http://www.bqiconsultant.com
  สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
 หน้าแรก  เกี่ยวกับเรา  บริการของเรา  ข่าวประชาสัมพันธ์  ติดต่อเรา  ร่วมงานกับเรา
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   Cart รายการสั่งซื้อ (0) 
บทความทางวิชาการ
โปรแกรมวิเคราะห์โครงการ
รวมหลักสูตรอบรม
หนังสือน่าอ่าน
ลูกค้าบางส่วนของเรา
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจกลางและย่อม
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ(สสว)
สมาคมส่งเสริมวิสาหกิจ SME
ธนาคารแห่งประเทศไทย
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงการคลัง
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
SME Bank
มาตราฐาน MS-QWL
เพื่อนบ้านทั้งหมด
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 02/04/2009
ปรับปรุง 09/01/2023
สถิติผู้เข้าชม1,244,566
Page Views1,555,787
สินค้าทั้งหมด 1
 

งานสัมมนา การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงสมรรถนะ


หลังจากที่ บริษัท อัลลายแอนซ์ ฟาร์มา จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายยาสำหรับโรงพยาบาล ในกลุ่มของ โรคไต , สูตินารีเวช , จิตเวช , มะเร็ง , อายุรกรรม ได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตาม ระบบมาตรฐานการจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015  เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯก็มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรใ้ห้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  จึงให้ทางบริษัท บีคิวไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด เข้าให้คำปรึกษาในการวางระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงสมรรถนะ (Competency Base management) ซึ่งเป็นระบบที่นำมาใช้ในองค์กรต่างๆอย่างแพร่หลาย โดยวันที่ 31 สิงหาคมที่ผ่านมา เป็นวันเปิดโครงการนี้  ทางบริษัทฯได้จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ในภาพรวมของการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงสมรรถนะแก่ผู้บริหารของบริษัท โดยเรียนเชิญ อาจารย์สุวัฒน์ ศิรินิรันดร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีคิวไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นวิทยากรอบรม ทางเราได้นำภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นมานำเสนอแล้วค่ะ


       
 
หนังสือรับรองบริษัทที่ปรึกษา
BUSINESS SIMULATION GAME
การบูรณาการ BALANCED SCORECARD
บริษัท เอ็นที บิสซิเน็ส กรุ๊ป จำกัด
MBA Handbook คู่มือนักบริหาร
บทสรุปการวางแผนกลยุทธ์ Balanced Scorecard Model
การบริหารการเงินสำหรับ SMEs
การสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ
คู่มือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
ความสามารถหลักขององค์กร
นโยบายองค์กร ที่มาและการนำสู่การปฏิบัติ
วิทยากรบรรยาย
อบรม-สัมนา
ประชุมกลุ่ม
นำเสนอผลงาน
วิทยากรบรรยาย
สัมนา-อบรม
ระดมสมอง
อบรมสัมมนา เสนอผลงาน
สัมนาหัวหน้างาน
งานที่ปรึกษา ISO
งานที่ปรึกษาISO (2)
Walk rally
Walk Rally
walk rally and game
 หน้าแรก  ติดต่อเรา
view