
อบรมสัมมนา เสนอผลงาน
สัมนาหัวหน้างาน
งานที่ปรึกษา ISO
งานที่ปรึกษาISO (2)
Walk rally
Walk Rally
walk rally and game
 หน้าแรก  ติดต่อเรา
view