http://www.bqiconsultant.com
  สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
 หน้าแรก  เกี่ยวกับเรา  บริการของเรา  ข่าวประชาสัมพันธ์  ติดต่อเรา  ร่วมงานกับเรา
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   Cart รายการสั่งซื้อ (0) 
บทความทางวิชาการ
โปรแกรมวิเคราะห์โครงการ
รวมหลักสูตรอบรม
หนังสือน่าอ่าน
ลูกค้าบางส่วนของเรา
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจกลางและย่อม
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ(สสว)
สมาคมส่งเสริมวิสาหกิจ SME
ธนาคารแห่งประเทศไทย
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงการคลัง
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
SME Bank
มาตราฐาน MS-QWL
เพื่อนบ้านทั้งหมด
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 02/04/2009
ปรับปรุง 09/01/2023
สถิติผู้เข้าชม1,244,598
Page Views1,555,820
สินค้าทั้งหมด 1
 

ด้านอื่นๆ

บทความทางวิชาการด้านอื่นๆ สร้างธุรกิจให้ยั่งยืน ผู้ส่งออกรุ่นใหม่….ต้องเขียนแผนธุรกิจ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเทียบสมรรถนะ (Bench......

อ่านต่อ

ด้านการตลาด

บทความทางวิชาการด้านการตลาด การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการตลาด 1 CRM : เทคนิคการตลาดยุค “ผู้บริโภค” กลยุทธ์ส่งเสริมการขาย ......

อ่านต่อ

ด้านระบบบริหารคุณภาพ

บทความทางวิชาการด้านระบบบริหารคุณภาพ *ความเชื่อมโยงและข้อเปรียบเทียบของมาตรฐาน มอก.18001 - 2542 กับ OHSAS 18001 - 1999*การอธิบายความข้อกำหนด ของ มอก.......

อ่านต่อ

ด้านบัญชีการเงิน

บทความทางวิชาการด้านบัญชีการเงิน การเขียนแผนธุรกิจ เพื่อขอสินเชื่อ การวิเคราะห์งบการเงิน การประมาณการงบกระแสเงินสด การบัญชีแบบแยกต......

อ่านต่อ

ด้านการจัดการ

บทความทางวิชาการด้านการจัดการ การกำหนดวิสัยทัศน์ การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ เขาเริ่มต้นธุรกิจ SMEs กันอย่างไร ? ความหมายของการจัดการ ......

อ่านต่อ

โปรแกรมวิเคราะห์ 20 ปี

กรุณาคลิ๊กอีกครั้งเพื่อเข้าสู่โปรแกรม * โปรแกรมวิเคราะห์ 20 ปี *...

อ่านต่อ

โปรแกรมวิเคราะห์ 15 ปี

กรุณาคลิ๊กอีกครั้งเพื่อเข้าสู่โปรแกรม * โปรแกรมวิเคราะห์ 15 ปี *...

อ่านต่อ

โปรแกรมวิเคราะห์ 10 ปี

กรุณาคลิ๊กอีกครั้งเพื่อเข้าสู่โปรแกรม * โปรแกรมวิเคราะห์ 10 ปี *...

อ่านต่อ

โปรแกรมวิเคราะห์ 5 ปี

กรุณาคลิ๊กอีกครั้งเพื่อเข้าสู่โปรแกรม * โปรแกรมวิเคราะห์ 5 ปี *...

อ่านต่อ

โปรแกรมวิเคราะห์ 3 ปี

กรุณาคลิ๊กอีกครั้งเพื่อเข้าสู่โปรแกรม *โปรแกรมวิเคราะห์3 ปี*...

อ่านต่อ

กลยุทธ์การแข่งขันทางธุรกิจ

หลักสูตร กลยุทธ์การแข่งขันทางธุรกิจ หลักการและเหตุผล จากสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบันซึ่งมีแนวโน้มจะรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพื่อให้สามารถอ......

อ่านต่อ

การวางแผนกลยุทธ์

โครงการอบรม - สัมมนาหลักสูตร การวางแผนกลยุทธ์และแปลงผลสู่แผนปฏิบัติการด้วย Balanced Scorecard 1.หลักการและเหตุผล ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาได้มี เครื่......

อ่านต่อ

การพัฒนาและประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ตามหลัก Competency

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาและประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ตามหลัก Competency หลักการและเหตุผล ทรัพยากรที่สำคัญอย่างหนึ......

อ่านต่อ

การเสริมสร้างทักษะการบริหารจัดการ

MICRO MBA โครงการอมรม-สัมมนา เรื่อง การเสริมสร้างทักษะการบริหารจัดการ หลักการและเหตุผล การทำธุรกิจในปัจจุบันนี้เป็นยุคแห่งการแข่งขัน วิวัฒนา......

อ่านต่อ

การถ่ายทอดกลยุทธ์ระดับองค์กรสู่การปฏิบัติระดับหน่วยงาน ด้วย Balanced Scorecard Model

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดกลยุทธ์ระดับองค์กรสู่การปฏิบัติระดับหน่วยงาน ด้วย Balanced Scorecard Model หลักการและเหตุผล ในปัจ......

อ่านต่อ

การขายอย่างมืออาชีพ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขายอย่างมืออาชีพ หลักการและเหตุผล ในการดำเนินธุรกิจทุกประเภท กิจกรรมที่เป็นหัวใจของธุรกิจคือ การขาย ไม่......

อ่านต่อ

การพัฒนาคุณภาพและกำหนดดัชนีชี้วัด

โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพและกำหนดดัชนีชี้วัด หลักการและเหตุผล ในปัจจุบันองค์กรต่างๆได้ให้ความสำคัญกับการนำกลยุทธ์ต่างๆมา......

อ่านต่อ

การสร้างทีมงานเพื่อเป้าหมายร่วมขององค์กร

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ การสร้างทีมงานเพื่อเป้าหมายร่วมขององค์กร ” ( TEAM BUILDING ) หลักการและเหตุผล การทำงานในยุคปัจจุบั......

อ่านต่อ

เทคนิคการสั่งการอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการอบรม-สัมมนา เรื่อง “ เทคนิคการสั่งการอย่างมีประสิทธิภาพ ” หลักการและเหตุผล การประกอบธุรกิจในปัจจุบันภายใต้สภาวะการแข่งขั......

อ่านต่อ

การบริหารองค์กรแบบศูนย์รับผิดชอบ

โครงการอบรม – สัมมนา หลักสูตร การบริหารองค์กรแบบศูนย์รับผิดชอบ หลักการและเหตุผล ในการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแนวคว......

อ่านต่อ

การบริการเพื่อสร้างความประทับใจ

โครงการอบรม-สัมมนา เรื่อง การบริการเพื่อสร้างความประทับใจ หลักการและเหตุผล “ การบริการ “ นับเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากในการทำธุรกิจ......

อ่านต่อ

การขายอย่างที่ปรึกษา

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขายอย่างที่ปรึกษา หลักการและเหตุผล ในการดำเนินธุรกิจทุกประเภท กิจกรรมที่เป็นหัวใจของธุรกิจคือ การขาย ไม......

อ่านต่อ

การบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน หลักการและเหตุผล ในปัจจุบัน การประกอบธุรกิจหรือการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆที่เกี่ย......

อ่านต่อ

การกำหนดดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน

หลักสูตรอบรม เรื่อง การกำหนดดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน Key Performance Indicator : KPIs หลักการและเหตุผล ในสภาวะการณ์ปัจจุบันที่การแข่งขันทางธุร......

อ่านต่อ

การคิดเชิงกลยุทธ์

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การคิดเชิงกลยุทธ์ หลักการและเหตุผล “นักคิด” ที่เฉียบคม จะต้องมีการคิดในเชิงกลยุทธ์ นั่นคือ เป......

อ่านต่อ

การค้นหาและสร้างความสามารถหลักขององค์กร

หลักสูตรอบรม การค้นหาและสร้างความสามารถหลักขององค์กร หลักการและเหตุ ในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์กรธุรกิจโดยทั่วไป ปัจจัยภายในขององค์กรที่ส่งผลเ......

อ่านต่อ

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

การอบรมหลักสูตร การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ หลักการและเหตุผล ถ้าจะชักชวนให้ใครต่อใครตอบคำถามสัก 1 คำถามว่า “การที่จะให้องค์กรธุรกิจส......

อ่านต่อ

แบบจำลองสถานการณ์ธุรกิจ (Business Simulation Game)

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ แบบจำลองสถานการณ์ธุรกิจ ( Business Simulation Game ) หลักการและเหตุผล ในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่เป็นไปอย......

อ่านต่อ

การทำงาน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำงาน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) หลักการและเหตุผล ในช่วงเวลาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1980 เป็นต้นม......

อ่านต่อ

จิตวิทยาการบริหารและการสร้างแรงจูงใจ

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จิตวิทยาการบริหารและการสร้างแรงจูงใจ หลักการและเหตุผล ในปัจจุบันนี้ องค์กรส่วนใหญ่ต่างมุ่งเน้นการพัฒนาพนักงาน......

อ่านต่อ

จิตสำนึกต่อความรับผิดชอบทางสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรอบรม-สัมมนา เรื่อง จิตสำนึกต่อความรับผิดชอบทางสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม หลักการและเหตุผล “Corporate Social Responsibility(CSR) หมายถึ......

อ่านต่อ

การสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน

หลักสูตรอบรม การสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน หลักการและเหตุผล ทัศนคติ (Attttude) เป็นกลไกอย่างหนึ่งในตัวบุคคล ซึ่งเป็นผลพวงจากการตกผลึกทางความคิดและ......

อ่านต่อ

การบริหารความขัดแย้ง

หลักสูตรอบรม เรื่อง การบริหารความขัดแย้ง (Conflict Management) หลักการและเหตุผล ความสามารถในการบริหารความขัดแย้งถือเป็น Competency ที่สำคัญสำหรับ......

อ่านต่อ

การพัฒนาตนเอง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ การพัฒนาตนเอง” หลักการและเหตุผล ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตหรือการทำงานในยุคปัจจุบันล้วนมีปํญหาเกิดขึ้นมากมาย ......

อ่านต่อ

การวิเคราะห์นโยบายองค์กรเพื่อนำสู่การปฏิบัติ

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์นโยบายองค์กรเพื่อนำสู่การปฏิบัติ หลักการและเหตุผล นโยบาย คือ แผนแม่บทหรือแผนงานหลักที่มีความสำคั......

อ่านต่อ

การบริหารจัดการคนเก่งขององค์กร

หลักสูตรอบรม การบริหารจัดการคนเก่งขององค์กร (Talent Management) หลักการและเหตุผล เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วกันว่าในปัจจุบันความสามารถขององค์กรเป็นผล......

อ่านต่อ

MBA HANDBOOK คู่มือนักบริหาร

MBA HANDBOOK คู่มือนักบริหาร MBA HANDBOOK เป็นอีกผลงานหนึ่งซึ่งทางทีมงานวิชาการของบริษัท บีคิวไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นคู่มือของนัก......

อ่านต่อ

บทสรุปการวางแผนกลยุทธ์ Balanced Scorecard Model

คู่มือเชิงปฏิบัติการที่แสดงขั้นตอนอย่างละเอียดและตัวอย่างกรณีศึกษาที่ช่วยสร้างความเข้าใจหนังสือเล่มนี้น่าจะเป็นหนังสือเล่มสุดท้ายที่พูดถึงเร......

อ่านต่อ

การบริหารการเงินสำหรับ SMEs

การบริหารการเงินทำให้ธุรกิจอยู่ได้ในระยะสั้น และ สามารถเติบโตได้ในระยะยาว หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ท่านเข้าใจเรื่องการประเมินผลตอบแทนทางการเงิ......

อ่านต่อ

การสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ

หนังสือเล่มนี้ได้สรุปและเชื่อมโยงเนื้อหาสำคัญในการสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ เพื่อความเข้าใจจนสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง คนทำธุรกิจทุกคนต้อง......

อ่านต่อ

คู่มือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

“การศึกษาถึงรายละเอียด ติดตามการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการวิเคราะห์สถานการณ์ของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างละเอียดอยู่เสมอ จะทำให้องค์กรธุรกิจสา......

อ่านต่อ

ความสามารถหลักขององค์กร

ความลับของความได้เปรียบทางการแข่งขันที่ยั่งยืน อยู่ที่การดำเนินงานทุกขั้นตอนในห่วงโซ่แห่งคุณค่าในวิถีทางที่เหมาะสม ความได้เปรียบทางการแข่งขันไ......

อ่านต่อ

นโยบายองค์กร ที่มาและการนำสู่การปฏิบัติ

นโยบายขององค์กรเปรียบเสมือนเข็มทิศที่ใช้บอกทางในการดำเนินงานขององค์กร ไม่ว่าองค์กรจะดำเนินงานในกิจกรรมใด ๆก็ตาม ย่อมจะต้องให้มีความสอดคล้อง......

อ่านต่อ

งานสัมมนาการวางแผนกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง อัลลายแอนซ์ ฟาร์มา

บริษัท อัลลายแอนซ์ ฟาร์มา จำกัดผู้ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายยาสำหรับโรงพยาบาล ในกลุ่มของ โรคไต , สูตินารีเวช , จิตเวช , มะเร็ง , อายุรกรรมหลังจากท......

อ่านต่อ

งานอบรมการสร้างภาวะผู้นำฯโรงพยาบาลวิชัยเวช

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล(อ้อมน้อย)ได้จัดอบรมสัมมนา เรื่อง"การสร้างภาวะผู้นำและทีมงานเพื่อการบริการให้เกิดความประทับใจ"ให้กับผู้บริห......

อ่านต่อ

งานสัมมนา การวางแผนกลยุทธ์ รพ.วิชัยเวช อ้อมน้อย

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล(อ้อมน้อย)ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง"การวางแผนยุทธศาสตร์และนำสู่การปฎิบัติ"ให้กับผู้บริหา......

อ่านต่อ

งานที่ปรึกษา ISO 9001:2008 ที่ ที.เค.โลจิสติกส์ แอนด์ ซัพพลายเชน (ประเทศไทย)

บริษัท ที.เค.โลจิสติกส์ แอนด์ ซัพพลายเชน (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจบริการขนส่งเพื่อการส่งออกและนำเข้า ตั้งอยู่ที่เขตประเวศ กรุงเท......

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับ บ.เอ็นอาร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

หลังจากใช้เวลาไม่นานนัก บริษัท เอ็น อาร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ผู้จำหน่ายวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดใหญ่ ซึ่งมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าใ......

อ่านต่อ

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร บริษัท เวทอินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด

บริษัท เวท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด และบริษัทในเครือ ผู้จัดจำหน่ายเวชภัณฑ์และอาหารสำหรับสัตว์ ที่มีชื่อเสียงได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาองค์กรและบุค......

อ่านต่อ

โครงการอบรมสัมมนา BSC ที่สุรพลฟู้ดส์

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำในอุตสาหกรรมการผลิตและส่งออกอาหารแช่เยือกแข็งรายใหญ่ของประเทศไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ผู้บริหารทั้งสำนักงา......

อ่านต่อ

งานสัมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร บริษัท ที.สัน.เทรดมาร์ค จำกัด

บริษัท ที.สัน.เทรดมาร์ค จำกัด ผู้ผลิตป้ายตราสินค้าประเภท ทอ ปัก พิมพ์ที่มีชื่อเสียง เข้าร่วมในโครงการสมทบเงินเพื่อจูงใจในการพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรม ......

อ่านต่อ

การอบรมสัมมนาโรงเรียนตั้งตรงจิตรพณิชยการและโรงเรียนในเครือ

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคมที่ผ่านมา ทางโรงเรียนตั้งตรงจิตรพณิชยการและโรงเรียนในเครือทั้งหมด ได้จัดให้มีการอบรมสัมมนาในหัวข้อ "ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนอาช......

อ่านต่อ

การสัมมนาผู้บริหารโรงพยาบาลสัตว์ ศ.เมืองเอก

โรงพยาบาลสัตว์ ศ.เมืองเอกและในเครือ โดยนายสัตวแพทย์ อภิวัจน์ พิเศษไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เตรียมความพร้อมรับการเจริญเติบโตของธุรกิจการรักษาพยาบาลสั......

อ่านต่อ

การสัมมนาผู้บริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

สายงานผลิตไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การวางแผนยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงาน" ให้แก่ผู้บริหารและบุคคลากรภายใน......

อ่านต่อ

งานที่ปรึกษา ISO 9001:2000 ที่ฟาร์มไก่พันธุ์ซิกม่า

บริษัท ฟาร์มไก่พันธุ์ ซิกม่า จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจโรงฟักและฟาร์มไก่ ที่มีชื่อเสียงของอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยคุณปุณณภพ อรรถชัยพาน......

อ่านต่อ

งานที่ปรึกษาISO9001:2000 ที่ไทยอินเตอร์ฟิล

บริษัท ไทย อินเตอร์ฟิล จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์และให้บริการระบบกรองของเหลว สารเคมี น้ำ และอากาศ , การออกแบบ, ติดตั้งและปรับปรุงร......

อ่านต่อ

งานที่ปรึกษา ISO 9001:2000 ที่กิบไทย

บริษัท กิบไทย จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายและให้บริการ น้ำยาและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ได้ให้ความไว้วางใจทางบริษัท บีคิวไอ คอนซัลแตนท์ จำ......

อ่านต่อ

การสัมมนาแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)

โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค) จ.ชลบุรี จัดโครงการสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนเพื่อเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ในเรื่อง การวางแผนยุ......

อ่านต่อ

งานที่ปรึกษาISO9001:2000 ที่ ทรัพย์อินเตอร์ซัพพลาย

ขอแสดงความยินดีกับ บริษัท ทรัพย์อินเตอร์ซัพพลาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าประเภท Motor และ Vibrator ที่มีคุณภาพ มีความมุ่งมั......

อ่านต่อ

งานที่ปรึกษา ISO9001:2000 ที่เค เพอร์ฟอร์แมนซ์

ขอแสดงความยินดีกับ บริษัท เค.เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ที่มีชื่อเสียง และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบบริหารคุณภ......

อ่านต่อ

กะรัต ฟอเซท จัดอบรม Balanced Scorecard

บริษัท กะรัต ฟอเซท จำกัด ผู้ผลิตก๊อกน้ำคุณภาพสูงสำหรับสุขภัณฑ์ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพการบริหารงานและการวัดผลสำเร็จในการปฏิบัติงาน จึงได้จัด......

อ่านต่อ

SME Bank จัดเสวนา หลักการ Balanced Scorecard

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายนที่ผ่านมา ทางธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ( SME BANK ) ได้จัดเสวนาเรื่อง " แนวคิดและหลักการของ ......

อ่านต่อ

โครงการเสริมสร้างทักษะการบริหารจัดการ (INGRAM MICRO MBA )

โครงการ"เสริมสร้างทักษะการบริหารจัดการ ( INGRAM MICRO MBA ) " ของ บริษัท อินแกรม ไมโคร ( ประเทศไทย ) จำกัด ซึ่งมอบหมายให้ บริษัท บี คิว ไอ คอน......

อ่านต่อ

CP กับงานสัมมนาสำหรับเครือมิตรภาพ

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ทางบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ อิน-เอ็กซ จำกัด หนึ่งในบริษัทในเครือซีพี ได้จัดให้มีการสัมมนาเรื่อง " เทคนิคการสั่งงา......

อ่านต่อ

งานอบรม BSC ที่ดั๊กคิง

บริษัท ดั๊กคิง จำกัดและบริษัท บิ๊กดั๊กฟาร์ม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตเป็ดจำหน่ายภายในประเทศที่ครบวงจร โดยมีคุณนริศ ปุณยลิขิต เป็นกรรมการผู้จ......

อ่านต่อ

แอลเอ ไบซิเคิ้ล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้หัวหน้างาน

บริษัท แอล เอ ไบซิเคิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายจักรยานคุณภาพสูงที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การวางแผนแล......

อ่านต่อ

สหฟาร์ม มุ่งสู่การบริหารจัดการสมัยใหม่ BSC

บริษัท เวท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด ร่วมกับบริษัท บี คิว ไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด จัดอบรม-สัมมนา เรื่อง " การวางแผนกลยุทธ์และนำสู่การปฏิบัติด้วย Bala......

อ่านต่อ

งานที่ปรึกษาด้านบุคคลที่ S&P

นับเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจและความสำเร็จของบริษัท บี คิว ไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด ที่ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน......

อ่านต่อ

โรงพยาบาลปทุมเวช มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรและงานบริการ

โรงพยายามปทุมเวช จังหวัดปทุมธานี มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และทีมงาน เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการ ดังนั้นจึงได้จัดให้มีกา......

อ่านต่อ

งานที่ปรึกษา ISO 9001 ที่ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต

บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจด้านการขนส่งสินค้าชั้นนำรายหนึ่งของประเทศไทย มุ่งพัฒนากระบวนการทำงานให้มีคุณ......

อ่านต่อ

งานที่ปรึกษา ISO9001 ที่โมเดอนเคมีเคิล

บริษัท โมเดอนเคมีเคิล จำกัด ผู้จำหน่ายและให้บริการด้านเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม Solvent ทุกชนิด มุ่งมั่นที่จะก้าวสู่มาตรฐาน ISO 9001:2008 เพื่อตอบสน......

อ่านต่อ

งานพัฒนาบุคลากรสยามพูนทรัพย์

บริษัท สยามพูลทรัพย์ อินเตอร์เคมีคอล จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายสเปรย์ปรับอากาศ คิงส์สเตลล่า น้ำยาทำความสะอาดรถ waxone รวมถึงสินค้าอื่นๆอีกหลากหลา......

อ่านต่อ

งานคุณภาพชีวิตที่ ปตท. เคมิคอล

บริษัท ปตท. เคมิคอลจำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของพนักงาน ปรารถนาให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี จึงได้เข้าร่วมในโครงการจัดทำมาตรฐานระบบบริหา......

อ่านต่อ

สยามพูลทรัพย์กับงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร

บริษัท สยามพูลทรัพย์ อินเตอร์เคมีคอล จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายสเปรย์ปรับอากาศ คิงส์สเตลล่า น้ำยาทำความสะอาดรถ waxone และสินค้าอื่นๆอีกหลากหลายชน......

อ่านต่อ

งานการจัดทำระบบมาตรฐาน กัง คอร์เปอร์เรชั่น แบบรวมระบบ

กลุ่มบริษัท กังคอร์เปอร์เรชั่น จำกัด มุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยระบบการบริหารจัดการที่เชื่อถือได้ เพื่อนำเสนอสินค้าและบริกา......

อ่านต่อ

การสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน ที่สุรพลฟู้ด

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำในอุตสาหกรรมการผลิตและส่งออกอาหารแช่เยือกแข็งรายใหญ่ของประเทศไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่เจ้าหน้าที่ใ......

อ่านต่อ

โครงการต้นกล้าอาชีพ

โครงการต้นกล้าอาชีพ คือ โครงการฝึกอบรมอาชีพและสร้างงานให้แก่ผู้ว่างงาน ผู้กำลังจะถูกเลิกจ้างงาน และนักศึกษาจบใหม่จำนวน 500,000 คน ซึ่งขณะนี้......

อ่านต่อ

งานคุณภาพชีวิต ที่กลุ่มบริษัท น้ำตาลมิตรผล

กลุ่มบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญของพนักงาน ปรารถนาให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี จึงได้เข้าร่วมในโครงการจัดทำมาตรฐานระบบบ......

อ่านต่อ

งานอบรมเชิงปฏิบัติการ บริษัทสุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและส่งออกอาหารแช่เยือกแข็งรายใหญ่ของประเทศไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การทบทวนแผนกลยุทธ......

อ่านต่อ

งานที่ปรึกษาการทำแผนธุรกิจกับออสสิริส ฟิวเจอร์ส

บริษัท ออสสิริส ฟิวเจอร์ส จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญา ซื้อขายล่วงหน้าเกี่ยวกับทองคำ ในตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)......

อ่านต่อ

Business simulation game in Toray

กลุ่มบริษัทในเครือโทเรกรุ๊ป ผู้ดำเนินธุรกิจด้านการทอผ้าที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศไทย มุ่งพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารด้านทักษะเชิงธุรกิจ ซ......

อ่านต่อ

การบรรยายที่สุราษฎร์ซีฟู๊ดส์

บริษัท สุราษฎร์ซีฟู้ดส์ จำกัด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ผู้ผลิตอาหารทะเลแช่แข็ง ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) จัด......

อ่านต่อ

การสร้างทีมงานเพื่อความเป็นหนึ่ง เว้นท์ คอทเทจและซีรีน คอร์เนอร์

บริษัท ซีรีน คอร์เนอร์ จำกัด และบริษัท เซ้นท์ คอทเทจ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายหัวน้ำหอม และวัสดุปรุงแต่งสำหรับอุตสาหกรรม ร่วมกันจัดอบรมเชิงปฏิบั......

อ่านต่อ

การเขียนแผนธุรกิจ ที่ EFT

บริษัท อีสเทิร์น ฟลูอิด ทรานสปอร์ต จำกัด ผู้ให้บริการระบบและโครงสร้างสำหรับท่อขนส่ง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้แก่ผู้บริหารของบริ......

อ่านต่อ

การวางระบบบริหารงานบุคคล MF

บริษัท เอ็ม.เอฟ.เซอร์เจอรี่ เซ็นเตอร์ จำกัด ผู้บริหารคลีนิกศัลยกรรมตกแต่งความงาม MTF ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ มีแผนงานขยายกิ......

อ่านต่อ

การอบรมการบริการเพื่อสร้างความประทับใจ ที่เชียงคาน

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลยร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงคาน จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การบริการเพื่อสร้างความประทับใจ"ขึ้น มุ่งหวังที่......

อ่านต่อ

Toray senior managemant seminar 2554

หลังจากที่กลุ่มบริษัทในเครือ โทเรกรุ๊ป ผู้ดำเนินธุรกิจด้านการทอผ้าที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศไทย ประสบความสำเร็จในการพัฒนาศักยภาพของผู......

อ่านต่อ

งานที่ปรึกษาวางระบบ ISO 9001:2008 ที่ SFC

บริษัท เอสเอฟซี สแตนดาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด ผู้ให้บริการรับเหมาช่วงงานบริการต่าง ๆ เช่น Messenger service , Cleaning service , Operato......

อ่านต่อ

การสัมมนา การทำงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ ที่ สคร2 สระบุรี

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การทำงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์" ให้แก่คณะเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯใ......

อ่านต่อ

งานที่ปรึกษาการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ที่ VIP

บริษัท เวท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด และบริษัทในเครือ ผู้จัดจำหน่ายเวชภัณฑ์และอาหารสำหรับสัตว์ ซึ่งเคยมอบความไว้วางใจให้บริษัท บี คิว ไอ คอนซั......

อ่านต่อ

MS-QWL ในการอบรมผู้จัดการโรงงาน

คุณสุวัฒน์ ศิรินิรันดร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี คิว ไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้รับเกียรติจากสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหก......

อ่านต่อ

CNC กับการพัฒนาผู้บริหาร

กลุ่มบริษัทในเครือ โชคนำชัยกรุ๊ป ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ด้วยเทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ทันสมัยแห่งหนึ่งของประเทศ จัดอบรม - สัมมนาให้กับบุคลากร......

อ่านต่อ

กศน นครราชสีมา กับการสัมมนา การคิดเชิงกลยุทธ์

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนครราชสีมา ได้จัดงานสัมมนาวิชาการผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2553 เม......

อ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การกำหนดดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานที่ สุรพลฟู้ดส์

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและส่งออกอาหารแช่เยือกแข็งรายใหญ่ของประเทศไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การกำหนดดัชนีชี้วัดผล......

อ่านต่อ

ศรีตรังกับงานบริหารการอบรมบุคลากร

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ยางพาราแบบครบวงจรรายใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่ง ให้ความไว้วา......

อ่านต่อ

งานพัฒนาองค์กร แพรนด้า จิวเวลรี

ขอแสดงความยินดีกับบริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)ผู้ผลิตและส่งออก เครื่องประดับ - อัญมณีชั้นนำของโลก ซึ่งมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนากระบ......

อ่านต่อ

การอบรมการบริการเพื่อสร้างความประทับใจ ที่ ศิชากรุ๊ป

บริษัท ศิชาขนส่ง จำกัด และบริษัทในเครือ ศิชา กรุ๊ป หนึ่งในผู้ให้บริการเกี่ยวกับการขนส่งห้องเย็นอย่างครบวงจรที่มีคุณภาพชั้นแนวหน้าของประเทศ......

อ่านต่อ

การกำหนดดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานที่ สุรพลนิชิเรฟู๊ดส์

บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัดบริษัทผู้ส่งออกอาหารสำเร็จรูปแช่เยือกแข็ง ในเครือบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง......

อ่านต่อ

งานบรรยายกลยุทธ์และแผนธุรกิจที่มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของกลยุทธ์ทางธุรกิจและมีความประสงค์ให้นิสิตของมหาวิทยาลัยส......

อ่านต่อ

การสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานกับทีสันเทรดมาร์ค

บริษัทที.สัน.เทรดมาร์ค จำกัดหนึ่งในลูกค้าของบริษััทฯ มีนโยบายมุ่งเน้นการพัฒนาและเตรียมพร้อมด้านบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต ได้จัดให......

อ่านต่อ

งานอบรมหลักสูตร การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงสมรรถนะ ที่ ซี เอช

บริษัท ซี เอช อินดัสทรี่ จำกัดหนึ่งในกลุ่มบริษัท CH AUTOMATIVE GROUP ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับ......

อ่านต่อ

งานอบรมการวางแผนกลยุทธ์ที่ มศว. ประสานมิตร

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการวางแผนกลยุทธ์ และ มีความประสงค์ให้บุคลากรของภาควิชาสามารถน......

อ่านต่อ

งานอบรมการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานที่ สทป

บริษัทที่ปรึกษา ซีเอสอาร์ กรุ๊ป จำกัดเชิญคุณสุวัฒน์ ศิรินิรันดร์ กรรมการผู้จัดการบริษัท บี คิว ไอ คอนซัลแตนท์ จำกัดให้เป็นวิทยากรบรรยายในหลั......

อ่านต่อ

งานอบรมเชิงปฏิบัติการการวางแผนยุทธศาสตร์กับ มรรพ.

มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จ.จันทบุรีได้จัดประชุมเชิงวิชาการโครงการ"การทบทวนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557......

อ่านต่อ

งานอบรมการวางแผนยุทธศาสตร์กับ มศว.

ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกำหนดจัดโครงการบ่มเพาะคนคุณภาพ และได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการวางแผนและการบริหารเชิงกลยุ......

อ่านต่อ

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรรพ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จ.จันทบุรีได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการทำแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑) และแผนปฏิบ......

อ่านต่อ

งานวางระบบ ISO9001:2008 ที่เฟรม-อัพ ดีไซน์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟรม-อัพ ดีไซน์ดำเนินธุรกิจด้านสื่องานพิมพ์ออฟเซ็ท เช่น หนังสือ,โบว์ชัวว์,แคตตาล็อค,ปฏิทิน,สติ๊กเกอร์,เอกสารที่ใช้ในออฟฟ......

อ่านต่อ

งานสัมนาการวางแผนกลยุทธ์ที่ ม.ราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จ.จันทบุรี จัดโครงการการทบทวนจัดทำแผนกลยุทธ์ประจำปีงบประมาณ 2558และได้ให้เก......

อ่านต่อ

งานอบรมสัมมนา การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ที่เกร๊ทเตอร์ฟาร์มา

บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์มา จำกัด และบริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จำกัดผู้นำด้านการผลิตและจัดจำหน่ายยา เวชภัณฑ์ เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์เพื่อสุข......

อ่านต่อ

การสัมมนา การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม.

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานครมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายและเป้าหมายของหน่วยงาน จึงได้เรียนเชิญอา......

อ่านต่อ

งานสัมมนา การบริการให้มีความประทับใจ ที่ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา เป็นศูนย์ศึกษาวิจัยการจัดองค์ความรู้ในงานพัฒนาชุมชน เพื่อเผยแพร่และฝึกอบรมทร......

อ่านต่อ

งานสัมมนา การจัดการวิศวกรรมระบบในอาคารสูง ที่การบินไทย

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)ได้จัดอบรม-สัมมนา ให้แก่บุคลากรในองค์กรและเรียนเชิญอาจารย์สุวัฒน์ ศิรินิรันดร์กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีคิ......

อ่านต่อ

งานสัมนา จัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์

ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดโครงการจัดทำยุทธศาสตร์ของภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประจำปี 2558และได้ให้เก......

อ่านต่อ

งานอบรมหลักสูตร จิตวิทยาการบริหารและการสร้างแรงจูงใจ ที่ แม็กซิส

บริษัทแม็กซิส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)จำกัดผู้นำด้านการผลิตยางรถยนต์แห่งหนึ่งของโลก เจ้าของแบรนด์เนม " MAXXIS" ซึ่งเป็นที่รู้จักและมีสาขามากมายทั......

อ่านต่อ

งานอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์นโยบายองค์กรเพื่อนำสู่การปฏิบัติ ที่สุรพลนิชิเรฟู้ดส์

บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัดบริษัทผู้ส่งออกอาหารสำเร็จรูปแช่เยือกแข็ง ในเครือบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"การวิเคราะห......

อ่านต่อ

งานสัมมนา การทำงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ ที่ อบต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน

อบต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูนมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายและเป้าหมายของหน่วยงาน จึงได้เรียนเชิญอาจารย์สุวัฒน์ ศิร......

อ่านต่อ

งานที่ปรึกษา การวางกลยุทธ์องค์กรและกำหนดตัวชี้วัดที่ บ.อินแพคฟาร์มา จำกัด

บริษัท อินแพคฟาร์มา จำกัดผู้ผลิตเวชภัณฑ์ชั้นนำของประเทศ หลังจากที่ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ,เข้าสู่มาตรฐานสากลทั้ง GMP-PICs และ ISO ......

อ่านต่อ

งานสัมมนา การสร้างทีมเพื่อเป้าหมายร่วมขององค์กร ที่ บริษัท วาย.เอ็ม.พี.(ไทยแลนด์ )จำกัด และบริษัทในเครือ

กลุ่มบริษัท วาย.เอ็ม.พี.(ไทยแลนด์ )จำกัด และบริษัทในเครือซึ่งประกอบธุรกิจให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมไทยในด้านเครื่องจักรหนัก ทั้งการออกแบบแม่พิ......

อ่านต่อ

งานสัมมนา การบริการเพื่อสร้างความประทับใจ มจพ วิทยาเขตระยอง

กองงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้า พระนครเหนือ วิทยาเขตระยองมีความมุ่งมั่นในการให้บริการทั้งแก่บุคคลภายนอกและภายในองค์กร ด้วยการบริกา......

อ่านต่อ

งานสัมมนาการวางแผนยุทธศาสตร์ คณะเกษตร กำแพงแสน

คณเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐมจัดการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง"การวิเคราะห์นโยบายองค์กรเพื่อนำสู่การปฎ......

อ่านต่อ

งานสัมมนา การวิเคราะห์นโยบายองค์กร เพื่อนำสู่การปฏิบัิติ ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ

ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐมได้จัดการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง"การวิเคราะ......

อ่านต่อ

งานสัมมนาเชิงปฎิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์นโยบายองค์กรเพื่อนำสู่การปฏิบัติ ของ โรงพยาบาลสัตว์ มก.บางเขน

โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อ......

อ่านต่อ

งานสัมมนา การถอดแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย 5 ปี ของ มรพ.

มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จ.จันทบุรีได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการถอดแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) จากกรอบแผนยุทธศาสตร์มหาวิทย......

อ่านต่อ

งานสัมมนา การทำงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ ที่ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ จัดสัมมนาให้กับคณาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัย เมื่อวันที่ 22 กันยายนที่ผ่านมา ในหัวข้อ "การทำงานโดย......

อ่านต่อ

งานสัมมนาการบริการเพื่อสร้างความประทับใจ ที่ชลบุรีอิซูซุเซลส์

บริษัท ทีเอ็นเอ็น รีซอร์สเซส จำกัด และกลุ่มชลบุรีอิซูซุซึ่งดำเนินธุรกิจศูนย์จำหน่ายและบริการรถยนต์อิซูซุ จ.ชลบุรีได้ตระหนักถึงความสำคัญในการ......

อ่านต่อ

งานสัมมนาการทำงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่ สุรพลนิชิเร่ฟ้ดส์

บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัดหนึ่งในเครือบริษัท สุรพลฟูดส์ จำกัด(มหาชน) ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"การทำงานโดยมุ่งผลสัมฤทธ์"ให้แก่บุคลา......

อ่านต่อ

โครงการวางระบบการจัดการคุณภาพ ISO9001:2015 ที่อัลลายแอนซ์ ฟาร์มา

บริษัท อัลลายแอนซ์ ฟาร์มา จำกัดผู้ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายยาสำหรับโรงพยาบาล ในกลุ่มของ โรคไต , สูตินารีเวช , จิตเวช , มะเร็ง , อายุรกรรมมีความ......

อ่านต่อ

งานโครงการพัฒนาระบบการบันทึกค่ารักษาพยาบาล รพ.กรุงสยามเซนต์คาร์ลอส

โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอสหนึ่งในโรงพยาบาลที่มีชื่อสียงของจังหวัดปทุมธานีให้บริการด้านการแพทย์และพยาบาล ควบคู่ไปกับการให้บริการด้านธรรมชา......

อ่านต่อ

งานสัมนา การทำงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ ที่ บมจ. อิตาเลี่ยนไทย ดีเวล๊อปเมนต์

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด ( มหาชน )หนึ่งในผู้นำบริษัทรับเหมาก่อสร้างครบวงจรที่มีประสบการณ์และความชำนาญในงานก่อสร้างทุกประเภทได้จัดอบรมเช......

อ่านต่อ

งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำนักหอสมุด กำแพงแสน

สำนักหอสมุด กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐมได้จัดการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง"การวางแผนยุทธศาสตร์และนำสู่การปฎิบ......

อ่านต่อ

งานสัมมนา จาก Business Model สู่การวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ ที่ โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส

โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอสหนึ่งในโรงพยาบาลเอกชนที่มีชื่อเสียงย่านปทุมธานี ซึ่งให้บริการด้านการแพทย์และพยาบาล ควบคู่ไปกับการให้บริการด้านธ......

อ่านต่อ

งานสัมมนา การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงสมรรถนะ

หลังจากที่บริษัท อัลลายแอนซ์ ฟาร์มา จำกัดผู้ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายยาสำหรับโรงพยาบาล ในกลุ่มของ โรคไต , สูตินารีเวช , จิตเวช , มะเร็ง , อายุร......

อ่านต่อ

งานบริการขอเลขสารบบสถานที่ผลิตอาหารฟาร์มทะเลเงิน

งานให้คำปรึกษาและดำเนินการในการยื่นขอเลขสารบบสถานที่ผลิตอาหารและเลขสารบบผลิตภัณฑ์อาหารเป้็นอีกหนึ่งงานบริการที่ทางบริษัท บีคิวไอ คอนซัลแตนท์......

อ่านต่อ

บริษัท เอ็นที บิสซิเน็สกรุ๊ป จำกัด

บริษัท เอ็นที บิสซิเน็สกรุ๊ป จำกัด คุณทนงศักดิ์ ธัญญปกรณ์พันธ์ " จากประสบการณ์ทำงานในสาขาบัญชีมาหลายปี ทั้งในเรื่องการจัดทำบัญชี การวางระบ......

อ่านต่อ

บริษัท กิบไทย จำกัด

http://www.gibthai.com...

อ่านต่อ

โรงพยาบาลแม่น้ำ

http://www.mahnamhospital.com...

อ่านต่อ

โรงพยาบาลปทุมเวช

http://www.pathumvech.com...

อ่านต่อ

โรงพยาบาลบีแคร์

http://www.bcaremedicalcenter.com...

อ่านต่อ

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

http://www.mitrphol.com/th/index.php...

อ่านต่อ

โชคนำชัยกรุ๊ป

http://www.choknamchai.com...

อ่านต่อ

อบต.นาทราย จ.ลำพูน

http://www.nasailocal.go.th/oldweb/...

อ่านต่อ

หนังสือรับรองบริษัทที่ปรึกษา

บริษัท บี คิว ไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้รับการจดทะเบียนที่ปรึกษากับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง ตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน ...

อ่านต่อ
 
หนังสือรับรองบริษัทที่ปรึกษา
BUSINESS SIMULATION GAME
การบูรณาการ BALANCED SCORECARD
บริษัท เอ็นที บิสซิเน็ส กรุ๊ป จำกัด
MBA Handbook คู่มือนักบริหาร
บทสรุปการวางแผนกลยุทธ์ Balanced Scorecard Model
การบริหารการเงินสำหรับ SMEs
การสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ
คู่มือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
ความสามารถหลักขององค์กร
นโยบายองค์กร ที่มาและการนำสู่การปฏิบัติ
วิทยากรบรรยาย
อบรม-สัมนา
ประชุมกลุ่ม
นำเสนอผลงาน
วิทยากรบรรยาย
สัมนา-อบรม
ระดมสมอง
อบรมสัมมนา เสนอผลงาน
สัมนาหัวหน้างาน
งานที่ปรึกษา ISO
งานที่ปรึกษาISO (2)
Walk rally
Walk Rally
walk rally and game
 หน้าแรก  ติดต่อเรา
view