http://www.bqiconsultant.com
  สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
 หน้าแรก  เกี่ยวกับเรา  บริการของเรา  ข่าวประชาสัมพันธ์  ติดต่อเรา  ร่วมงานกับเรา
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   Cart รายการสั่งซื้อ (0) 
บทความทางวิชาการ
โปรแกรมวิเคราะห์โครงการ
รวมหลักสูตรอบรม
หนังสือน่าอ่าน
ลูกค้าบางส่วนของเรา
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจกลางและย่อม
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ(สสว)
สมาคมส่งเสริมวิสาหกิจ SME
ธนาคารแห่งประเทศไทย
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงการคลัง
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
SME Bank
มาตราฐาน MS-QWL
เพื่อนบ้านทั้งหมด
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 02/04/2009
ปรับปรุง 09/01/2023
สถิติผู้เข้าชม1,244,509
Page Views1,555,724
สินค้าทั้งหมด 1

 ยินดีต้อนรับสู่ บริษัท บี คิว ไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด ______________________________________________________________________

   มาอ่านหนังสือกันเถอะ 

  หนังสือดีที่ประยุกต์จากทฤษฎีสู่วิธีการปฏิบัติ ได้รับการยอมรับจากผู้อ่านและองค์กรต่างๆ มากมาย

  หากท่านใดสนใจสามารถหาซื้อได้แล้วที่ LAZADA/SHOPEE หรือติดต่อซื้อกับทางบริษัทได้โดยตรงที่เบอร์โทร 081-826-9304 ค่ะ

   เชิญคลิ๊กเข้ามาดูรายละเอียดแต่ละเล่มที่เมนูด้านข้างได้เลยค่ะ

 

เสียงสะท้อนจากผู้ใช้บริการของเรา                                    

 

ฝ่ายบริหาร สายงานผลิตไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 

งานอบรมสัมมนาในหลักสูตร การวางแผนยุทธศาสตร์และการสร้างแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน

 เนื้อหาที่ทางวิทยากรนำเสนอตรงกับวัตถุประสงค์ขององค์กร ในการแปลงแผนยุทธศาสตร์ของสายงานมาเป็นแผนปฏิบัติการระดับฝ่าย  ผู้ปฏิบัติงานได้รับรู้ขั้นตอนในการจัดทำแผนตั้งแต่แผนยุทธศาสตร์สายงานมาจนถึงแผนปฏิบัตการฝ่าย โดยใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น  SWOT Matrix และ PJ Matrix ทำให้ได้แผนปฏิบัติการฝ่ายที่สามารถส่งผลทั้งความสำเร็จของสายงานและองค์กร  ในการทำแผนปฏิบัติการฝ่ายของฝ่ายบริหาร สายงานผลิตไฟฟ้าได้ใช้แนวทางของ อจ.สุวัฒน์ ในการจัดทำแผนตั้งแต่แผนปี ’51-53 ค่ะ

            คุณมนทกานติ  สินธุเสก
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สายงานผลิตไฟฟ้า
-------------------------------------------------------

  

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

งานอบรมสัมมนาในหลักสูตร การถ่ายทอดกลยุทธ์ธุรกิจสู่การปฏิบัติด้วย Balanced Scorecard Model และหลักสูตร การบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน

จากการอบรมสัมนา เนื้อหาที่ได้รับจากวิทยากรตรงตามวัตถุประสงค์ที่ทางบริษัทตั้งไว้ ความรู้ที่ได้รับ ทำให้มีแนวทางในการปฏิบัติค่อนข้างเป็นรูปธรรม สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง จากเดิมที่ไม่รู้แนวทางปฏิบัติทำให้การกระจายกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กรทำได้ยาก สำหรับในเรื่องการบริหารความเสี่ยง ความรู้ที่ได้รับทำให้เห็นภาพรวมและเชื่อมโยงระหว่างแผนกลยุทธ์และการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งมีแนวทางในการประเมินความเสี่ยงได้ตรงกับลักษณะงานและวัตถุประสงค์ของงานในแต่ละหน่วยงาน

                                             คุณวิไลรัตน์ คำยวง
                                   ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลกลาง
------------------------------------------------------- 
บริษัท สยามพูลทรัพย์ อินเตอร์ เคมีคอล จำกัด

งานอบรมสัมมนาในหลักสูตร การวางแผนกลยุทธ์ระดับองค์กรและ
การสร้างแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน

 
บริษัทมีปัญหาทางด้านการแปลงกลยุทธ์ไปเป็นแผนปฏิบัติการ ขาดAction Plan ที่ชัดเจนและวัดผลได้ ภายหลังจากที่ได้อบรมสัมมนา ทำให้ได้มีการวิเคราะห์ SWOT , TOWS matrix เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธที่เหมาะสม จนได้ประเด็นกลยุทธ์ 8 ข้อ เพื่อใช้จัดทำแผนปฏิบัติการในทุกแผนก ส่งผลในการจัดทำตัวชี้วัดผลงาน และกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน มีทิศทางเดียวกัน ทางทีมงานได้แนวคิดการมุ่งเน้นการทำงานให้ประสบความสำเร็จ มีความเข้าใจถึงความสำคัญของการวิเคราะห์งาน และมุ่งมั่นที่จะนำไปปฏิบัติ นอกจากนี้ยังมี Teamwork ที่ดีขึ้น มีทักษะในการทำงานที่ดีขึ้นด้วยค่ะ สรุปว่า การจัดอบรมครั้งนี้สามารถแก้ปัญหาขององค์กรได้อย่างตรงจุดตรงประเด็น นำมาปฏิบัติได้จริง

คุณวิลาสินี กิตติเกษมศักดิ์
     ผู้จัดการทั่วไป
-------------------------------------------------------

 

บริษัท เวท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด

โครงการ การพัฒนาระบบการบริหารองค์กร ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาหลาย ๆหลักสูตร ทั้งการบริหารงาน บริหารคน และบริหารการเงิน

เนื้อหาที่ได้รับจากการอบรมครบถ้วน ตรงประเด็น เข้าใจง่าย และมีกรณีศึกษา ทำให้เกิดความรู้และความเข้าใจที่ชัดเจนขึ้น สามารถนำแนวทางมาปรับปรุงให้องค์กรมีระบบระเบียบ และปรับปรุงระบบต่างๆที่บกพร่องจนมีการพัฒนาอย่างเห็นได้ชัดเจน รวมทั้งสามารถตรวจสอบประเมินผลงานฝ่ายต่างๆได้อย่างเป็นรูปธรรมด้วยครับ


                                      นายสัตวแพทย์อุดม วิบูลย์อุทัย       
                                             
ประธานบริหาร
-------------------------------------------------------

  

บริษัท ที.สัน เทรดมาร์ค จำกัด

โครงการ การพัฒนาศักยภาพการทำงานและลดต้นทุนการผลิต ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาหลายๆหลักสูตร ทั้งการบริหารองค์กร บริหารคน และบริหารการผลิต

ทางบริษัทได้รับการอบรมตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ วิทยากรมีความรู้ความเข้าใจจริงในหัวข้อที่อบรม สามารถถ่ายทอดให้เข้าใจง่าย  ยกตัวอย่างและตอบคำถามได้ตรงประเด็น ความรู้ที่ได้รับสามารถนำมาปรับใช้ในการทำงานได้จริง เช่น การวิเคราะห์สภาพตลาด การประเมินประสิทธิภาพเครื่องจักร และทำให้สามารถลดต้นทุนได้ระดับหนึ่ง

                                                   คุณวรวุฒิ บำรุงพันธ์
                                                 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต 
-------------------------------------------------------

  

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)และบริษัทในเครือ

โครงการ NR-Training Plan 2011

ลักษณะโครงการประกอบด้วยการสัมมนาในหลายๆหลักสูตร ทั้งการบริหารองค์กร บริหารคน และบริหารการผลิต

ทางบริษัท ให้บริการตามแผนงานที่กำหนดไว้ได้เป็นอย่างดี การให้บริการงานด้านการฝึกอบรมดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ การให้บริการในด้านการประสานงานได้ดี มีความยืดหยุ่น เต็มใจและกระตือรือร้นในการให้บริการ พนักงานในกลุ่มบริษัทมีความรู้ ทักษะและความสามารถเพิ่มขึ้น และนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างดี" 

คุณรัฐพล ศิริพลบุญ
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
----------------------------------------------------

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

โครงการ "Sustainable Business Management"

การอบรมหลักสูตร Business Model และการสร้างนโยบายองค์กร ดีมากทำให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล การให้คำปรึกษาเรื่อง JD, JS, KPI, COMPETENCY และ TRM ดีมาก ทำให้แพรนด้าได้มีเครื่องมือการบริหารงานบุคคลที่ทันสมัย คำปรึกษาชัดเจน มีแบบฟอร์มมีตัวอย่างที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้เลย การให้คำปรึกษาเรื่ือง ISO9001 อยู่ในเกณฑ์ดี มีการอบรมอย่างเป็นขั้นเป็นตอนจนผู้ปฏิบัติสามารถนำไปใช้งานได้จริง มีตัวอย่างแบบฟอร์ม และระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย

คุณธวัชชัย ศรีสุรพันธ์ุ          

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

 -------------------------------------------------------

ผลงานบางส่วนของเรา                                                        

บริษัท อัลลายแอนซ์ ฟาร์มา จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายยาสำหรับโรงพยาบาล ในกลุ่มของ โรคไต , สูตินารีเวช , จิตเวช , มะเร็ง , อายุรกรรม หลังจากที่ผ่านการรับรองตามระบบมาตรฐานการจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015  ครบ 3 ปีแล้ว ทางบริษัทฯยังมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรเพื่อรองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน จึงได้ให้เกียรติทางบริษัท บีคิวไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด เข้ามาเป็นที่ปรึกษาและวิทยากรในหลักสูตรการวางแผนกลยุทธ์องค์กรและการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน ซึ่งได้จัดขึ้นในเดือนกันยายนนี้ ทั้งที่สำนักงานใหญ่สุทธิสารและจัดให้มีกิจกรรมกลุ่มที่ คีรีธาร คันทรีฮัท รีสอร์ท มวกเหล็ก จ.สระบุรี ทางเราได้นำภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นมานำเสนอแล้วค่ะ...Click

----------------------------------------

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล (อ้อมน้อย) ได้จัดอบรมสัมนา เรื่อง "การสร้างภาวะผู้นำและทีมงานเพื่อการบริการให้เกิดความประทับใจ" ให้กับผู้บริหารทุกระดับประมาณ 50 ท่าน เพื่อเป็นการสนับสนุนให้การปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ใหม่ที่วางใว้ประสบความสำเร็จ โดยให้เกียรติเรียนเชิญ อาจารย์สุวัฒน์ ศิรินิรันดร์ กรรมการผู้จัดการ ของบริษัท บีคิวไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นวิทยากรอบรมหลักสูตรดังกล่าว ซึ่งใด้จัดขี้นเมื่อวันที่ 29 มกราคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมของโรงพยาบาลฯ ทางเราได้นำภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นมาเสนอแล้วค่ะ.......Click

----------------------------------------------------

 

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล (อ้อมน้อย) ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "การวางแผนยุทธศาสตร์และนำสู่การปฎิบัติ" ให้กับผู้บริหารทุกระดับ  เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบัน โดยให้เกียรติเรียนเชิญ อาจารย์สุวัฒน์ ศิรินิรันดร์ กรรมการผู้จัดการ และทีมที่ปรึกษาของบริษัท บีคิวไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นวิทยากรอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องและที่ปรึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งได้เริ่มขึ้นในวันที่ 15-26 พฤศจิกายน นี้ ณ ห้องประชุมของโรงพยาบาลฯ ทางเราได้นำภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นมานำเสนอแล้วค่ะ .......Click

----------------------------------------------------

งานให้คำปรึกษาและดำเนินการในการยื่นขอเลขสารบบสถานที่ผลิตอาหารและเลขสารบบผลิตภัณฑ์อาหารเป้็นอีกหนึ่งงานบริการที่ทางบริษัท บีคิวไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด ดำเนินงานให้กับห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาร์มทะเลเงิน ผู้ผลิตน้ำจิ้มซีฟูด และชุดเครื่องเคียงอาหารทะเล ซึ่งจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าหลายแห่ง และยังจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆหลายผลิตภัณฑ์ออกตามมาในไม่ช้า ปัจจุบันได้ผ่านการรับรองเป็นสถานที่ผลิตอาหารตามหลักการ GMP เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ ทางบริษัทฯได้นำภาพการเข้าตรวจสถานที่ผลิตอาหารโดยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข มาให้ชมแล้วค่ะ........Click

-------------------------------------------------------


หลังจากที่ บริษัท อัลลายแอนซ์ ฟาร์มา จำกั ผู้ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายยาสำหรับโรงพยาบาล ในกลุ่มของ โรคไต , สูตินารีเวช , จิตเวช , มะเร็ง , อายุรกรรม ได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตาม ระบบมาตรฐานการจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015  เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯก็มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรใ้ห้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  จึงให้ทางบริษัท บีคิวไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด เข้าให้คำปรึกษาในการวางระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงสมรรถนะ (Competency Base management) ซึ่งเป็นระบบที่นำมาใช้ในองค์กรต่างๆอย่างแพร่หลาย โดยวันที่ 31 สิงหาคมที่ผ่านมา เป็นวันเปิดโครงการนี้  ทางบริษัทฯได้จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ในภาพรวมของการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงสมรรถนะแก่ผู้บริหารของบริษัท โดยเรียนเชิญ อาจารย์สุวัฒน์ ศิรินิรันดร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีคิวไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นวิทยากรอบรม ทางเราได้นำภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นมานำเสนอแล้วค่ะ........Click

-------------------------------------------------------

โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส หนึ่งในโรงพยาบาลเอกชนที่มีชื่อเสียงย่านปทุมธานี ซึ่งให้บริการด้านการแพทย์และพยาบาล ควบคู่ไปกับการให้บริการด้านธรรมชาติบำบัดในรูปแบบของเมดิคัลสปา ได้จัดอบรมสัมมนาให้กับผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง ประมาณ  35 ท่าน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารงานให้เป็นมืออาชีพ รองรับการแข่งขันที่รุนแรงในธุรกิจโรงพยาบาล ด้วยหลักสูตร “จาก Business Model สู่การวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ” โดยมี อาจารย์สุวัฒน์  ศิรินิรันดร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีคิวไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 30 เมษายน ที่ผ่านมา ทางทีมงานได้นำภาพบรรยากาศการสัมมนามาให้ชมแล้วค่ะ........Click

----------------------------------------------------  

สำนักหอสมุด กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม ได้จัดการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "การวางแผนยุทธศาสตร์และนำสู่การปฎิบัติ" ให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จำนวน 20 ท่าน เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ของสำนักหอสมุดให้สอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ของวิทยาเขตกำแพงแสน ที่ได้จัดทำไปแล้ว และได้ให้เกียรติเรียนเชิญ อาจารย์สุวัฒน์ ศิรินิรันดร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีคิวไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อดังกล่าวอีกครั้ง โดยจัดขึ้นในวันที่ 3-4 เมษายน ที่ผ่านมา ณ อาคารสำนักหอสมุด ทางเราได้นำภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นมานำเสนอแล้วค่ะ........Click

----------------------------------------------------

ขอแสดงความยินดีกับ บริษัท อัลลายแอนซ์ ฟาร์มา จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายยาสำหรับโรงพยาบาล ในกลุ่มของ โรคไต , สูตินารีเวช , จิตเวช , มะเร็ง , อายุรกรรม ในวาระโอกาสที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตาม ระบบมาตรฐานการจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015  เรียบร้อยแล้ว ซึ่งทางบริษัท บีคิวไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้รับเกียรติให้เป็นที่ปรึกษาในโครงการดังกล่าว ขอให้กิจการเจริญรุ่งเรือง ยิ่งๆขึ้นไปนะคะ

-------------------------------------------------------

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด ( มหาชน ) หนึ่งในผู้นำบริษัทรับเหมาก่อสร้างครบวงจรที่มีประสบการณ์และความชำนาญในงานก่อสร้างทุกประเภท ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การทำงานโดยมุ่งผลสัมฤทธ์" ซึ่งเป็นสมรรถนะหลักขององค์กร  ให้แก่บุคลากรระดับผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในการพัฒนาการทำงานให้ประสบผลสำเร็จสอดคล้องกับกลยุทธ์และบรรลุเป้าหมายดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานที่วางไว้ โดยให้เกียรติเชิญ อาจารย์สุวัฒน์ ศิรินิรันดร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีคิวไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นวิทยากรอบรม งานจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 กันยายน ที่ผ่านมานี้ ที่อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์   มีผู้บริหารเข้าร่วมอบรมประมาณ 40 ท่าน ทางทีมงานได้นำภาพบรรยากาศการอบรมมาฝากแล้วค่ะ......Click

------------------------------------------------------- 

ขอแสดงความยินดีกับโรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส ในวันครบรอบ 17 ปี 

เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคมที่ผ่านมา อ.ภาวนา สายชู ผู้บริหารของบริษัท บีคิวไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด และ อ.นภาพร สายชู ที่ปรึกษาของบริษัทฯ ซึ่งขณะนี้รับผิดชอบดูแลให้คำปรึกษาในการบริหารของโรงพยาบาล ได้นำช่อดอกไม้เข้าอวยพรในงานวันครบรอบ 17 ปีของโรงพยาบาล ขอให้กิจการเจริญก้าวหน้าตลอดไปนะคะ...... 

-------------------------------------------------------

บริษัท อัลลายแอนซ์ ฟาร์มา จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายยาสำหรับโรงพยาบาล ในกลุ่มของ โรคไต , สูตินารีเวช , จิตเวช , มะเร็ง , อายุรกรรม มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา อันจะนำไปสู่การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า จึงให้มีการจัดทำระบบมาตรฐานการจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015  ซึ่งทางบริษัท บีคิวไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้รับเกียรติให้เป็นที่ปรึกษาในโครงการดังกล่าว โครงการเริ่มแล้วในวันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้ โดยลำดับแรกจะเป็นการวางแผนกลยุทธ์องค์กร และจัดให้มีกิจกรรมกลุ่มที่ คีรีธาร คันทรีฮัท รีสอร์ท มวกเหล็ก จ.สระบุรี (www.khiritarn.com)ทางเราได้นำภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นมานำเสนอแล้วค่ะ...Click

-------------------------------------------------------

โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส หนึ่งในโรงพยาบาลที่มีชื่อสียงของจังหวัดปทุมธานี ให้บริการด้านการแพทย์และพยาบาล ควบคู่ไปกับการให้บริการด้านธรรมชาติบำบัดในรูปแบบของเมดิคัลสปา ภายใต้วิสัยทัศน์และพันธกิจที่มุ่งสู่การให้บริการทางการแพทย์ที่มีมาตรฐานระดับสากล จึงให้มีการจัดทำโครงการพัฒนาระบบการบันทึกค่ารักษาพยาบาล เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้มารับรักษาพยาบาล ซึ่งทางบริษัท บีคิวไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด โดยมี อาจารย์นภาพร สายชู ผู้เชี่ยวชาญการบริหารโรงพยาบาลมามากกว่า 20 ปีได้รับเกียรติให้เป็นที่ปรึกษาในโครงการดังกล่าว และโครงการได้เริ่มแล้วในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ทางเราได้นำภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นมานำเสนอแล้วค่ะ...Click

-------------------------------------------------------

เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ทางบริษัท แม็กซิส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านการผลิตยางรถยนต์แห่งหนึ่งของโลก เจ้าของแบรนด์เนม " MAXXIS" ซึ่งเป็นที่รู้จักและมีสาขามากมายทั่วโลก มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของบุคลากรระดับบริหาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา  จึงจัดให้มีการสัมมนา เรื่อง เทคนิคการสั่งงานอย่างมีประสิทธิภาพ  ในวันที่ 23 พฤศจิกายน ที่จะถึงนี้ โดยให้เกียรติเรียนเชิญ อาจารย์สุวัฒน์ ศิรินิรันดร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีคิวไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นวิทยากรอบรมเช่นเคย  ทางเราจะนำภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นมานำเสนอในโอกาสต่อไปค่ะ...

-------------------------------------------------------

 

บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด  หนึ่งในเครือบริษัท สุรพลฟูดส์ จำกัด(มหาชน) ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การทำงานโดยมุ่งผลสัมฤทธ์" ให้แก่บุคลากรของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในการพัฒนาการทำงานให้ประสบผลสำเร็จสอดคล้องกับกลยุทธ์และบรรลุเป้าหมายดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานที่วางไว้ โดยให้เกียรติเชิญ อาจารย์สุวัฒน์ ศิรินิรันดร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีคิวไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นวิทยากรอบรม งานได้จัดขึ้นในวันที่ 19 พฤศจิกายนที่ผ่านมานี้ที่โรงแรมเมเปิ้ล บางนา  มีผู้เข้าร่วมอบรมประมาณ 80 ท่าน ทางทีมงานได้นำภาพบรรยากาศการอบรมมาฝากแล้วค่ะ......Click

------------------------------------------------------- 

บริษัท ทีเอ็นเอ็น รีซอร์สเซส จำกัด และกลุ่มชลบุรีอิซูซุ ซึ่งดำเนินธุรกิจศูนย์จำหน่ายและบริการรถยนต์อิซูซุ จ.ชลบุรี ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการให้บริการแก่ลูกค้าโดยเฉพาะในสภาวะที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบันนี้ จึงได้จัดสัมมนาให้กับพนักงานของบริษัทฯในหัวข้อ "การบริการเพื่อสร้างความประทับใจ" โดยเรียนเชิญ อาจารย์สุวัฒน์ ศิรินิรันดร์ กรรมการผู้จัดการบริษัท บีคิวไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นวิทยากรในการสัมมนา ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่ 15 พฤศจิกายนที่ผ่านมานี้ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากสาขาทั้ง 7 แห่งจำนวน 30 ท่าน ทางทีมงานได้นำบรรยากาศการสัมมนามาฝากแล้วค่ะ....Click

-------------------------------------------------------

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ จัดสัมมนาให้กับคณาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัย เมื่อวันที่ 22 กันยายนที่ผ่านมา ในหัวข้อ "การทำงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์" โดยได้เรียนเชิญ อาจารย์สุวัฒน์ ศิรินิรันดร์ กรรมการผู้จัดการบริษัท บีคิวไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นวิทยากรในการสัมมนา  ณ ห้องประชุมชั้น 2 ของวิทยาลัยฯ มีคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมจำนวนมาก โครงการดีดีอย่างนี้ ทางบริษัทฯยินดีให้การสนับสนุนเต็มที่ค่ะ  ทางทีมงานมีบรรยากาศการสัมมนามาฝากค่ะ.......Click

-------------------------------------------------------

มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จ.จันทบุรี ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การถอดแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) จากกรอบแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 15 ปี ในวันที่ 28-29 กรกฎาคม ที่ผ่านมา   ณ รัตนปุระ บีช รีสอร์ท จ.จันทบุรี และได้เรียนเชิญ อาจารย์สุวัฒน์ ศิรินิรันดร์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี คิว ไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด และ อาจารย์ ภาวนา สายชู  เป็นวิทยากรพิเศษอีกครั้ง มีผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย คณาจารย์ และหน่วยงานสนับสนุนเข้าร่วมประมาณ 130 คน บรรยากาศดำเนินไปด้วยความเป็นกันเอง และกระตือรือร้นในการร่วมนำเสนอความคิดเห็นเพื่อช่วยกันพัฒนามหาวิทยาลัย ทางทีมงานได้นำภาพการอบรมมาฝากแล้วค่ะ.......Click 

-------------------------------------------------------

ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม ได้จัดการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "การวิเคราะห์นโยบายองค์กรเพื่อนำสู่การปฎิบัติ" ให้กับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภายในศูนย์ จำนวน 40 ท่าน เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ของศูนย์ฯ ให้สอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ของคณะเกษตร ที่ได้จัดทำไปแล้ว และได้ให้เกียรติเรียนเชิญ อาจารย์สุวัฒน์ ศิรินิรันดร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีคิวไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อดังกล่าวอีกครั้ง โดยจัดขึ้นในวันที่ 27-28 มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ โรงแรม เฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี ทางเราได้นำภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นมานำเสนอแล้วค่ะ........Click

----------------------------------------------------

โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "การวิเคราะห์นโยบายองค์กรเพื่อนำสู่การปฎิบัติ" ในโครงการการจัดทำแผนกลยุทธ์ประจำปี และได้ให้เกียรติเรียนเชิญ อาจารย์สุวัฒน์ ศิรินิรันดร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีคิวไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อดังกล่าว โดยจัดขึ้นในวันที่ 20-21 เมษายน ที่ผ่านมานี้ ณ เดอะ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา  ทางเราได้นำภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นมานำเสนอแล้วค่ะ.......Click

----------------------------------------------------

คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม จัดการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "การวิเคราะห์นโยบายองค์กรเพื่อนำสู่การปฎิบัติ" ในโครงการการจัดทำแผนกลยุทธ์ประจำปี และได้ให้เกียรติเรียนเชิญ อาจารย์สุวัฒน์ ศิรินิรันดร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีคิวไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อดังกล่าว โดยจัดขึ้นในวันที่ 1-2 เมษายนนี้ ณ โรงแรมไอบีส หัวหิน จ.ประจวบคิรีขันธ์ ทางเราได้นำภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นมานำเสนอแล้วค่ะ........Click

----------------------------------------------------

กองงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง มีความมุ่งมั่นในการให้บริการทั้งแก่บุคคลภายนอกและภายในองค์กร ด้วยการบริการที่ดีมีมาตรฐาน จึงจัดให้มีการอบรมสัมมนาเรื่อง "การบริการเพื่อสร้างความประทับใจ" ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 18 มีนาคมที่ผ่านมา โดยเรียนเชิญ อาจารย์สุวัฒน์ ศิรินิรันดร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี คิว ไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อดังกล่าว ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรวมของมหาวิทยาลัย  ทางทีมงานได้นำภาพบรรยากาศการอบรมมาฝากแล้วค่ะ......Click

----------------------------------------------------

กลุ่มบริษัท วาย.เอ็ม.พี.(ไทยแลนด์ )จำกัด และบริษัทในเครือ ซึ่งประกอบธุรกิจให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมไทยในด้านเครื่องจักรหนัก ทั้งการออกแบบแม่พิมพ์ ผลิตและจำหน่ายเครื่องจักร  ติดตั้ง ซ่อมบำรุง  และให้คำปรึกษาแก่บริษัทขนาดใหญ่จำนวนมาก ให้ความใส่ใจในการให้บริการลูกค้าด้วยทีมงานที่มีประสิทธิภาพ จึงจัดให้มีการอบรมสัมมนาเรื่อง การสร้างทีมงานเพื่อเป้าหมายร่วมขององค์กร  โดยเชิญ อาจารย์สุวัฒน์ ศิรินิรันดร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี คิว ไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อดังกล่าว งานจัดขึ้นที่ห้องประชุมของบริษัท วายเอ็มพี เพรส แอนด์ ดายส์ (ไทยแลนด์) จำกัด จ.ชลบุรี ในวันที่ 28 มกราคมที่ผ่านมานี้ ทางทีมงานได้นำภาพบรรยากาศการอบรมมาฝากแล้วค่ะ......Click

----------------------------------------------------

บริษัท อินแพคฟาร์มา จำกัด ผู้ผลิตเวชภัณฑ์ชั้นนำของประเทศ หลังจากที่ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ,เข้าสู่มาตรฐานสากลทั้ง GMP-PICs และ ISO 9001 แล้ว มีความมุ่งมั่นในการสร้างความแข็งแกร่ง เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจ จึงจัดให้มีการ ...กำหนดกลยุทธ์การดำเนินงานขององค์กรใหม่ พร้อมกับการกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) เพื่อใช้ในการประเมินผลทั่วทั้งองค์กร... โดยให้ความไว้วางใจต่อ บริษัท บี คิว ไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินงานดังกล่าว ทางเราได้นำภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นมานำเสนอแล้วค่ะ...Click

-------------------------------------------------------

อบต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายและเป้าหมายของหน่วยงาน  จึงได้เรียนเชิญ อาจารย์สุวัฒน์ ศิรินิรันดร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีคิวไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ  การทำงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ ซึ่งเป็นสมรรถนะหลักที่สำคัญของข้าราชการไทยทุกท่าน การอบรมจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคมที่ผ่านมานี้ ณ ห้องประชุม อบต.นาทราย  โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ อบต.นาทราย จำนวน 50 คน ทางทีมงานได้นำภาพบรรยากาศการอบรมมาฝากแล้วค่ะ.......Click

----------------------------------------------------

 

บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด  บริษัทผู้ส่งออกอาหารสำเร็จรูปแช่เยือกแข็ง ในเครือบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การวิเคราะห์นโยบายองค์กรเพื่อนำสู่การปฏิบัติ" ให้แก่บุคลากรของบริษัทฯ มีความรู้ ความเข้าใจ ในการปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยให้เกียรติเชิญ อาจารย์สุวัฒน์ ศิรินิรันดร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี คิว ไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นวิทยากรอบรม งานจัดขึ้นในวันที่ 7-8 สิงหาคมที่ผ่านมานี้  ทางทีมงานได้นำภาพบรรยากาศการอบรมมาฝากแล้วค่ะ...Click

-------------------------------------------------------

บริษัท แม็กซิส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านการผลิตยางรถยนต์แห่งหนึ่งของโลก เจ้าของแบรนด์เนม " MAXXIS" ซึ่งเป็นที่รู้จักและมีสาขามากมายทั่วโลก มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของบุคลากรระดับบริหาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา อันจะนำไปสู่การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า จึงจัดให้มีการอบรมสัมมนา เรื่อง จิตวิทยาการบริหารและการสร้างแรงจูงใจ  ในวันที่ 17 กรกฎาคมที่ผ่านมานี้ โดยให้เกียรติเรียนเชิญ อาจารย์สุวัฒน์ ศิรินิรันดร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีคิวไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อดังกล่าว  ทางเราได้นำภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นมานำเสนอแล้วนะคะ...Click

-------------------------------------------------------

 

บริษัท โตโยต้ายโสธร จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ และ ศูนย์บริการมาตรฐานของโตโยต้าในเขตจังหวัดยโสธรมานานกว่า 40 ปี ได้ให้เกียรติ บริษัท บีคิวไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาในการวิเคราะห์โครงการด้านการเงิน ในโอกาสที่จะขยายกิจการเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ซึ่งเป็นอีกความสามารถหนึ่งที่ทางบริษัทฯให้บริการลูกค้าของเราค่ะ....

-------------------------------------------------------

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จ.จันทบุรี  จัดโครงการ การทบทวนจัดทำแผนกลยุทธ์ประจำปีงบประมาณ 2558   และได้ให้เกียรติเรียนเชิญ อาจารย์สุวัฒน์ ศิรินิรันดร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีคิวไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อดังกล่าว ในวันที่ 22-23 ธันวาคม ที่ผ่านมานี้ ทางเราได้นำภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นมานำเสนอแล้วค่ะ.........Click

-------------------------------------------------------

ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการจัดทำยุทธศาสตร์ของภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์  ประจำปี 2558  และได้ให้เกียรติเรียนเชิญ อาจารย์สุวัฒน์ ศิรินิรันดร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีคิวไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อเรื่อง ..การวางแผนกลยุทธ์..ในวันที่ 18-19 ธันวาคม ที่ผ่านมานี้ ทางเราได้นำภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นมานำเสนอแล้วค่ะ...Click

-------------------------------------------------------

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้จัดอบรม-สัมมนา ให้แก่บุคลากรในองค์กรและเรียนเชิญ อาจารย์สุวัฒน์ ศิรินิรันดร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีคิวไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ "การจัดการวิศวกรรมระบบในอาคารสูง" เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องออดิทอเรียม อาคาร 2 สำนักงานใหญ่วิภาวดี โดย คุณจิระพันธ์ ออสวัสดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาคารและสถานที่ (ฺBKKWZ) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและร่วมรับฟังการบรรยายด้วย มีผู้เข้าร่วมรับฟังจำนวนมาก ทางทีมงานนำภาพมาฝากแล้วค่ะ ......Click

-------------------------------------------------------

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา เป็นศูนย์ศึกษาวิจัยการจัดองค์ความรู้ในงานพัฒนาชุมชน เพื่อเผยแพร่และฝึกอบรมทรัพยากรบุคคลภายในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้บริการประชาชนให้ได้รับประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด จึงจัดให้มีการสัมมนาบุคลากรในหัวข้อ "การบริการให้มีความประทับใจ" โดยเชิญ อาจารย์สุวัฒน์ ศิรินิรันดร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีคิวไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งจัดเมื่อวันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ทางทีมงานมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนในการช่วยพัฒนาประเทศไทย ทางทีมงานได้นำภาพการอบรมมาฝากแล้วค่ะ.......Click

-------------------------------------------------------

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายและเป้าหมายของหน่วยงาน  จึงได้เรียนเชิญ อาจารย์สุวัฒน์ ศิรินิรันดร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีคิวไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ  การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ซึ่งเป็นหนึ่งวิชาในหลักสูตรการบริหารจัดการสถานีดับเพลิง และเป็นสมรรถนะหลักที่สำคัญของข้าราชการไทยทุกท่าน การอบรมจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน ที่ผ่านมานี้ ณ ห้องมหานาค ชั้น 31 โรงแรมปริ๊นพาเลซ กรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับหัวหน้าสถานีดับเพลิงทุกเขตของ กทม. จำนวน 40 คน บรรยากาศการอบรมเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ผู้เข้าอบรมมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นกันอย่างทั่วถึง ทางทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจะเป็นประโยชน์กับทุกท่าน และจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือโครงการใหม่ๆในอนาคตอันใกล้นี้ ทางทีมงานได้นำภาพการอบรมมาฝากแล้วค่ะ.......Click

----------------------------------------------------

บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์มา จำกัด และ บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จำกัด ผู้นำด้านการผลิตและจัดจำหน่ายยา เวชภัณฑ์ เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ซึ่งได้ดำเนินธุรกิจมามากกว่า 40 ปี ภายใต้จุดมุ่งหมายหลัก คือ ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางด้านยามีคุณภาพดีที่สามารถหาซื้อได้ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรอันเป็นทรัพย์สินที่มีค่าขององค์กร จึงจัดให้มีการอบรมสัมมนา เรื่อง "การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์" โดยเชิญ อาจารย์สุวัฒน์ ศิรินิรันดร์ กรรมการผู้จัดการของ บริษัท บีคิวไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นวิทยากร ซึ่งได้จัดในวันที่ 13 มิถุนายนนี้ ทางทีมงานได้นำบรรยากาศการสัมมนามาฝากแล้วค่ะ......Click

-------------------------------------------------------

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟรม-อัพ ดีไซน์ ดำเนินธุรกิจด้านสื่องานพิมพ์ออฟเซ็ท เช่น หนังสือ, โบว์ชัวว์,แคตตาล็อค, ปฏิทิน, สติ๊กเกอร์, เอกสารที่ใช้ในออฟฟิต ผลิตสื่องานพิมพ์ซิลสกรีน ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย ได้มอบความไว้วางใจให้ทางบริษัท บีคิวไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาในการจัดทำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 เพื่อพัฒนาระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน สามารถตอบสนองตามต้องการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า ซึ่งโครงการได้เริ่มขึ้นแล้ว และคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคมนี้ค่ะ ทางทีมงานได้นำภาพการเข้าปฏิบัติงานมาฝากแล้วค่ะ.....Click 

-------------------------------------------------------คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จ.จันทบุรี ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การทำแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑) และแผนปฏิบัติราชการคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ในวันที่ ๑๔ – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖   ณ ห้องประชุมกรีนฮอลล์ คณะเทคโนโยลีการเกษตร และได้เรียนเชิญ อาจารย์สุวัฒน์ ศิรินิรันดร์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี คิว ไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด และ อาจารย์ ภาวนา สายชู  เป็นวิทยากรพิเศษ  มีผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย คณาจารย์ ละหน่วยงานสนับสนุนเข้าร่วมประมาณ 25 คน บรรยากาศดำเนินไปด้วยความเป็นกันเอง สนุกสนานและกระตือรือร้นในการร่วมนำเสนอความคิดเห็นเพื่อช่วยกันพัฒนามหาวิทยาลัย ทางทีมงานได้นำภาพการอบรมมาฝากแล้วค่ะ.......Click 
-------------------------------------------------------

ขอแสดงความยินดีกับ บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและส่งออก เครื่องประดับ - อัญมณีชั้นนำของโลก ซึ่งมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนากระบวนการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยการเข้าสู่มาตรฐาน ISO 9001: 2008 และมอบหมายให้ บริษัท บี คิว ไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาในการวางระบบดังกล่าว ขณะนี้ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการจัดการคุณภาพ ISO 9001:2008 จาก Bureau Ventas Certification (Thailand) Ltd.อย่างเป็นทางการแล้วค่ะ ทางทีมที่ปรึกษาต้องขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกัน ทำให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จอย่างงดงามค่ะ ....Click 

-------------------------------------------------------

ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดโครงการบ่มเพาะคนคุณภาพ และได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์ จึงจัดให้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อเรื่อง "การบริหารแผนอย่างคนคุณภาพ" โดยเรียนเชิญ อาจารย์สุวัฒน์ ศิรินิรันดร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี คิว ไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 14-16 ตุลาคม นี้ ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท พัทยา  ทางทีมงานจะนำภาพบรรยากาศการสัมมนามาฝากในโอกาสต่อไปค่ะ......Click  
-------------------------------------------------------
 

มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จ.จันทบุรี ได้จัดประชุมเชิงวิชาการ โครงการ "การทบทวนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557" และได้เรียนเชิญ อาจารย์สุวัฒน์ ศิรินิรันดร์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี คิว ไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด และ อาจารย์ ภาวนา สายชู  เป็นวิทยากรพิเศษ  ในการบรรยาย ฝึกปฏิบัติ ทบทวนและจัดทำยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11-12 กันยายนที่ผ่านมา ที่อิงธาร รีสอร์ท จ.นครนายก มีผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย คณาจารย์จากทุกคณะ และหน่วยงานสนับสนุนทุกหน่วยงานเข้าร่วมประมาณ 100 คน บรรยากาศดำเนินไปด้วยความเป็นกันเอง สนุกสนานและกระตือรือร้นในการร่วมนำเสนอความคิดเห็นเพื่อช่วยกันพัฒนามหาวิทยาลัย ทางทีมงานได้นำภาพการอบรมมาฝากแล้วค่ะ.......Click 

-------------------------------------------------------

     

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการวางแผนกลยุทธ์ และ มีความประสงค์ให้บุคลากรของภาควิชาสามารถนำไปใช้ได้จริง จึงเรียนเชิญ อาจารย์สุวัฒน์ ศิรินิรันดร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี คิว ไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "การวิเคราะห์และการจัดทำแผนกลยุทธ์ขององค์กร" ซึ่งจัดอบรมในวันที่ 13 สิงหาคม ที่ผ่านมา ทางทีมงานนำบรรยากาศการอบรมมาฝากแล้วค่ะ.......Click 

-------------------------------------------------------

บริษัทที่ปรึกษา ซีเอสอาร์ กรุ๊ป จำกัด เชิญคุณสุวัฒน์ ศิรินิรันดร์ กรรมการผู้จัดการบริษัท บี คิว ไอ คอนซัลแตนท์ จำกั ให้เป็นวิทยากรบรรยายในหลักสูตร การเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ให้แก่บุคลากรของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์กรมหาชน) เมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคมที่ผ่านมา  ทางเราได้นำภาพบรรยากาศการอบรมมาให้ชมแล้วค่ะ.......Click

-------------------------------------------------------

บริษัท ที.สัน.เทรดมาร์ค จำกัด หนึ่งในลูกค้าของบริษััทฯ มีนโยบายมุ่งเน้นการพัฒนาและเตรียมพร้อมด้านบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต ได้จัดให้มีการอบรมสัมมนาในหลักสูตร "การสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน" และให้เกียรติเชิญ อ.สุวัฒน์ ศิิรินิรันดร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี คิว ไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นวิทยากรอีกครั้ง โดยจัดขึ้นในวันที่ 22 มิถุนายน ที่ผ่านมานี้ ทางทีมงานได้นำภาพวันสัมมนามาฝากแล้วค่ะ .......Click 

-------------------------------------------------------

  

บริษัท ซี เอช อินดัสทรี่ จำกัด หนึ่งในกลุ่มบริษัท CH AUTOMATIVE GROUP ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเติบโตขององค์กรในอนาคต จึงจัดให้มีการอบรมเรื่อง "การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงสมรรถนะ : Competency Based Management" ขึ้น โดยได้เชิญ คุณสุวัฒน์ ศิรินิรันดร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี คิว ไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นวิทยากรในวันที่ 5 เมษายนนี้ ทางเราได้นำภาพบรรยากาศการอบรมมาให้ชมแล้วค่ะ.......Click 

-------------------------------------------------------

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและส่งออก เครื่องประดับ - อัญมณีชั้นนำของโลก เตรียมความพร้อมในการปรับตัวครั้งสำคัญเพื่อ "สร้างความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ" ของบริษัทฯและกลุ่มบริษัทในเครือด้วยการ ทบทวนและวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ตามหลักสมรรถนะ (Competency Base Management) พัฒนาบุคลากรในกลุ่ม Successor วางระบบการบริหารจัดการคนเก่ง-คนดี (Talent Management) และมุ่งพัฒนากระบวนการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยการเข้าสู่มาตรฐาน ISO 9001: 2008 โดยมอบหมายให้ บริษัท บี คิว ไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาและวิทยากรในการดำเนินงานโครงการต่าง ๆข้างต้นตลอดปีพ.ศ. 2555 และต่อเนื่องมาถึงปี 2556 ....Click 

-------------------------------------------------------

 

ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของกลยุทธ์ทางธุรกิจและมีความประสงค์ให้นิสิตของมหาวิทยาลัยสามารถนำไปใช้ได้จริง จึงเรียนเชิญอาจารย์สุวัฒน์ ศิรินิรันดร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี คิว ไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้แก่  นิสิตชั้น ปีที่ 4 ในหัวข้อ "กลยุทธ์การแข่งขันทางธุรกิจและเขียนแผนธุรกิจ" ซึ่งจัดอบรมในวันที่ 13 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมานี้ ทางทีมงานได้นำบรรยากาศการอบรมมาฝากแล้วค่ะ...Click 

-------------------------------------------------------

 

บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด  บริษัทผู้ส่งออกอาหารสำเร็จรูปแช่เยือกแข็ง ในเครือบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การกำหนดดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน -KEY PERFORMANCE INDICATOR : KPIs " ให้แก่บุคลากรของบริษัทฯ เพื่อให้การประเมินผลการดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพและมีความเป็นธรรม อันจะนำมาซึ่งขวัญกำลังใจในการทำงาน โดยให้เกียรติเชิญ อาจารย์สุวัฒน์ ศิรินิรันดร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี คิว ไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นวิทยากรอบรม งานจัดขึ้นในวันที่ 6 สิงหาคมนี้  ทางทีมงานได้นำภาพบรรยากาศการอบรมมาฝากแล้วค่ะ...Click 

-------------------------------------------------------

 

บริษัท ศิชาขนส่ง จำกัด และบริษัทในเครือ ศิชา กรุ๊ป หนึ่งในผู้ให้บริการเกี่ยวกับการขนส่งห้องเย็นอย่างครบวงจรที่มีคุณภาพชั้นแนวหน้าของประเทศ มีความมุ่งมั่นในการบริการลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดและไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนางานบริการให้ดียิ่งขึ้น จึงจัดให้มีการอบรมสัมมนา เรื่อง "การบริการเพื่อสร้างความประทับใจ" โดยให้เกียรติเชิญ อาจารย์สุวัฒน์ ศิรินิรันดร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี คิว ไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นวิทยากรอบรม งานจัดขึ้นในวันที่ 5 และ 19 สิงหาคมนี้ ที่โรงแรม แกรนด์ รอยัล พลาซ่า ฉะเชิงเทรา  ทางทีมงานได้นำภาพบรรยากาศการอบรมมาฝากแล้วค่ะ...Click 

-------------------------------------------------------

   

 

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และบริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด ให้การยอมรับหนังสือ "นโยบายองค์กร : ที่มาและวิธีนำสู่การปฏิบัติ" ของบริษัท บี คิว ไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้เป็นคู่มือของผู้บริหารในการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ โดยสั่งซื้อรวมกันจำนวน 470 เล่ม ซึ่งเป็นการพิสูจน์ว่าหนังสือเชิงวิชาการของเรามีคุณค่าต่อการนำเสนอสาระที่ผู้อ่านสามารถนำไปใช้เชิงปฏิบัติการได้จริง

-------------------------------------------------------

  

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การทำงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์" ให้แก่คณะเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯให้เกิดความตระหนักถึงความสำเร็จในการทำงาน เพื่อมุ่งผลักดันแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติและก่อให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยให้เกียรติเชิญ คุณสุวัฒน์ ศิรินิรันดร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี คิว ไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ โดยการสัมมนาได้จัดขึ้นในวันที่ 21 -22 พฤษภาคมที่ผ่านมา ณ โรงแรมลพบุรีอินน์ จ.ลพบุรี ...ทางเรามีภาพบรรยากาศการอบรมมาให้ชมค่ะ...Click 

-------------------------------------------------------

บริษัท ยูนิตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัดและบริษัทในเครือ ผู้ให้บริการด้านการบริหารจัดการอาคาร คอนโดมิเนียม หมู่บ้านจัดสรร ตลอดจนบริการดูแลทรัพย์สินครบวงจรอย่างมืออาชีพ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานและการให้บริการแก่ลูกค้า ด้วยการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหารและบุคคลากรของบริษัทในหลักสูตร "การกำหนดดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน : KPIs" โดยให้ความไว้วางใจแก่ บริษัท บี คิว ไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการจัดวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในวันที่ 22 มีนาคม 2555 นี้ ณ โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพ  ทางเราจะนำภาพบรรยากาศการอบรมมาให้ชมในโอกาสต่อไปค่ะ

-------------------------------------------------------

 

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและส่งออกอาหารแช่เยือกแข็งรายใหญ่ของประเทศไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การกำหนดดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน -KEY PERFORMANCE INDICATOR : KPIs ให้แก่บุคลากรของบริษัทฯทั้งจากสำนักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศ  เพื่อให้การประเมินผลการดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพและมีความเป็นธรรม อันจะนำมาซึ่งขวัญกำลังใจในการทำงาน โดยให้เกียรติเชิญ คุณสุวัฒน์ ศิรินิรันดร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี คิว ไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมดังกล่าว เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม ที่ผ่านมา ทางเราได้นำภาพบรรยากาศการอบรมมาให้ชมด้วยแล้วคะ... Click 

-------------------------------------------------------

 

กลุ่มบริษัทในเครือ โชคนำชัยกรุ๊ป ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ด้วยเทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ทันสมัยแห่งหนึ่งของประเทศ จัดอบรม - สัมมนาให้กับบุคลากร เรื่อง การบริหารงานและการสร้างทีมสำหรับหัวหน้างาน เพื่อมุ่งพัฒนาบุคลากรระดับหัวหน้างานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่สูงขึ้น โดยให้เกียรติเชิญ คุณ สุวัฒน์ ศิรินิรันดร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี คิว ไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นวิทยากรในการอบรม ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 17 -18 กันยายนนี้ ณ โรงแรมยูอินจันทรี จ.กาญจนบุรี โดยทางเราได้นำภาพการสัมมนามาฝากให้ชมแล้วค่ะ..........Click

------------------------------------------------------- 

  

  

บริษัท เอสเอฟซี สแตนดาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด  ผู้ให้บริการรับเหมาช่วงงานบริการต่าง ๆ เช่น Messenger service , Cleaning service , Operator service , Driver service โดยกระจายการให้บริการทั่วเขตกรุงเทพมหานครและภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งมีเป้าหมายที่จะให้ลูกค้าได้รับการบริการที่ดีที่สุด และประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้แรงงานมากที่สุด มุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในระดับสากลตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 โดยให้ความไว้วางใจแก่ บริษัท บี คิว ไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้เป็นที่ปรึกษาในการวางระบบดังกล่าว ซึ่งโครงการได้เริ่มดำเนินการแล้วค่ะ ทีมงานมีภาพงานวันอบรมวันแรก มาให้ชมแล้วค่ะ ..........Click
  
 
 -------------------------------------------------------

 

บริษัท เวท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด และบริษัทในเครือ ผู้จัดจำหน่ายเวชภัณฑ์และอาหารสำหรับสัตว์ ซึ่งเคยมอบความไว้วางใจให้บริษัท บี คิว ไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาในการจัดทำระบบมาตรฐาน ISO 9001:2001 เมื่อหลายปีก่อน ในปีนี้ทางบริษัทฯได้ปรับเปลี่ยนเป็น ISO 9001:2008 และในเดือนสิงหาคมนี้จะได้มอบหมายให้ทางเรา ทำการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (IQA) อีกครั้งเพื่อรักษาระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานและคงอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ นับเป็นบริษัทตัวอย่างหนึ่งที่ตระหนักถึงความสำคัญของการนำระบบไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง ทีมงานมีภาพการปฏิบัติงานของที่ปรึกษามาให้ชมค่ะ..........Click

-------------------------------------------------------

  

 

คุณสุวัฒน์ ศิรินิรันดร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี คิว ไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้รับเกียรติจากสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้เข้าร่วมเป็นวิทยากรในโครงการอบรมหลักสูตร "ผู้จัดการโรงงาน" ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้ที่ทำงานในตำแหน่ง ผู้จัดการโรงงาน ให้มีความรอบรู้ในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาบุคลากรรวมถึงเทคโนโลยีต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้สามารถบริหารโรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทางทีมงานมีภาพวันอบรมมาฝากแล้วค่ะ..........Click

 -------------------------------------------------------

  

  

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงในทุกด้านขององค์กร ครอบคลุมทุกบริษัทในเครือ ได้ให้ความไว้วางใจและมอบหมายให้ บริษัท บี คิว ไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาด้านการประกันภัย ซึ่งถือว่าเป็นบริการอีกด้านหนึ่งที่เราสามารถดำเนินการได้โดยทีมที่ปรึกษามืออาชีพ

 -------------------------------------------------------

    

 

หลังจากที่กลุ่มบริษัทในเครือ โทเรกรุ๊ป ผู้ดำเนินธุรกิจด้านการทอผ้าที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศไทย ประสบความสำเร็จในการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารด้านทักษะเชิงธุรกิจด้วยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการ "Business Simulation Game" ในปีที่ผ่านมา จึงมอบความไว้วางใจแก่ บริษัท บี คิว ไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด ในการดำเนินงานจัดอบรมในโครงการดังกล่าวแก่ผู้บริหารรุ่น 2 อีกครั้งระหว่างช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2554 นี้ ทางเราได้นำภาพบรรยากาศการอบรมมาให้ชมแล้วค่ะ..........Click

-------------------------------------------------------

บริษัท สีทอง 555 จำกัด ผู้นำในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ซองจดหมายทุกชนิดรวมถึงกระดาษเขียนจดหมายในประเทศไทย ภายใต้ Brand "555" และ "555 เปเปอร์พลัส" จัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯในหลักสูตร "เทคนิคการสั่งงานอย่างมีประสิทธิภาพ" โดยให้เกียรติเชิญ คุณสุวัฒน์ ศิรินิรันดร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี คิว ไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นวิทยากร ซึ่งทางเราจะนำภาพบรรยากาศการอบรมมาให้ชมในโอกาสต่อไปนะคะ....

 -------------------------------------------------------

  

 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ยางพาราแบบครบวงจรรายใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่ง ให้ความไว้วางใจอย่างสูงแก่ทาง บริษัท บี คิว ไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด ในการเป็นผู้บริหารและจัดการฝึกอบรม - สัมมนาให้แก่บุคลากรของบริษัทและกลุ่มบริษัทในเครือทั้งหมด ตลอดปีพ.ศ. 2554 นี้ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมวิเคราะห์ความต้องการด้านการฝึกอบรม การออกแบบหลักสูตร การกำหนดวิธีการประเมินผลและจัดวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายให้ความรู้และทักษะแก่ผู้เข้ารับการอบรมทุกระดับ โดยโครงการนี้จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไป....ทางเราได้นำภาพบรรยากาศการดำเนินงานมาให้ชมแล้วค่ะ.... Click 

 -------------------------------------------------------

                    

 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนครราชสีมา ได้จัดงานสัมมนาวิชาการผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2553  เมื่อวันที่ 23-24มกราคม ที่ผ่านมา ณ สบายโฮเทล จังหวัดนครราชสีมา  โดยทางศูนย์ได้เชิญ อาจารย์สุวัฒน์ ศิรินิรันดร์ ผู้บริหารของเราเป็นวิทยากรบรรยายในเรื่อง การคิดเชิงกลยุทธ์  บรรยากาศในงานเป็นไปอย่างสนุกสนาน อบอุ่น เป็นกันเอง และผู้เข้าร่วมสัมมนายังได้รับแนวคิดดีๆนำไปปรับใช้กับงานและชีวิตได้อีกมากมาย ทีมงานมีภาพในวันนั้นมาให้ชมแล้วค่ะ......Click

-------------------------------------------------------

 

บริษัท อีสเทิร์น ฟลูอิด ทรานสปอร์ต จำกัด ผู้ให้บริการระบบและโครงสร้างสำหรับท่อขนส่ง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ เรื่อง "การเขียนแผนธุรกิจ" ได้มอบหมายให้ สถาบันฝึกอบรมและพัฒนาธุรกิจ บิซเนสเซนเตอร์เป็นผู้ดำเนินงานด้านการฝึกอบรม โดยให้เกียรติเชิญ คุณสุวัฒน์ ศิรินิรันดร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี คิว ไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นวิทยากรในการอบรมดังกล่าว ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 18 - 19 ธันวาคมนี้ ณ โรงแรมมณีจันทร์รีสอร์ท จ.จันทบุรี ทางทีมงานได้นำภาพการอบรมมาฝากแล้วค่ะ.....Click

  -------------------------------------------------------

 

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลยร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงคาน จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การบริการเพื่อสร้างความประทับใจ"  ขึ้น มุ่งหวังที่จะปลูกฝังให้ผู้ประกอบกิจการร้านค้า  ร้านอาหาร  โรงแรม  รีสอร์ท  และโฮมสเตย์ต่าง ๆ มีจิตสำนึกต่อการให้บริการ รองรับการท่องเที่ยวและบริการที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว เพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนและนักท่องเที่ยว โดยได้เชิญ คุณสุวัฒน์ ศิรินิรันดร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี คิว ไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ โดยรุ่นที่ 1 จัดในวันที่ 7 - 8 , รุ่นที่ 2 จัดในวันที่ 16-17 พฤศจิกายน ณ เชียงคานฮิลล์รีสอร์ท และรุ่นที่ 3 จัดในวันที่ 24-25 พฤศจิกายนนี้เช่นกัน ที่สำนักงานเทศบาลเชียงคาน  อ.เชียงคาน จ.เลย ทางทีมงานมีบรรยากาศการอบรมมาฝากค่ะ......Click 

  -------------------------------------------------------

  

บริษัท ซีรีน คอร์เนอร์ จำกัด และบริษัท เซ้นท์ คอทเทจ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายหัวน้ำหอม และวัสดุปรุงแต่งสำหรับอุตสาหกรรม ร่วมกันจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ การสร้างทีมงานเพื่อความเป็นหนึ่ง ให้กับทีมงานของบริษัท เพื่อเตรียมพร้อมรับสภาวะการแข่งขันและมุ่งสู่การเติบโตของธุรกิจ ในโครงการนี้ ทางบริษัท บีคิวไอ คอนซัลแตนท์ โดยคุณสุวัฒน์ ศิรินิรันดร์ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรอบรมเช่นเคย ทางทีมงานมีภาพการจัดอบรมมาให้ชมค่ะ......Click 

  -------------------------------------------------------

   

บริษัท ออสสิริส ฟิวเจอร์ส จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญา ซื้อขายล่วงหน้าเกี่ยวกับทองคำ ในตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เตรียมความพร้อมเพื่อสร้างความมั่นคงในการทำธุรกิจด้วยการ จัดทำแผนธุรกิจเพื่อการดำเนินงาน โดยให้ความไว้วางใจแก่ บริษัท บี คิว ไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด ในการเป็นวิทยากรให้ความรู้และเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำ ทางทีมงานได้นำภาพบรรยากาศการดำเนินงานมาให้ชมแล้วค่ะ... Click 

  -------------------------------------------------------

 

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและส่งออกอาหารแช่เยือกแข็งรายใหญ่ของประเทศไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร" ให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงานในปีพ.ศ. 2554 โดยให้เกียรติเชิญ คุณสุวัฒน์ ศิรินิรันดร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี คิว ไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นวิทยากรและที่ปรึกษาอำนวยการฝึกอบรมดังกล่าว ซึ่งจะมีการบรรยายกระบวนการวางแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการระดับหน่วยธุรกิจ (BUSINESS UNIT) ในวันที่ 13 - 15 สิงหาคม จัดทำแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงานในวันที่ 21,22,28 สิงหาคมนี้ อย่างไรแล้วทางเราจะนำภาพบรรยากาศการอบรมมาให้ชมในโอกาสต่อไปนะคะ... Click 

-------------------------------------------------------

    

 

กลุ่มบริษัทในเครือ โทเรกรุ๊ป ผู้ดำเนินธุรกิจด้านการทอผ้าที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศไทย มุ่งพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารด้านทักษะเชิงธุรกิจ ซึ่งถิอว่าเป็นสมรรถนะหลักอย่างหนึ่งของผู้บริหาร ด้วยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการ "Business Simulation Game" โดยให้ความไว้วางใจแก่ บริษัท บี คิว ไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินงาน ซึ่งมีกำหนดการการจัดอบรมในวันที่ 28 กรกฎาคม ถึง 8 กันยายน นี้ ทางเราได้นำภาพบรรยากาศการอบรมมาให้ชมแล้วค่ะ...Click 

-------------------------------------------------------

บริษัท สุราษฎร์ซีฟู้ดส์ จำกัด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ผู้ผลิตอาหารทะเลแช่แข็ง ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ผู้บริหารและหัวหน้างาน เรือ่ง "การจัดการความเสี่ยงระดับหน่วยงาน" เพื่อสร้างแผนปฏิบัติการและนำสู่การปฏิบัติในการป้องกันและลดความเสียงด้านต่าง ๆจากการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานภายในองค์กร ซึ่งการจัดอบรมดังกล่าวจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 17 - 18 มิถุนายนนี้ โดยคุณสุวัฒน์ ศิรินิรันดร์ กรรมการผู้จัดการบริษัท บี คิว ไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรอำนวยการฝึกอบรม...Click 

-------------------------------------------------------

       

 

สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา ศูนย์ศึกษาเมืองทองธานี ให้ความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนกันทางวิชาการกับบริษัท บี คิว ไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในรูปแบบของหลักสูตรฝึกอบรมต่าง ๆสำหรับบุคคลทั่วไป (Public Training) ซึ่งจะร่วมกันจัดให้มีขึ้นในเร็ว ๆนี้ โดยทุกหลักสูตรผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านเกณฑ์ตามข้อกำหนด จะได้รับวุฒิบัตรรับรองความรู้ - ความสามารถจากทางสถาบันฯ

-------------------------------------------------------

โครงการต้นกล้าอาชีพ   คือ   โครงการฝึกอบรมอาชีพและสร้างงานให้แก่ผู้ว่างงาน  ผู้กำลังจะถูกเลิกจ้างงาน และนักศึกษาจบใหม่จำนวน 500,000 คน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งทางบริษัท บี คิว ไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด  ได้จัดส่งวิทยากรและที่ปรึกษาของบริษัทฯ เข้าร่วมเป็นวิทยากรในโครงการนี้ด้วย  โดยปฏิบัติหน้าที่อบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย ให้มีความรู้-ความเข้าใจใน เรื่อง"โรงไฟฟ้าชีวมวล"ณ อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์  ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาต่อยอด  เพื่อการประกอบอาชีพ ในกิจกรรมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้าชีวมวลที่จะตั้งขึ้นในพื้นที่ในอนาคตอันใกล้นี้.......Click 

-------------------------------------------------------


กลุ่มบริษัท กังคอร์เปอร์เรชั่น จำกัด
มุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยระบบการบริหารจัดการที่เชื่อถือได้ เพื่อนำเสนอสินค้าและบริการที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ทั้งในด้านการผลิต การขายปลีกและส่งสินค้าอุตสาหกรรม เคมีภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการเกษตร งานด้านโลจิสติกส์ ด้วยการนำระบบการบริหารคุณภาพ (ISO9001:2008)  , ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO14001), ระบบการจัดการอาชีวะอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001) มาปฏิบัติใช้พร้อมกัน โดยให้เกียรติทาง บริษัท บี คิว ไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาในการวางระบบดังกล่าวโดยบูรณาการทั้งสามระบบเข้าด้วยกัน ซึ่งจะประหยัดเวลาในการจัดทำ และสามารถนำระบบมาตรฐานเหล่านี้มาใช้โดยเร็ว ขณะนี้ทางบริษัทฯได้ผ่านการรับรองทั้งสามระบบอย่างเป็นทางการแล้ว ทีมงานขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ ทางทีมงานมีภาพขณะทำระบบมาฝากแล้วค่ะ.......Click 

-------------------------------------------------------


บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน)ด้ตระหนักถึงความสำคัญของพนักงาน ปรารถนาให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี จึงได้เข้าร่วมในโครงการจัดทำมาตรฐานระบบบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการทำงานในองค์กร (MS-QWL 1:2008) ซึ่งดำเนินโครงการโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการนี้ที่ปรึกษาของบริษัท บี คิว ไอ คอนซัลแตนท์ จำกัดได้รับเกียรติเป็นที่ปรึกษาและติดตามความคืบหน้าในการจัดทำระบบ ซึ่งทางบริษัทคาดหวังว่าจะสามารถขอการรับรองอย่างเป็นทางการได้ในปี 2010 นี้  ทางทีมงานมีภาพในวันที่เข้าให้คำปรึกษามาฝากด้วยค่ะ...Click 

-------------------------------------------------------


บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
ผู้นำในอุตสาหกรรมการผลิตและส่งออกอาหารแช่เยือกแข็งรายใหญ่ของประเทศไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่เจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติการเรื่อง การบริหารความเสี่ยงในระดับหน่วยงาน เพื่อการหลีกเลี่ยงและลดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่าง ๆที่อาจจะเกิดขึ้น จากการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ โดยมอบหมายให้ บริษัท บี คิว ไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด ในฐานะวิทยากรและที่ปรึกษาที่ร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติให้ในวันที่ 16 และ 17 ตุลาคมนี้ ซึ่งทางเราได้นำภาพบรรยากาศการอบรมมาให้ชมแล้วค่ะ....Click 

-------------------------------------------------------


บริษัท สยามพูลทรัพย์ อินเตอร์เคมีคอล จำกัด
ผู้ผลิตและจำหน่ายสเปรย์ปรับอากาศ คิงส์สเตลล่า น้ำยาทำความสะอาดรถ waxone และสินค้าอื่นๆอีกหลากหลายชนิด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและสัมมนาผู้บริหารเรื่อง การวางแผนกลยุทธ์องค์กรและนำสู่การปฏิบัติระดับหน่วยงาน เพื่อรองรับแนวโน้มทางเศรษฐกิจที่เริ่มมีสัญญาณในทางที่ดีขึ้น โดยให้เกียรติเชิญ คุณสุวัฒน์ ศิรินิรันดร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี คิว ไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นวิทยากรและที่ปรึกษาในโครงการนี้ การอบรมดังกล่าวจะจัดในวันที่ 2,3 และ 9 ตุลาคมนี้ ซึ่งทางเราได้นำภาพบรรยากาศการสัมมนามาให้ชมแล้วค่ะ.........Click 

-------------------------------------------------------


บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญของพนักงาน ปรารถนาให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี จึงได้เข้าร่วมในโครงการจัดทำมาตรฐานระบบบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการทำงานในองค์กร (MS-QWL 1:2008) ซึ่งดำเนินโครงการโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการนี้ที่ปรึกษาของบริษัท บี คิว ไอ คอนซัลแตนท์ จำกัดได้รับเกียรติเป็นวิทยากรและที่ปรึกษาให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯทั้งที่โรงงานสิงห์บุรี ด่านช้าง และกาฬสินธุ์ ในการจัดทำระบบดังกล่าว ทางทีมงานได้นำภาพความคืบหน้าการดำเนินโครงการมาเสนอแล้วค่ะ ลองคลิ๊กเข้ามาดูสิคะ
...........Click 

-------------------------------------------------------


บริษัท โมเดอนเคมีเคิล จำกัด
ผู้จำหน่ายและให้บริการด้านเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม Solvent ทุกชนิด มุ่งมั่นที่จะก้าวสู่มาตรฐาน ISO 9001:2008 เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยการพัฒนาคุณภาพด้านการจัดการและการให้บริการที่เป็นมาตรฐานระดับสากล โดยให้ความไว้วางใจต่อบริษัท บี คิว ไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด ในการเป็นที่ปรึกษาในการวางระบบดังกล่าว ทางทีมงานได้นำภาพวันสัมมนาเปิดโครงการมาฝากแล้วค่ะ ลองเข้ามาชมบรรยากาศวันนั้นสิคะ......Click 

--------------------------------------------------------------


บริษัท สยามพูลทรัพย์ อินเตอร์เคมีคอล จำกัด
ผู้ผลิตและจำหน่ายสเปรย์ปรับอากาศ คิงส์สเตลล่า น้ำยาทำความสะอาดรถ waxone รวมถึงสินค้าอื่นๆอีกหลากหลายชนิดและกลุ่มบริษัทในเครือ ให้ความสำคัญต่อการจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ มุ่งสร้างขวัญ-กำลังใจและความรู้สึกรักองค์กรให้แก่พนักงาน ด้วยการนำ "ระบบพี่เลี่ยงพนักงานใหม่" เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสำคัญของบริษัท โดยมอบหมายให้บริษัท บี คิว ไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและให้คำแนะนำในการจัดการระบบดังกล่าวเมื่อวันที่ 19 กันยายนที่ผ่านมา ทางเรามีภาพบรรยากาศการอบรมมาให้ชมด้วยค่ะ.......Click 


-------------------------------------------------------

สายงานผลิตไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การวางแผนยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงาน" ให้แก่ผู้บริหารและบุคคลากรภายในสายงาน อหฟ. เพื่อเป็นการทบทวนเพิ่มพูนความรู้ และปรับแผนของหน่วยงานให้มีความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ระดับองค์กรมากยิ่งขึ้น โดยได้เชิญ คุณสุวัฒน์ ศิรินิรันดร์ กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ เป็นวิทยากรและที่ปรึกษาติดต่อกันเป็นปีที่ 2 ซึ่งการอบรมดังกล่าวได้จัดไปเมื่อวันที่ 28-29 สิงหาคม ที่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ บางกรวย จ.นนทบุรี และในวันที่ 17-18 กันยายน ที่เขาบ่อยา จังหวัดชลบุรี  โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประมาณ 40 ท่าน  ทางทีมงานได้นำภาพการสัมมนามาฝากบางส่วนค่ะ ลองคลิ๊กเข้าชมสิคะ....Click

------------------------------------------------------


โรงพยาบาลสัตว์
ศ.เมืองเอกและในเครือ
โดยนายสัตวแพทย์ อภิวัจน์ พิเศษไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เตรียมความพร้อมรับการเจริญเติบโตของธุรกิจการรักษาพยาบาลสัตว์เลี้ยง ด้วยการจัดสัมมนาผู้บริหารเพื่อวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร ครั้งใหญ่ โดยให้ความไว้วางใจต่อ บริษัท บี คิว ไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด ในการเป็นที่ปรึกษาทางกลยุทธ์ จัดระบบบริหารจัดการภายในองค์กร และออกแบบหลักสูตรจัดการอบรม-สัมมนาทั้งหมด โดยมีแผนการดำเนินงานในกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการสัมมนาได้เริ่มขึ้นแล้วเมื่อวันที่ 14 ตุลาคมที่ผ่านมา และจะสืบเนื่องไปตลอด ปีพ.ศ. 2552 นี้ ทางทีมงานมีภาพวันสัมมนามาฝากด้วยค่ะ ลองคลิ๊กเข้าชมสิค่ะ......Click

------------------------------------------------------


บริษัท เวท อินเตอร์
ฟาร์มา จำกัด และบริษัทในเครือ ผู้จัดจำหน่ายเวชภัณฑ์และอาหารสำหรับสัตว์ ที่มีชื่อเสียง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาองค์กรและบุคลากรเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในสภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันผวนอย่างมาก จึงได้มอบหมายให้บริษัท บี คิว ไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการในการออกแบบหลักสูตรและจัดการอบรมให้กับบุคลากร เพื่อการพัฒนาศักยภาพรองรับภาวะการแข่งขันทางธุรกิจที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน   โครงการได้เริ่มขึ้นแล้วเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ทางทีมงานมีภาพวันสัมมนามาฝากค่ะ .....Click

------------------------------------------------------


ขอแสดงความยินดีกับ บริษัท ที.เค.โลจิสติกส์ แอนด์ ซัพพลายเชน (ประเทศไทย) จำกัด 
        บริษัท ที.เค.โลจิสติกส์ แอนด์ ซัพพลายเชน (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจบริการขนส่งเพื่อการส่งออกและนำเข้า ตั้งอยู่ที่เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร  โดยคุณทองอยู่ คงขันธ์ ประธานกรรมการบริหารของบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างมาตรฐานในการให้บริการและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าเพื่อรองรับสภาพการณ์แข่งขันที่รุนแรงในปัจจุบัน จึงมีความมุ่งมั่นจะนำระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2008 มาปฏิบัติใช้ในองค์กร  และทางบริษัท บีคิวไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด ก็ได้รับเกียรติให้เป็นที่ปรึกษาในโครงการดังกล่าว  ขณะนี้ทางบริษัทฯได้ผ่านการรับรองระบบอย่างเป็นทางการแล้วจากบริษัท มูดี้ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ทางบริษัท บี คิว ไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ  เรามีภาพการเข้าให้คำปรึกษาที่ผ่านมา มาฝากด้วยค่ะ ......Click

-------------------------------------------------------


บริษัท ที.สัน.เทรดมาร์ค จำกัด ผู้ผลิตป้ายตราสินค้าประเภท ทอ ปัก พิมพ์ที่มีชื่อเสียง เข้าร่วมในโครงการสมทบเงินเพื่อจูงใจในการพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรม (Training Fund : TF) ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยได้เลือกบริษัท บี คิว ไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในโครงการดังกล่าว เป็นผู้ดำเนินการในการออกแบบหลักสูตรและจัดการอบรมให้กับบุคลากร เพื่อการพัฒนาศักยภาพรองรับภาวะการแข่งขันทางธุรกิจที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ทางทีมงานมีภาพวันสัมมนามาฝากด้วยค่ะ ลองคลิ๊กเข้าชมสิค่ะ.....Click

------------------------------------------------------


เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนตั้งตรงจิตรพณิชยการ และโรงเรียนในเครือทั้งหมด ได้จัดให้มีการอบรมสัมมนาในหัวข้อ "ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนอาชีวะเอกชนและการนำระบบบริหารจัดการคุณภาพมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ" ซึ่งงานได้จัดขึ้นที่โรงเรียนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ ประชาชื่น มีคณาจารย์และผู้บริหารจากทุกโรงเรียนในเครือเข้าร่วมประมาณ 500 ท่าน อาจารย์สุวัฒน์ ศิรินิรันดร์ กรรมการผู้จัดการของบริษัท บีคิวไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในหลักสูตรดังกล่าว  นับเป็นก้าวหนึ่งในการเตรียมความพร้อมของบุคลากรเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  ทางทีมงานมีภาพวันงานมาฝากค่ะ.....Click

------------------------------------------------------


บริษัท ฟาร์มไก่พันธุ์ ซิกม่า จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจโรงฟักและฟาร์มไก่ ที่มีชื่อเสียงของอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  โดยคุณปุณณภพ อรรถชัยพานิช ผู้บริหารระดับสูง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างมาตรฐานในการให้บริการและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ทางบริษัทฯจึงมีความมุ่งมั่นจะนำระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2000 มาปฏิบัติใช้ในองค์กร  โครงการดังกล่าวทางบริษัท บีคิวไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้รับเกียรติให้เป็นที่ปรึกษาในโครงการ และด้วยความมุ่งมั่นของผู้บริหารและความร่วมมือร่วมใจของทีมงานและบุคลากรในองค์กร ทำให้ทางบริษัทฯสามารถจัดทำระบบเสร็จอย่างรวดเร็วและได้ผ่านการรับรองระบบจากบริษัท โกลบอล กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว ทางทีมงานขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ .....Click

-----------------------------------------------------


บริษัท ไทย อินเตอร์ฟิล จำกัด  ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์และให้บริการระบบกรองของเหลว สารเคมี น้ำ และอากาศ , การออกแบบ, ติดตั้งและปรับปรุงระบบCleanroom รวมทั้งงานอุปกรณ์สเตนเลสสตีล และเหล็กเคลือบสี โดยรับออกแบบและทำตามแบบของชิ้นงานต่างๆ ให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท ได้ให้ความไว้วางใจทางบริษัท บีคิวไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาในการจัดทำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000 ขณะนี้ได้ผ่านการตรวจประเมินและได้รับใบรับรองระบบอย่างเป็นทางการแล้ว ทางบริษัทฯขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ.....

-----------------------------------------------------


บริษัท กิบไทย จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายและให้บริการ น้ำยาและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ได้ให้ความไว้วางใจทางบริษัท บีคิวไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาในการจัดทำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000 ขณะนี้ได้ผ่านการตรวจประเมินและได้รับใบรับรองระบบอย่างเป็นทางการแล้ว ทางบริษัทฯขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ....Click

------------------------------------------------------


โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค) จ.ชลบุรี จัดโครงการสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนเพื่อเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ในเรื่อง การวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาโรงเรียน โดยมี คุณสุวัฒน์ ศิรินิรันดร์ และคุณภาวนา สายชู เป็นวิทยากรอำนวยการสัมมนา ในวันที่ 28-29 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา โรงแรมระยองชาเลต์ อ.แกลง  จ.ระยอง โดยมีผู้บริหารและคณาจารย์เข้าร่วมเกือบ 40 ท่าน นับเป็นอีกก้าวหนึ่งซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้ง แม้ปัจจุบันทางโรงเรียนจะมีนักเรียนเกือบหนึ่งหมื่นคนก็ตาม....Click

------------------------------------------------------


ขอแสดงความยินดีกับ บริษัท ทรัพย์อินเตอร์ซัพพลาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าประเภท Motor และ Vibrator ที่มีคุณภาพ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพภายในบริษัท โดยนำมาตรฐาน ISO9001:2000 มาปฏิบัติใช้ ทางบริษัทฯได้ให้ความไว้วางใจบริษัท บีคิวไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาในการวางระบบดังกล่าว ปัจจุบันทางบริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองระบบอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว.....Click

------------------------------------------------------


บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำในอุตสาหกรรมการผลิตและส่งออกอาหารแช่เยือกแข็งรายใหญ่ของประเทศไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ผู้บริหารเรื่อง การทบทวนแผนกลยุทธ์และนำสู่การปฏิบัติระดับหน่วยงาน เพื่อปรับแผนรองรับสถานการณ์ปี 2552 โดยให้เกียรติเชิญ คุณสุวัฒน์ ศิรินิรันดร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี คิว ไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้เป็นวิทยากรและที่ปรึกษาในการอบรมดังกล่าว โดยได้จัดให้มีขึ้นในวันที่ 7 และ 14 กุมภาพันธ์นี้ ซึ่งทางทีมงานได้นำภาพบรรยากาศการอบรมบางส่วนมาฝากแล้ว เชิญคลิ๊กเข้าชมได้ค่ะ....Click

------------------------------------------------------


ขอแสดงความยินดีกับ บริษัท เค.เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ที่มีชื่อเสียง และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพภายในบริษัท โดยนำมาตรฐาน ISO9001:2000 มาปฏิบัติใช้ ทางบริษัทฯได้ให้ความไว้วางใจบริษัท บีคิวไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาในการวางระบบดังกล่าว ปัจจุบันทางบริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองระบบอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว....Click

------------------------------------------------------


เป็นอีกความภูมิใจหนึ่งที่ บริษัท ภูเก็ต ซีเกิล แกรนดิโอส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือซีกัลโฮม หนึ่งในโรงแรมที่มีชื่อเสียงบนหาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต  โดยคุณมณีรัตน์ อุปัติศฤงค์ ผู้บริหารระดับสูง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างมาตรฐานในการให้บริการและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ทางบริษัทฯจึงมีความมุ่งมั่นจะนำระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2000 มาปฏิบัติใช้ในองค์กร  และในโครงการดังกล่าวทางบริษัท บีคิวไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้รับเกียรติให้เป็นที่ปรึกษาในโครงการ คาดว่าจะได้รับการรับรองในปลายปีนี้

-----------------------------------------------------


เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน ที่ผ่านมา ทางธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ( SME BANK ) ได้จัดเสวนาเรื่อง " แนวคิดและหลักการของ Balanced Scorecard " ให้กับเจ้าหน้าที่ของธนาคาร ในงานนี้ทางบริษัท บี คิว ไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด โดยคุณสุวัฒน์ ศิรินิรันดร์ กรรมการผู้จัดการของเรา ได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการ ฝ่ายที่ปรึกษาทางการเงินและร่วมลงทุน คุณตรัยรัธน์ ตรีรัตนพันธ์ ให้เป็นผู้แนะนำหลักการดังกล่าว รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดทำระบบนี้ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้อันจะเป็นประโยชน์แก่องค์กรและผู้ประกอบการที่สนใจ ....Click

-----------------------------------------------------


โครงการ"เสริมสร้างทักษะการบริหารจัดการ ( INGRAM MICRO MBA ) " ของ บริษัท อินแกรม ไมโคร ( ประเทศไทย ) จำกัด ซึ่งมอบหมายให้ บริษัท บี คิว ไอ คอนซัลแตนท์ จำกัดเป็นผู้บริหารโครงการ ได้จัดให้มีขึ้นในวันที่ 13 , 20 , 27 มีนาคมและ 3 เมษายน ที่ผ่านมา รวม 4 วัน ณ อาคารเคยู โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 54 คน โดยเนื้อหาการอบรมจะครอบคลุม 5 หลักสูตรได้แก่ การบริหารเชิงกลยุทธ์ , การตลาด , การเงิน , การบริหารโซ่อุปาทานและลอจิสติกส์ และการบัญชี .....Click

-----------------------------------------------------


เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ทางบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ อิน-เอ็กซ จำกัด หนึ่งในบริษัทในเครือซีพี ได้จัดให้มีการสัมมนาเรื่อง " เทคนิคการสั่งงานอย่างมีประสิทธิภาพ " ให้กับทีมงานของเครือบริษัทมิตรภาพ ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนิน การด้านปศุสัตว์ในส่วนของสุกรและไก่ครบวงจร ทั้งนี้เพื่อเป็นการตอบแทนที่ทางบริษัทมิตรภาพ จำกัดได้เป็นลูกค้าที่ดีของทางบริษัทฯเสมอมา ทางบริษัท บีคิวไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด โดยคุณสุวัฒน์ ศิรินิรันดร์ ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรอบรมในหลักสูตรดังกล่าว งานจัดให้มีขึ้นที่โรงแรมเซอร์เจมส์ จังหวัดสระบุรี.....Click

------------------------------------------------------


บริษัท ดั๊กคิง จำกัดและบริษัท บิ๊กดั๊กฟาร์ม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตเป็ดจำหน่ายภายในประเทศที่ครบวงจร โดยมีคุณนริศ ปุณยลิขิต เป็นกรรมการผู้จัดการ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างระบบบริหารและทีมงานให้มีความแข็งแกร่งเพื่อตอบรับกับโอกาสและความก้าวหน้าทางธุรกิจ ดังนั้นจึงมอบหมายให้บริษัท บี คิว ไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด เข้าดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง " การวางแผนกลยุทธ์และนำสู่การปฏิบัติด้วย Balanced Scorecard " ในวันที่ 6-7 ตุลาคม ที่ผ่านมา ภายใต้การสนับสนุนของบริษัท เวท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด โดยมีคุณสุวัฒน์ ศิรินิรันดร์ กรรมการผู้จัดการของเราเป็นวิทยากร......Click

-----------------------------------------------------


บริษัท กะรัต ฟอเซท จำกัด ผู้ผลิตก๊อกน้ำคุณภาพสูงสำหรับสุขภัณฑ์ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพการบริหารงานและการวัดผลสำเร็จในการปฏิบัติงาน จึงได้จัดให้มี การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การวางแผนกลยุทธ์และนำสู่การปฏิบัติด้วย Balanced Scorecard Model" ให้กับเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารภายในองค์กร ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา โดยมี บริษัท  บี คิว ไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรมครั้งนี้.....Click

-----------------------------------------------------


บริษัท แอล เอ ไบซิเคิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายจักรยานคุณภาพสูงที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การวางแผนและติดตามความสำเร็จของงาน" ให้กับหัวหน้างานของบริษัทฯ โดยมอบหมายให้ บริษัท บี คิว ไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้ออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการ รวมทั้งจัดการบรรยายจำนวน 2 รุ่นๆละเกือบ 100 คน ในวันที่ 18 และ 25 กุมภาพันธ์.....Click

-----------------------------------------------------


บริษัท เวท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด ร่วมกับบริษัท บี คิว ไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด จัดอบรม-สัมมนา เรื่อง " การวางแผนกลยุทธ์และนำสู่การปฏิบัติด้วย Balanced Scorecard Model"ให้กับผู้บริหารของ บริษัท สหฟาร์ม จำกัด และบริษัทในเครือทั้ง 3 แห่ง จำนวน 28 ท่าน อันเป็นผลมาจาก ทางบริษัท สหฟาร์ม จำกัดมีความสนใจต้องการนำหลักการนี้มาใช้ในองค์กรเพื่อสร้างศักยภาพขององค์กรรองรับกับการเจริญเติบโตและการแข่งขันในอนาคต ซึ่งจัดให้มีขึ้นที่ ช่อชะมวง รีสอร์ท จังหวัดนครนายก ในวันที่ 21-22 พฤษภาคม ที่ผ่านมา......Click

-----------------------------------------------------


นับเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจและความสำเร็จของบริษัท บี คิว ไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด ที่ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารและเบเกอรี่รายใหญ่ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักระดับประเทศ ให้เป็นผู้ให้คำปรึกษาพิเศษในด้านระบบการบริหารคุณภาพแก่สายบริหารคุณภาพและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยคุณกฤษฎ์ อุทัยรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ทำการมอบหนังสือรับรองดังกล่าวให้กับคุณสุวัฒน์ ศิรินิรันดร์ กรรมการผู้จัดการของเราเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา.....Click 

-----------------------------------------------------


โรงพยาบาลปทุมเวช  จังหวัดปทุมธานี มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และทีมงาน เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการ  ดังนั้นจึงได้จัดให้มีการสัมมนาและกิจกรรม Walk Rally ขึ้น ซึ่งโครงการนี้จะแบ่งเป็น 3 รุ่น มีผู้เข้าร่วมสัมมนารุ่นละประมาณ 80 ท่านจากทุกหน่วยงาน โดยรุ่นแรกได้จัดขึ้นที่ ซี แอนด์ ซี รีสอร์ท จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคมที่ผ่านมา ทางบริษัท บีคิวไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการสัมมนาดังกล่าว โดยคุณสุวัฒน์ ศิรินิรันดร์ กรรมการผู้จัดการของเรา ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหลักสูตร "หัวใจสู่งานบริการ" งานนี้ได้รับทั้งสาระความรู้ในการให้บริการ และความสนุกสนานจากกิจกรรม Walk Rally.....Click

-----------------------------------------------------


บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจด้านการขนส่งสินค้าชั้นนำรายหนึ่งของประเทศไทย มุ่งพัฒนากระบวนการทำงานให้มีคุณภาพสูงสุด เพื่อสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยการมุ่งสู่ระบบมาตรฐาน ISO 9001:2000 โดยให้ความไว้วางใจต่อ บริษัท บี คิว ไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด ในการเป็นที่ปรึกษาวางระบบดังกล่าว ณ สำนักงานกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ....Click

-----------------------------------------------------

 หลังจากใช้เวลาไม่นานนัก บริษัท เอ็น อาร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ผู้จำหน่ายวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดใหญ่ ซึ่งมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าในด้านการให้บริการ ด้วยการประกาศมุ่งสู่มาตรฐาน ISO 9001 โดยมอบความไว้วางใจให้ บริษัท บี คิว ไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาในการสร้างระบบดังกล่าวนั้น ขณะนี้ได้รับการตรวจรับรองจากบริษัท มูดี้ ประเทศไทย จำกัด ไปแล้วเมื่อต้นเดือนธันวาคมนี้

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคมที่ผ่านมา คุณสุวัฒน์ ศิรินิรันดร์ กรรมการผู้จัดการของเราได้เข้าเยี่ยมเยียน คุณณรงค์ ธนนิลกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น อาร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เพื่ออวยพรปีใหม่และแสดงความยินดีที่ทางบริษัทฯได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000 จากบริษัท มูดี้ ประเทศไทย จำกัด เรียบร้อยแล้ว ซึ่งทีมงานที่ปรึกษาของเราได้รับคำชมอย่างมากว่า ให้บริการงานที่ปรึกษาได้อย่างยอดเยี่ยม..ขอให้กิจการเจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไปนะคะ....Click

------------------------------------------------------

http://www.bqiconsultant.com/index.php?mo=3&art=42321168

บริษัท อัลลายแอนซ์ ฟาร์มา จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายยาสำหรับโรงพยาบาล ในกลุ่มของ โรคไต , สูตินารีเวช , จิตเวช , มะเร็ง , อายุรกรรม มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา อันจะนำไปสู่การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า จึงให้มีการจัดทำระบบมาตรฐานการจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015  ซึ่งทางบริษัท บีคิวไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้รับเกียรติให้เป็นที่ปรึกษาในโครงการดังกล่าว โครงการเริ่มแล้วในวันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้ โดยลำดับแรกจะเป็นการวางแผนกลยุทธ์องค์กร และจัดให้มีกิจกรรมกลุ่มที่ คีรีธาร คันทรีฮัท รีสอร์ท มวกเหล็ก จ.สระบุรี (www.khiritarn.com)ทางเราได้นำภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นมานำเสนอแล้วค่ะ...Click

-------------------------------------------------------

บริษัท อัลลายแอนซ์ ฟาร์มา จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายยาสำหรับโรงพยาบาล ในกลุ่มของ โรคไต , สูตินารีเวช , จิตเวช , มะเร็ง , อายุรกรรม มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา อันจะนำไปสู่การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า จึงให้มีการจัดทำระบบมาตรฐานการจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015  ซึ่งทางบริษัท บีคิวไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้รับเกียรติให้เป็นที่ปรึกษาในโครงการดังกล่าว โครงการเริ่มแล้วในวันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้ โดยลำดับแรกจะเป็นการวางแผนกลยุทธ์องค์กร และจัดให้มีกิจกรรมกลุ่มที่ คีรีธาร คันทรีฮัท รีสอร์ท มวกเหล็ก จ.สระบุรี (www.khiritarn.com)ทางเราได้นำภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นมานำเสนอแล้วค่ะ...Click

-------------------------------------------------------

เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์ใหม่ที่วางไว้ประสบความสำเร็จ 

 
หนังสือรับรองบริษัทที่ปรึกษา
BUSINESS SIMULATION GAME
การบูรณาการ BALANCED SCORECARD
บริษัท เอ็นที บิสซิเน็ส กรุ๊ป จำกัด
MBA Handbook คู่มือนักบริหาร
บทสรุปการวางแผนกลยุทธ์ Balanced Scorecard Model
การบริหารการเงินสำหรับ SMEs
การสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ
คู่มือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
ความสามารถหลักขององค์กร
นโยบายองค์กร ที่มาและการนำสู่การปฏิบัติ
วิทยากรบรรยาย
อบรม-สัมนา
ประชุมกลุ่ม
นำเสนอผลงาน
วิทยากรบรรยาย
สัมนา-อบรม
ระดมสมอง
อบรมสัมมนา เสนอผลงาน
สัมนาหัวหน้างาน
งานที่ปรึกษา ISO
งานที่ปรึกษาISO (2)
Walk rally
Walk Rally
walk rally and game
 หน้าแรก  ติดต่อเรา
view