http://www.bqiconsultant.com
  สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
 หน้าแรก  เกี่ยวกับเรา  บริการของเรา  ข่าวประชาสัมพันธ์  ติดต่อเรา  ร่วมงานกับเรา
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   Cart รายการสั่งซื้อ (0) 
บทความทางวิชาการ
โปรแกรมวิเคราะห์โครงการ
รวมหลักสูตรอบรม
หนังสือน่าอ่าน
ลูกค้าบางส่วนของเรา
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจกลางและย่อม
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ(สสว)
สมาคมส่งเสริมวิสาหกิจ SME
ธนาคารแห่งประเทศไทย
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงการคลัง
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
SME Bank
มาตราฐาน MS-QWL
เพื่อนบ้านทั้งหมด
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 02/04/2009
ปรับปรุง 09/01/2023
สถิติผู้เข้าชม1,244,578
Page Views1,555,799
สินค้าทั้งหมด 1
 

กลยุทธ์การแข่งขันทางธุรกิจ

หลักสูตร กลยุทธ์การแข่งขันทางธุรกิจ หลักการและเหตุผล จากสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบันซึ่งมีแนวโน้มจะรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพื่อให้สามารถอ......

อ่านต่อ

การวางแผนกลยุทธ์

โครงการอบรม - สัมมนาหลักสูตร การวางแผนกลยุทธ์และแปลงผลสู่แผนปฏิบัติการด้วย Balanced Scorecard 1.หลักการและเหตุผล ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาได้มี เครื่......

อ่านต่อ

การพัฒนาและประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ตามหลัก Competency

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาและประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ตามหลัก Competency หลักการและเหตุผล ทรัพยากรที่สำคัญอย่างหนึ......

อ่านต่อ

การเสริมสร้างทักษะการบริหารจัดการ

MICRO MBA โครงการอมรม-สัมมนา เรื่อง การเสริมสร้างทักษะการบริหารจัดการ หลักการและเหตุผล การทำธุรกิจในปัจจุบันนี้เป็นยุคแห่งการแข่งขัน วิวัฒนา......

อ่านต่อ

การถ่ายทอดกลยุทธ์ระดับองค์กรสู่การปฏิบัติระดับหน่วยงาน ด้วย Balanced Scorecard Model

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดกลยุทธ์ระดับองค์กรสู่การปฏิบัติระดับหน่วยงาน ด้วย Balanced Scorecard Model หลักการและเหตุผล ในปัจ......

อ่านต่อ

การขายอย่างมืออาชีพ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขายอย่างมืออาชีพ หลักการและเหตุผล ในการดำเนินธุรกิจทุกประเภท กิจกรรมที่เป็นหัวใจของธุรกิจคือ การขาย ไม่......

อ่านต่อ

การพัฒนาคุณภาพและกำหนดดัชนีชี้วัด

โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพและกำหนดดัชนีชี้วัด หลักการและเหตุผล ในปัจจุบันองค์กรต่างๆได้ให้ความสำคัญกับการนำกลยุทธ์ต่างๆมา......

อ่านต่อ

การสร้างทีมงานเพื่อเป้าหมายร่วมขององค์กร

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ การสร้างทีมงานเพื่อเป้าหมายร่วมขององค์กร ” ( TEAM BUILDING ) หลักการและเหตุผล การทำงานในยุคปัจจุบั......

อ่านต่อ

เทคนิคการสั่งการอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการอบรม-สัมมนา เรื่อง “ เทคนิคการสั่งการอย่างมีประสิทธิภาพ ” หลักการและเหตุผล การประกอบธุรกิจในปัจจุบันภายใต้สภาวะการแข่งขั......

อ่านต่อ

การบริหารองค์กรแบบศูนย์รับผิดชอบ

โครงการอบรม – สัมมนา หลักสูตร การบริหารองค์กรแบบศูนย์รับผิดชอบ หลักการและเหตุผล ในการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแนวคว......

อ่านต่อ

การบริการเพื่อสร้างความประทับใจ

โครงการอบรม-สัมมนา เรื่อง การบริการเพื่อสร้างความประทับใจ หลักการและเหตุผล “ การบริการ “ นับเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากในการทำธุรกิจ......

อ่านต่อ

การขายอย่างที่ปรึกษา

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขายอย่างที่ปรึกษา หลักการและเหตุผล ในการดำเนินธุรกิจทุกประเภท กิจกรรมที่เป็นหัวใจของธุรกิจคือ การขาย ไม......

อ่านต่อ

การบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน หลักการและเหตุผล ในปัจจุบัน การประกอบธุรกิจหรือการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆที่เกี่ย......

อ่านต่อ

การกำหนดดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน

หลักสูตรอบรม เรื่อง การกำหนดดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน Key Performance Indicator : KPIs หลักการและเหตุผล ในสภาวะการณ์ปัจจุบันที่การแข่งขันทางธุร......

อ่านต่อ

การคิดเชิงกลยุทธ์

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การคิดเชิงกลยุทธ์ หลักการและเหตุผล “นักคิด” ที่เฉียบคม จะต้องมีการคิดในเชิงกลยุทธ์ นั่นคือ เป......

อ่านต่อ

การค้นหาและสร้างความสามารถหลักขององค์กร

หลักสูตรอบรม การค้นหาและสร้างความสามารถหลักขององค์กร หลักการและเหตุ ในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์กรธุรกิจโดยทั่วไป ปัจจัยภายในขององค์กรที่ส่งผลเ......

อ่านต่อ

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

การอบรมหลักสูตร การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ หลักการและเหตุผล ถ้าจะชักชวนให้ใครต่อใครตอบคำถามสัก 1 คำถามว่า “การที่จะให้องค์กรธุรกิจส......

อ่านต่อ

แบบจำลองสถานการณ์ธุรกิจ (Business Simulation Game)

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ แบบจำลองสถานการณ์ธุรกิจ ( Business Simulation Game ) หลักการและเหตุผล ในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่เป็นไปอย......

อ่านต่อ

การทำงาน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำงาน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) หลักการและเหตุผล ในช่วงเวลาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1980 เป็นต้นม......

อ่านต่อ

จิตวิทยาการบริหารและการสร้างแรงจูงใจ

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จิตวิทยาการบริหารและการสร้างแรงจูงใจ หลักการและเหตุผล ในปัจจุบันนี้ องค์กรส่วนใหญ่ต่างมุ่งเน้นการพัฒนาพนักงาน......

อ่านต่อ

จิตสำนึกต่อความรับผิดชอบทางสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรอบรม-สัมมนา เรื่อง จิตสำนึกต่อความรับผิดชอบทางสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม หลักการและเหตุผล “Corporate Social Responsibility(CSR) หมายถึ......

อ่านต่อ

การสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน

หลักสูตรอบรม การสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน หลักการและเหตุผล ทัศนคติ (Attttude) เป็นกลไกอย่างหนึ่งในตัวบุคคล ซึ่งเป็นผลพวงจากการตกผลึกทางความคิดและ......

อ่านต่อ

การบริหารความขัดแย้ง

หลักสูตรอบรม เรื่อง การบริหารความขัดแย้ง (Conflict Management) หลักการและเหตุผล ความสามารถในการบริหารความขัดแย้งถือเป็น Competency ที่สำคัญสำหรับ......

อ่านต่อ

การพัฒนาตนเอง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ การพัฒนาตนเอง” หลักการและเหตุผล ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตหรือการทำงานในยุคปัจจุบันล้วนมีปํญหาเกิดขึ้นมากมาย ......

อ่านต่อ

การวิเคราะห์นโยบายองค์กรเพื่อนำสู่การปฏิบัติ

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์นโยบายองค์กรเพื่อนำสู่การปฏิบัติ หลักการและเหตุผล นโยบาย คือ แผนแม่บทหรือแผนงานหลักที่มีความสำคั......

อ่านต่อ

การบริหารจัดการคนเก่งขององค์กร

หลักสูตรอบรม การบริหารจัดการคนเก่งขององค์กร (Talent Management) หลักการและเหตุผล เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วกันว่าในปัจจุบันความสามารถขององค์กรเป็นผล......

อ่านต่อ
 
หนังสือรับรองบริษัทที่ปรึกษา
BUSINESS SIMULATION GAME
การบูรณาการ BALANCED SCORECARD
บริษัท เอ็นที บิสซิเน็ส กรุ๊ป จำกัด
MBA Handbook คู่มือนักบริหาร
บทสรุปการวางแผนกลยุทธ์ Balanced Scorecard Model
การบริหารการเงินสำหรับ SMEs
การสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ
คู่มือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
ความสามารถหลักขององค์กร
นโยบายองค์กร ที่มาและการนำสู่การปฏิบัติ
วิทยากรบรรยาย
อบรม-สัมนา
ประชุมกลุ่ม
นำเสนอผลงาน
วิทยากรบรรยาย
สัมนา-อบรม
ระดมสมอง
อบรมสัมมนา เสนอผลงาน
สัมนาหัวหน้างาน
งานที่ปรึกษา ISO
งานที่ปรึกษาISO (2)
Walk rally
Walk Rally
walk rally and game
 หน้าแรก  ติดต่อเรา
view