http://www.bqiconsultant.com
  สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
 หน้าแรก  เกี่ยวกับเรา  บริการของเรา  ข่าวประชาสัมพันธ์  ติดต่อเรา  ร่วมงานกับเรา
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   Cart รายการสั่งซื้อ (0) 
บทความทางวิชาการ
โปรแกรมวิเคราะห์โครงการ
รวมหลักสูตรอบรม
หนังสือน่าอ่าน
ลูกค้าบางส่วนของเรา
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจกลางและย่อม
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ(สสว)
สมาคมส่งเสริมวิสาหกิจ SME
ธนาคารแห่งประเทศไทย
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงการคลัง
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
SME Bank
มาตราฐาน MS-QWL
เพื่อนบ้านทั้งหมด
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 02/04/2009
ปรับปรุง 09/01/2023
สถิติผู้เข้าชม1,244,503
Page Views1,555,718
สินค้าทั้งหมด 1
 

เทคนิคการสั่งการอย่างมีประสิทธิภาพ


โครงการอบรม-สัมมนา

เรื่อง

 “ เทคนิคการสั่งการอย่างมีประสิทธิภาพ ”

 

หลักการและเหตุผล

          การประกอบธุรกิจในปัจจุบันภายใต้สภาวะการแข่งขันที่สูง หลายๆธุรกิจมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ปัญหาหนึ่งซึ่งมักเกิดในองค์กรใหญ่ๆหลายแห่ง คือ ความผิดพลาดจากการสั่งการไม่ว่าจะเกิดในหน่วยงานเดียวกัน หรือระหว่างหน่วยงานก็ตาม ซึ่งอาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น ความไม่เข้าใจในคำสั่ง การขาดการวิเคราะห์ความสามารถของผู้รับคำสั่งหรือที่เรียกง่ายๆ คือ สั่งไม่ถูกคน  ผู้รับคำสั่งไม่ให้ความสำคัญในคำสั่งนั้นเนื่องจากผู้สั่งขาดการจูงใจให้ปฏิบัติตาม รวมไปถึงความผิดพลาดในการใช้ภาษา วิธีการที่ใช้ในการสื่อสาร สิ่งเหล่านี้ส่วนใหญ่เกิดจาก ผู้บริหารหรือผู้สั่งการขาดทักษะในการสั่งงาน ทำให้คำสั่งนั้นไม่สามารถถูกนำไปปฏิบัติตามได้   เป็นเหตุให้ธุรกิจต้องเสียโอกาสในการแข่งขันอย่างมากมาย  ในปัจจุบันหลายๆองค์กรจึงหันมาให้ความสำคัญในประเด็นดังกล่าว คุณสมบัติหนึ่งซึ่งผู้บริหารทุกคนจำเป็นต้องมี คือ เทคนิคในการสั่งการให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีองค์ประกอบหลายอย่างที่จะช่วยในการพัฒนาทักษะดังกล่าวให้เกิดขึ้น  เพื่อสร้างกลยุทธ์ในการบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

           

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เป็นการพัฒนาบุคลากรระดับบริหารให้เกิดทักษะในการสั่งการ และสามารถก้าวไปเป็นผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จทั้งในการบริหารงานและบริหารคน

 

ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

  • สามารถเรียนรู้บทบาท หน้าที่ของผู้บริหารต่อการสั่งการ และการประยุกต์ใช้ในการบริหารตน บริหารคน และบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  •  เสริมสร้างทักษะในการบังคับบัญชา ได้แก่ สั่งงาน การสอนงาน การมอบหมายงาน
  •  ทราบถึงเทคนิคในการบังคับบัญชา เพื่อการกระตุ้นและจูงใจลูกน้อง
  •  เรียนรู้เทคนิคการติดตามงาน

รูปแบบและระยะเวลาอบรม

                          เป็นการบรรยายพร้อมแจกเอกสารประกอบคำบรรยายโดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมซักถามประเด็นข้อสงสัย และจัดทำWorkshop ร่วมกัน ระยะเวลาการอบรม 1 วัน

                วิทยากร                     อาจารย์สุวัฒน์   ศิรินิรันดร์

                ทีมบริหารโครงการ   บริษัท บี คิว ไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด        

 

เนื้อหาโดยสังเขป

·       ความหมายของการสั่งการ

·       ภาระหน้าที่ของผู้บริหารต่อการสั่งการ

·       องค์ประกอบที่สำคัญของการสั่งการ

·       ลักษณะการสั่งการ             

·       ความสำคัญของการสั่งการ

·       ประเภทของการสั่งงาน

·       ขั้นตอนในการสั่งงาน วิธีการสั่งงาน

.       ลักษณะของการสั่งงานที่ดี

·       ข้อควรระวังในการสั่งงาน

·       การมอบหมายงาน

 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

                ควรเป็นผู้บริหารระดับต้นถึงระดับกลาง

 

สนใจหรือต้องการสอบถามรายละเอียด

                ติดต่อได้ที่             คุณ สุวัฒน์  ศิรินิรันดร์                       โทร. 08 1829-2939

                                                Email : bqiconsultant@hotmail.com

                                        คุณภาวนา   สายชู                           โทร. 08 1826-9304

                                                Email : info @bqiconsultant.com

                                                บริษัท บี คิว ไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด

 
หนังสือรับรองบริษัทที่ปรึกษา
BUSINESS SIMULATION GAME
การบูรณาการ BALANCED SCORECARD
บริษัท เอ็นที บิสซิเน็ส กรุ๊ป จำกัด
MBA Handbook คู่มือนักบริหาร
บทสรุปการวางแผนกลยุทธ์ Balanced Scorecard Model
การบริหารการเงินสำหรับ SMEs
การสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ
คู่มือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
ความสามารถหลักขององค์กร
นโยบายองค์กร ที่มาและการนำสู่การปฏิบัติ
วิทยากรบรรยาย
อบรม-สัมนา
ประชุมกลุ่ม
นำเสนอผลงาน
วิทยากรบรรยาย
สัมนา-อบรม
ระดมสมอง
อบรมสัมมนา เสนอผลงาน
สัมนาหัวหน้างาน
งานที่ปรึกษา ISO
งานที่ปรึกษาISO (2)
Walk rally
Walk Rally
walk rally and game
 หน้าแรก  ติดต่อเรา
view