http://www.bqiconsultant.com
  สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
 หน้าแรก  เกี่ยวกับเรา  บริการของเรา  ข่าวประชาสัมพันธ์  ติดต่อเรา  ร่วมงานกับเรา
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   Cart รายการสั่งซื้อ (0) 
บทความทางวิชาการ
โปรแกรมวิเคราะห์โครงการ
รวมหลักสูตรอบรม
หนังสือน่าอ่าน
ลูกค้าบางส่วนของเรา
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจกลางและย่อม
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ(สสว)
สมาคมส่งเสริมวิสาหกิจ SME
ธนาคารแห่งประเทศไทย
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงการคลัง
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
SME Bank
มาตราฐาน MS-QWL
เพื่อนบ้านทั้งหมด
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 02/04/2009
ปรับปรุง 09/01/2023
สถิติผู้เข้าชม1,244,491
Page Views1,555,705
สินค้าทั้งหมด 1
 

กลยุทธ์การแข่งขันทางธุรกิจ

หลักสูตร

กลยุทธ์การแข่งขันทางธุรกิจ

 

 

หลักการและเหตุผล

จากสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบันซึ่งมีแนวโน้มจะรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพื่อให้สามารถอยู่รอดและแข่งขันได้หลายๆธุรกิจได้นำแนวทางต่างๆมาปรับใช้ ซึ่งแนวทางเหล่านั้นบ้างก็ได้ผล บ้างก็ล้มเหลวถึงกับต้องเลิกกิจการไป ดังนั้นการจะเลือกแนวทางใดมาใช้ จำเป็นที่องค์กรต่างๆจะต้องเรียนรู้ให้เข้าใจว่า แนวทางใดจะเหมาะสมกับธุรกิจของตน เพราะสภาวะแวดล้อมที่เป็นอยู่นั้นต่างกัน ศักยภาพขององค์กรก็ต่างกัน หลักสูตรนี้จึงจัดทำขึ้นเพื่อให้องค์กรได้ทราบถึงแนวคิดในการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจอย่างเป็นขั้นตอน โดยเริ่มต้นจากการพิจารณาประเด็นต่างๆ ดังนี้

โอกาสทางธุรกิจของอุตสาหกรรมที่ตนอยู่เป็นอย่างไร ?

  สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมเป็นอย่างไร ?

  ปัจจัยใดเป็นตัวกำหนดหรือเป็นแรงผลักดันของการแข่งขัน ?

  อุตสาหกรรมที่ตนอยู่จะเป็นอย่างไรในอนาคต ?

  คู่แข่งในอุตสาหกรรมจะมีการเคลื่อนไหวอย่างไร ?

  ควรเลือกกลยุทธ์ใดเพื่อความอยู่รอดและเติบโตในอนาคต ?

 

เมื่อองค์กรสามารถเลือกกลยุทธ์ที่ต้องการได้แล้ว การจะสร้างกลยุทธ์และนำกลยุทธ์นั้นไปใช้ในทางปฏิบัติ องค์กรจะต้องกำหนดทิศทางการดำเนินงาน จัดทำแผนปฏิบัติการ ควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติงาน สิ่งเหล่านี้ทำอย่างไร  มีเกณฑ์การประเมินความเหมาะสมของกลยุทธ์อย่างไร  เป้าหมายและวิธีการปฏิบัติมีความเหมาะสมกับสถานะขององค์กรหรือไม่ ? ผู้ที่นำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ มีความเข้าใจที่ถูกต้องและสอดคล้องเพียงใด ?

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

                เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ แนวคิด และแนวทางในการกำหนดกลยุทธ์เพื่อการแข่งขัน อย่างเป็นระบบ และทราบขั้นตอนในการสร้างกลยุทธ์ดังกล่าวเพื่อนำไปปฏิบัติได้จริง

 

ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

·   ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมและปัจจัยที่มีผลต่อธุรกิจได้

·   ผู้เข้าอบรมจะได้รับทราบแนวทางในการใช้กลยุทธ์เพื่อลดแรงกดดันที่มีผลต่อการแข่งขัน

·   ผู้เข้าอบรมจะได้ทราบถึงเทคนิคและวิธีการที่บริษัทที่มีชื่อเสียงนำมาใช้เพื่อสกัดกั้นหรือตอบโต้คู่แข่งขัน

·   ผู้เข้าอบรมสามารถกำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับองค์กรของตนเพื่อเอาชนะคู่แข่งขันได้

               

รูปแบบการศึกษา

                การฟังบรรยาย ซักถาม และการวิเคราะห์กรณีศึกษา จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

 

ระยะเวลาอบรม  

·   การอบรมภาคบรรยาย  ใช้เวลา        1     วัน  ( เวลา  9.00 – 16.00 น. )             

·   การอบรมภาคบรรยาย และภาคปฏิบัติ  ใช้เวลา 2  วัน  ( เวลา  9.00 – 16.00 น. )

    ขึ้นกับทางผู้จัดจะกำหนดตามความเหมาะสม

               

สนใจหรือต้องการสอบถามรายละเอียด

                ติดต่อได้ที่   คุณ สุวัฒน์  ศิรินิรันดร์   โทร. 08 1829-2939

                              Email : suwat@bqiconsultant.com

                              คุณภาวนา   สายชู       โทร. 08 1826-9304

                              Email : pawana@bqiconsultant.com

                                    บริษัท บี คิว ไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด

 

 
หนังสือรับรองบริษัทที่ปรึกษา
BUSINESS SIMULATION GAME
การบูรณาการ BALANCED SCORECARD
บริษัท เอ็นที บิสซิเน็ส กรุ๊ป จำกัด
MBA Handbook คู่มือนักบริหาร
บทสรุปการวางแผนกลยุทธ์ Balanced Scorecard Model
การบริหารการเงินสำหรับ SMEs
การสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ
คู่มือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
ความสามารถหลักขององค์กร
นโยบายองค์กร ที่มาและการนำสู่การปฏิบัติ
วิทยากรบรรยาย
อบรม-สัมนา
ประชุมกลุ่ม
นำเสนอผลงาน
วิทยากรบรรยาย
สัมนา-อบรม
ระดมสมอง
อบรมสัมมนา เสนอผลงาน
สัมนาหัวหน้างาน
งานที่ปรึกษา ISO
งานที่ปรึกษาISO (2)
Walk rally
Walk Rally
walk rally and game
 หน้าแรก  ติดต่อเรา
view